MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

POXT

The POXT group of genes confer resistance to Multi-drug resistance through the mechanism, Multi-drug ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_5809|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|POXT
  ATGAAAGGTAAAAATATGAATTTAGCCTTTGGGTTGGAAGAAATTTATGAGGATGCTGAGTTTCAAATCGGAGATTTGGA
  TAAGGTCGGTATTGTCGGCGTGAACGGAGCCGGAAAGACCACCTTGTTCCGCCTGCTGTTGGGAGAACTTGAACTTGATA
  ATGGTTCACTGACCAGTGGAAATGCCCGTATTGGTTATCTCCCACAGGAAATTGTCTTGGAAGATGAGGATATTACCGTT
  TGGGATTTCCTTTTTGAGGGACGTCCGATTAAAAAGTATGAGCAGGAATTGGAAGAAATCTATAAAAAGCTTGAAACCGC
  AGTCAATGCAGAGCAGGAAGCACTGCTTGCCCGAATGGGAACATTGCAAGAACGCTTGGAGTATTTCGACTTCTATGAGG
  CAGAAACAATTCTGTTGGAGTTTGCAGATAAAATGAGCATTGATGCAGAATTATATCATCGTCCGATGAGAGAGCTTTCA
  GGCGGACAAAAATCCAAAATGGCATTTGCCAGACTACTATATTCAAAACCGGAAATTCTATTGTTGGATGAGCCTACCAA
  CCATTTAGATGTCAGCACAAAGGATTTTGTTATAAAATACTTAAAGAATTATAGGGGTTCGGTACTGATTATCAGCCATG
  ATATTGATTTTCTAAATCGGATTATCAACAAAATTATGTACATCAACAAAGCTACCCATAAAATATCTGTTTATGATGGA
  GACTACTACATCTACAAGAAAAAGTATGCAGAGGAACAGCGGATTCGTGAAATGGCGATTGTACAGCAGGAAAAAGAAAT
  AAAGGAGCTTTCCGATTTTGTACAAAAAGCAAAACAAGCCAGTCAGACCAATCATCACCTCAAACGAATGGGTCAAGAGC
  GAGCCTTGCGGCTTGATAAAAAGCGTGGAGAGCTGCAAAAGAGAAATCGACTGTACAAGCGTGTGAAGATGGATATTCGC
  CCCAAGCGTGAAGGGGCACAAGTTCCCTTAGAGGTGGAAAATATCACCTTCCACTATTCGGGGTATCCCACCCTTTATCA
  GAACCTTTCCTTTCAGATTAACGGAAGAGAACGATTTCTTGTGGTGGGTGAAAACGGTGTCGGTAAATCCACCTTATTGA
  AATTGATGATGGGTATTCTCAGTCCAGATGAAGGATGCATTCGCTTTAACCAGAAAACTGATATTGCATATTATGCACAG
  GAACTCGAACAGCTTGATGAAAACAAAACGGTCATTGACAATGTGGAGTCTGAAGGATATACACCGTGGCAAATCAGAGC
  CGTACTGAGCAACTTCCTGTTTTATGATGACGATGTAAACAAGAAAGTATCTGTGCTGTCCCCTGGAGAAAAAGCAAGGG
  TTGCCCTTTGCAAAATCCTATTACAGAAAGCCAATCTTTTGATACTGGACGAGCCGACCAACCACCTTGACCCAGAAACG
  CAGAAAATCATTGGCGGCAACTTCAATTTGTTTGAGGGAACCATTATTGCCGTTAGCCATAACCCATCCTTTGTGGAACA
  AATCGGAATTAGCCGTATGCTTATTTTGCCCAGCGGTCGAATTGAACCCTATTCCCGTGAGCTGCTTGAGTATTATTATG
  AAATCAACGGTTCTGTTGCAAAGTTTTAA