MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VGA

The ATP-binding cassette (ABC) transporters are a superfamily of transporter proteins that are known to act on a variety of molecules including antibiotis. In this case, these pumps have been characterized as acting specifically on MLS class drugs.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752038/,http://aac.asm.org/content/53/8/3589.full

Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_7676|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
atgaaaataatgttagagggacttcatataaaacattatgttcaagatcgtttattgttgaacataaatcatctaaagat
ttatcagaatgatcgtattggtttagttggcaaaaatggaaatggaaaaacaacgttacttcacatattatataaaaaaa
ttgtgcctgaagaaggtattgtaaaacaattttcacattgtgaacttattccccaattgaagctcatagaatcaactaaa
agtggtggtgaagtaacacgaaactatattcggcaagcgcttgataaaaatccagaactgctattagcagatgaaccaac
aactaacttagataataactatatagaaaaattagaacaggatttaaaaaattggcatggagcatttattatagtttcac
atgatcgcgcttttttagataacttgtgtactactatatgggaaattgaagaggggagaataactgaatataaggggaat
tatagtaaatatgttgaacaaaaagaattagaaagacaccgagaagacttagaatatgaaaaatatgaaaaagaaaagaa
acgattggaaaaagctataaatataaaagaacagaaagctcaacgagcaactaaaaaaccaaaaaacttaagttcatctg
agggcagaataaaaggaacaaagccatactttgcaggtaaacagaagaagttacgaaaaactgtaaagtctctagaaacc
agactagaaaaacttgaaagtgtcgaaaagagaaacgaacttcctccacttaaaatggatttagtgaatttagaaagtgt
aaaaaatagaactataatacgtggtgaagatgtctcgggcacaattgaaggacgagtattgtggaaagcaaaaagtttta
gtattcgcggaggagacaagatggcaattatcggatctaatggtacaggaaagacaacgtttataaaaaaaattgttcat
gggaatcctggtatttcattatcgccatctgtcaaaatcggttattttagtcaaaaaatagatacattagaattagataa
gagtattttagaaaatgttcaatcttcttcacaacaaaatgaaactcttattcgaactattctagctagaatgcattttt
ttagagatgatgtttataaaccaataaatgtcttaagtggtggagagcgagttaaagtagcactaactaaagtattctta
agtgaagttaatacattagtactagatgaaccaacaaactttcttgatatggaagctatagaggcgtttgaatctttgtt
aaaggaatataatggcagtataatctttgtatctcacgatcgtaaatttatcgaaaaagtagccactcgaataatgacaa
ttgataataaagaaataaaaatatttgatggcacatatgaacaatttaaacaagctgaaaagccgacaaggaatattaaa
gaagataaaaaacttttacttgagacaaaaattacagaagtactcagtcgattgagtattgaaccttcggaagaattaga
acaagagtttcaaaacttaataaatgaaaaaagaaatttagataaataa

>>MEG_7677|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
atgaaaataatgttagagggacttcatataaaacattatgttcaagatcgtttattgttgaacataaatcgcctaaagat
ttatcagaatgatcgtattggtttagttggtaaaaatggaaatggaaaaacaacgttacttcacatattatataaaaaaa
ttgtgcctgaagaaggtattgtaaaacaattttcacattgtgaacttattcctcaattgaagctcatagaatcaactaaa
agtggtggtgaagtaacacgaaactatattcggcaagcgcttgataaaaatccagaactgctattagcagatgaaccaac
aactaacttagataatgactatatagaaaaattagaacaggatttaaaaaattggcatggagcatttattatagtttcac
atgatcgcgcttttttagataacttgtgtactactatatgggaaattgaagaaggaagaataactgaatataaggggaat
tatagtaactatgttgaacaaaaagaattagaaagacatcgagaagaattagaatatgaaaaatatgaaaaagaaaagaa
gcgattggaaaaagctataaatataaaagaacagaaagctcaacgagcaactaaaaaaccgaaaaacttaagttcatctg
aaagcagaataaaaggaacaaagccatactttgcaggtaagcagaagaagttacgaaaaactataaaatctctagaaacc
agactagaaaaacttgaaagcgtcgaaaagagaaacgaacttcctccacttaaaatggatttagtgaatttagaaagtgt
aaaaaatagaactataatacgtggtgaagatgtctcgggcacaattgaaggacgggtattgtggaaagcaaaaagtttta
gtattcgtggaggagacaagatggcaattatcggatctaatggtacaggaaagacaacgtttattaaaaaaattgttcat
gggaatcatggtatttcattatcgccatctgtcaaaatcggttattttagccaaaaaatagatacattagaattagataa
gagtattttagaaaatgttcaatcttcttcacaacaaaatgaaactcttattcgaactattctagctagaatgcattttt
ttagagatgatgtttataaaccaataaatgtcttaagtggtggagagcgagttaaagtagcactaactaaagtattctta
agtgaagttaacacgttagtactagatgaaccaacaaactttcttgatatggaagctatagaggcgtttgaatctttgtt
aaaggaatataatggcagtataatctttgtatctcacgatcgtaaatttatcgaaaaagtagccactcgaataatgacaa
ttgataataaagaaataaaaatatttgatggtacatatgaacaatttaaacaagctgaaaagccaacaaggaatattaaa
gaagataaaaaacttttacttgagacaaaaattacagaagtactcagtcgattgagtattgaaccttcggaagaattaga
acaagagtttcaaaacttaataaatgaaaaaagaaatttagataaataa

>>MEG_7678|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
atgaaaatactgttagagggacttcatataaaacattatgttcaagatcgtttattgttgaacataaatcgcctaaagat
ttatcagaatgatcgtattggtttaattggtaaaaatggaagtggaaaaacaacgttacttcacatattatataaaaaaa
ttgtgcctgaagaaggtattgtaaaacaattttcacattgtgaacttattcctcaattgaagctcatagaatcaactaaa
agtggtggtgaagtaacacgaaactatattcggcaagcgcttgataaaaatccagaactgctattagcagatgaaccaac
aactaacttagataataactatatagaaaaattagaacaggatttaaaaaattggcatggagcatttattatagtttcac
atgatcgcgcttttttagataacttatgtactactatatgggaaattgacgaggggagaataactgaatataaggggaat
tatagtaactatgttgaacaaaaagaattagaaagacatcgagaagaattagaatatgaaaaatatgaaaaagaaaagaa
acgattggaaaaagctataaatataaaagaacagaaagctcaacgagcaactaaaaaaccgaaaaacttaagttcatctg
aaggcaaaataaaaggaacaaagccatactttgcaagtaagcaaaagaagttacgaaaaactgtaaaatctctagaaacc
agactagaaaaacttgaaagggtcgaaaagagaaacgaacttcctccacttaaaatggatttagtgaacttagaaagtgt
aaaaaatagaactataatacgtggtgaagatgtctcgggtacaattgaaggacgggtattgtggaaagcaaaaagtttta
gtattcgcggaggagacaagatggcaattatcggatctaatggtacaggaaagacaacgtttattaaaaaaattgtgcat
ggaaatcctggtatttcattatcgccatctgtcaaaatcggttattttagccaaaaaatagatacattagaattagataa
gagcattttagaaaatgttcaatcttcttcacaacaaaatgaaactcttattcgaactattctagctagaatgcattttt
ttagagatgatgtttataaaccaataagtgtcttaagtggtggagagcgagttaaagtagcactaactaaagtattctta
agtgaagttaatacgttggtactagatgaaccaacaaactttcttgatatggaagctatagaggcgtttgaatctttgtt
aaaggaatataatggcagtataatttttgtatctcacgatcgtaaatttatcgaaaaagtagccactcgaataatgacaa
ttgataataaagaaataaaaatatttgatggcacatatgaacaatttaaacaagctgaaaagccaacaaggaatattaaa
gaagataaaaaacttttacttgagacaaaaattacagaagtactcagtcgattgagtattgaaccttcggaagaattaga
acaagagtttcaaaacttaataaatgaaaaaagaaatttggataaataa

>>MEG_7679|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
atgaaaatattgttagaggctcttcgtataaaaccctatgttcaagatcgtttactgttgaacatagatcaattacagat
ttatcagaatgaccgaattgggttagttggtggaaatggcagtggaaaaacaacgttacttcacatattggatgaaaagc
tttttcctgaagaaggtactgtaactcagtattcacggtgcgaactcattccacaattgaaacatatggaaacaacaaaa
agtggtggtgaagtaacacgaaaatatattcagcaagcacttgataaaaacccagaactgttactagcagatgaaccgac
aactaaccttgatacaaattatatagaaaacttagagcgaaaattaaaggactggcatggagcatttatcatcgtttcac
atgatcgtgctttcttagatactctttgtacgagtatatgggaaatcaaagacgggggtataaccgaatacaaagggaac
tatagtgactatattgagcagaaagaattagaaaatcgccaagagcaattagcacatgaaaaatatgaaaaagaaaagaa
acagttagaagaggccataaagttaaaagaagagaaagctcaacgagctactaagaaaccgaaaaatataagttcatcgg
aagcaaggctaaaaggagcgaagccatacttcgcaaataaacagaagaagttacggaaaacggcaaaagctctagaaact
agactggataagcttgaaaaggtagaaaaaacaaaagaactacccccacttaaaatggatttattgaattcagagacttt
taaaaatcggattatactccgtgttgaagatgtttcgggtgtaattgaggaacgagtattgtggaaagcagctagttttt
acgttcgaggaggagataagctggcaattatcggctctaacggtacgggcaagaccacctttattaaaaaaattgttcag
gataagccaggtatttcattttcaccatctgttaaaattggttactttagccagaatctagacatattagagctcgacaa
gactattttagaaaacgtccaatcttcttcacggcaaaatgaaactcttattcgaaccattctagcgagaatgcattttt
tcagagatgatgttcataaaccagtaaatgtcttaagtgggggagagcgagttaaggtagcactaactaaagtgttctta
agtgatgttaatacgttagtattagatgaaccaacaaactttcttgatatggaggctatagaggcgtttgaatccttatt
agaggagtatgaaggaagcgtaatttttgtctcccatgatcgtaggtttatcgaaaaaatagctacccgaatcatgatga
ttgataataaagaaattaaaatatttgaaggaacatatgaccaatttaaagctaaacaagctagggaggaaacacgggat
ataaaagaggataaaaaacttttacttgaaacaaggattactgagatactcagtcgattgagtattgaaccttcggagga
attagaaaaagagttccaaaacctaattaacgagaaaagaaatttagataattga

>>MEG_7680|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTAATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGAAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTTATCTG
AAGGCAAAATAAAAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGCATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTGGATAAATAA

>>MEG_7681|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATACTGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTATGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTCATCTG
AAGGCAAAATAAAAGTAACAAAGCCATACTTTGCAAGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGGGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA

>>MEG_7682|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGGTTTTACTAGAGGCCAAAAATATAAAACACTACATCAAAGATCGCTTATTATTAAAGATTGATGAATTAAAAATTGA
ACATAATGACCGGATTGGCTTGGTAGGTGTAAATGGAAGTGGAAAAACAACTTTGTTAAATATCCTTGCTGAAAAATTTA
TTCCTGACGAGGGGACAATCACGCCGTATGCCCAGAGTGAGATATTGCCACAGTTAAAAAAGACCGATGCGGCAAAAAGT
GGGGGCGAAATTACTCAGGAATATATTCAACAAACGTTAAATAGTGCTCCAGCTCTTTTATTAGCAGACGAACCGACGAC
CAATCTAGATACAGATCATATCGAATGGGTTGAAAAAAAATTGAAGCGTTGGCAGGGGGCCTTCGTTCTTGTTTCCCATG
ACCGAGAATTTTTAGACGCTCTGTGTTCTGTTATTTGGGAACTGGAAGATGGTGAAATAACGGAGTACAAGGGCAATTAT
AGTGATTATCTCAAGCAAAAAGAAGTAGAAAAGCAACAACAACAATCCACATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAAAAACA
GCTGGAGAAAGCAATCCAACTAAAAGAAGAAAAGGCCCAACGAGCAACTAAAAAGCCTAAAAATTTATCTGCTTCTGAGA
GACGAATAAAGGGATCGAAGCCTTACTTCGCAAAAAAACAGAAAAAACTGCATAAAACTGCAGGTGCTCTTGAAACAAGA
GTAGAGAAATTAGAAAAAGTAGAGAAAATAAAAGATCAGCCACCTATTAAAATGGATTTACCAAATGAAAGAAATCTTAA
AAATCGTGTGATTATTCGGGTTGAGGATCTAGAAGGACTTGTTCCCAAGCAGTTACTTTGGAAAAAGGCAACTTTTCAAA
TTTATGGTGGGGACAAACTAGCTATCATAGGACCCAATGGTAGTGGAAAAACAACTTTAGTTAAAAAAATAATAACTCAA
GAAAATGGTGTCACTATTTCTCCGTCTGTTAAGATCGGTTACTTTAGTCAGAATCTAATGACGCTAGATGTAAACAAATC
TATTTTAGAGAACGTTCAAAATTCTTCGAAACAAGAAGAATCACTGATTCGAACGGTACTAGCTAGAATGCATTTCTTTG
ATGAAGATGTATACAAACCTGTGCATGTGCTAAGCGGTGGTGAAAGAGTAAAAGTTGCACTGACAAAACTATTAGTGAGC
GATATCAATACACTCGTTTTAGATGAACCAACGAATTACTTGGATACGGAAGCACTCAAAGCATTAGAAAACCTCTTGAA
TGAATATACGGGAAGTATTATTTTTGTTTCTCATGATCGTACCTTTACCGAAAATATCGCTACTCGAATTTTAGAAATAC
GTAATAAAAAAATTGAGATATTTGATGGGACGTACCAACAATTCAAAAATAGATCTACTAAAAAGGAACGGGATTTTCAG
CAAGAAGAGCAGTTACTACTAGATACAAAGATATCCGAAGTACTTAGCCGCTTAAGTATGGAACCTTCCCAAGCTTTGGA
AAAAGAATTTCAAAACCTCCTAAAAGAAAAAAGTAAGTTAAAGGAGTAA

>>MEG_7683|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGCTATTATTTGAAGGAACATCAATCAAAAAACAATTACATGACAGAGTGCTATTTGATATTGATTTAATACAAGTGCA
TGATAATCAACGTATAGGCTTAGTAGGTAGGAATGGAACAGGAAAAACAAGCCTATTAAAAATTATTACAGGTGAAGAAT
TACCTGATGAAGGTAATATCTCTCCTTTTACCTCTGTGAAATTAGTGCCACAATTTAAAGAATCAAGATTGGAGAAAAGT
GGTGGCGAAATAACACAGCAATATTTACAGAACGCATTCAATGGGAATCCAGGCTTACTGCTTTTAGATGAACCGACAAC
ACACTTAGATACGGAAAGAATTGCTTGGCTAGAAAAAAAGATAAGAAACTATCAAGGAGCAGCTGTCGTAGTATCTCATG
ATCGGACATTTTTAAATAATGTATGTACTGACATATGGGAAATTGAAAAAAATACGTTAAAAATATTTAAAGGAAATTAT
GATGAATATGCAAAGCAAAAAGAAATACTTAAAAAACAAAAACAAACTGAATTTGAAAAGTATGAACGTGAGAAACAAAA
ATTAGAAAGAGCAATACGTCAAAAAGAAGAAAGAGCTCAACGAGCAACAAAAAAACCTAAGAATCTAAGTTCATCTGAAG
CGAGAATAGTGGGTGCTAAAACCCACTACGCCAACATACAGAAAAAGCTGAGAAGTTCGGCAAAAGCTTTAGAAACAAGA
CTGGAACAATTGGATAAGGTTGACAAGGTGAAAGAGCTGCCTGAAATTAAGATGGATATGTTAAATGAAGAAAACTTAAC
AAACCAATCTGTATTACGTGCTGAAAATATTAAGGGAGAGATTGAAGAACGTAAGCTCTGGGAACCCTTTAGCTTATATT
TATATGGAGGAGATAAAGTTGCTATCATTGGAAAAAATGGCTCAGGTAAAACAACGTTGCTTAAAAAAATAGTGAAGCAA
GATGAAGGAGTGACAATTCCAGAAAAAGTAAAGATAGGTTACTTCTCTCAACACTTAACCATCCTAAATGATGAGAAATC
AATCATAGAAAATGTACAATCGACCTCTAGTCAAAATGAGACATTAATAAGAACAGTTTTAGCAAGAATGCATTTTTGGG
ATGAAGATGTCTATAAAAAGGTAGGCATATTAAGTGGTGGTGAAAAAGTAAAGCTAGCTTTAGCTAAACTATTTTTAAGT
GAGGTGAATATGCTCGTTTTAGATGAGCCGACTAACTTTTTAGACATTGCAGCTTTAGAAGCGCTAGAAACATTAATGAA
AAGTTATCATGGAACGATTCTATTTGTTACTCACGACCGAATGTTAGTAAAAAATATAGCTACAAAAATAATTGATATAA
AAGATGGTAAGATAACAGTATTCGATGGATCGTACGAAGCATATGAAGAGTGGCTGGAGAATAAAACAAAGTCTAACAAT
GATGACCAACTTTTATTAATTGAAACTAAAATATCTGATGTTCTGGGTAGGTTGAGCTTGGAACCTTCGCAAGAGTTAGA
AGATGAATTTCAAAGATTATTGAAAGAAAAGAAAGAACTGACTAGAGGGGAATAA

>>MEG_7684|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCATCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAGTTGGCAAAAATGGAAATGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCCCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGAAGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAAATATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACACCGAGAAGACTTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCAAAAAACTTAAGTTCATCTG
AGGGCAGAATAAAAGGAACAAAGCCATACTTTGCAGGTAAACAGAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAGTCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGTGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAATTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGCACAATTGAAGGACGAGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATAAAAAAAATTGTTCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGTCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAATGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACATTAGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCGACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTGGATAAATAA

>>MEG_7685|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAATAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTTATCTG
AAGGCAAAATAACAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAACGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTTTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTATTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA

>>MEG_7686|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAGTTGGTAAAAATGGAAATGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTATGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTCATCTG
AAGGCAAAATAAAAGGAACAAAGCCATACTTTGCAAGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGGGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGAAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGCATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATTTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA

>>MEG_7687|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGA
ATGAAAATACTGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTTATCTG
AAGGCAAAATAAAAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAACGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTTTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTATTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTGGATAAATAA