MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

SALA

The SALA group of genes confer resistance to Multi-drug resistance through the mechanism, Multi-drug ABC efflux pumps.

References

  Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_6156|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|SALA
  ATGCTATTTTTATTTGAAGAAAAAGCATTAGAAGTTGAACATAAAGTATTAATACCCGAGTTGACTTTTTCAATAGAGGA
  CCATGAACATTTAGCAATCGTTGGTGTTAATGGTGTTGGAAAATCAACATTATTAAAAGTCATTCATCAAGATCAATCAG
  TTGATTCAGCGATGATGGAACAAGATTTAACACCTTATTATGATTGGACTGTTATGGATTATATAATTGAATCATATCCT
  GAAATCGCAAAGATTAGATTGCAACTTAATCATACAGATATGATTAATAAATATATTGAATTAGATGGATACATTATAGA
  AGGTGAAATCGTAACAGAAGCAAAAAAGCTCGGAATAAAAGAGGAACAACTAGAACAGAAAATTTCTACTTTAAGTGGTG
  GAGAACAAACAAAAGTATCATTTTTAAAAGTGAAAATGTCTAAAGCATCATTACTATTAATCGATGAACCAACAAACCAC
  ATGGATTTAGAAATGAAGGAATGGTTGACGAAAGCTTTTAAACAAGAACAACGTGCTATATTATTTGTATCTCATGACCG
  AACATTTTTAAATGAAACGCCAGATGCTATATTAGAATTGAGTCTTGATGGGGCTAAGAAGTATATCGGTAAATACGATA
  AATACAAACAACAAAAAGATATAGAGCATGAAACATTAAAGCTACAGTATGAAAAACAACAAAAAGAACAAGCGGCCATT
  GAAGAAACGATTAAAAAATATAAAGCATGGTATCAAAAAGCAGAACAAAGTGCTTCTGTGAGAAGCCCATATCAACAAAA
  ACAATTAAGTAAGTTAGCGAAACGGTTTAAATCAAAAGAACAACAATTAAATCGTAAACTTGATCAAGAGCATATCCCAA
  ATCCACATAAAAAAGAGAAAACTTTCTCAATACAACATCATAATTTTAAATCACATTATTTAGTTCAATTTAATCATGTT
  TCGTTTGCTTATGATAACCGGAAAATATTCGATGATGTATCATTCTATATTAAGCGAAATCAAAATGTTATTGTTGAAGG
  CAGAAATGGTACAGGTAAATCAACTTTAATCAAATTGATACTCGGTGAACTCGAGCCAACTAAAGGTGATATAACTGTTC
  ATCCAGAATTAGAAATTGGATATTTCTCTCAAGATTTTGAGAATTTAAATATGCATCATACTGTCTTAGATGAAATATTA
  GAAATTCCTGAAATGAAAGAAGCAGATGCAAGAACCATATTAGCAAGCTTTTATTTTGATAAAGATAGGATAAATGATGT
  TGTTGAAACACTATCGATGGGTGAAAAATGTAGGTTACAATTTGTAAAATTATATTTTTCAAATCCTCATATTATGATAT
  TAGATGAGCCAACAAACTATTTCGATATTGGCATGCAAGAAAATATCATTCAATTAATACAATCATTTCAAGGTTCGGTC
  CTTATTGTATCTCATGATAATTATTTTAAATCACAAATTAAAGATCAGACTTGGACTATAAAAAATCATCAAATGACGCA
  TGAAAATGTTCAAGTCAAAGATCCTATTAATACAGAATCTATGAAACATCATTTAAAAGAATTAGAACAATATACAGATG
  AAAGAAATCGTGAAACAGAGTTCTAG