MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

EATAV

The EATAV group of genes confer resistance to Multi-drug resistance through the mechanism, Multi-drug ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2693|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|EATAV|RequiresSNPConfirmation
  atgtctaaaatcgaaataaaaaatctgacattcggctacgacagccaaggcacattattatttgaacaagcaaatctaaa
  ttttgacacacaatggaaactaggacttatcggacgaaacggtcgaggaaagacaactttactgaatattctacaaaaca
  aactaccttatcaagggcaagtaatccatcagcaagaatttgcctatttcccgcaacagacaaaagataaagaacgttta
  acctattacgtgttaaatgatattacggattttgagatatgggaaatcgaaagagagctccaattgatgcaaacagatcc
  tgaaatcttatggagagaattcagcacactatcggggggagagaagacaaaagtcctactggcacttttatttgtggatg
  acactcatttcccgttaatcgatgaaccaacgaatcatttggatatctctggtagaaaacaagtagcggcttatttgaaa
  aagaaaaaacaaggcttcatcgtggtcagccatgaccggggatttatcgatgaagtagtggaccatgttttagcaatcga
  aaaaagtcaactggaactttatcaagggaatttctctatctatgaagaacagaaaaaacttcgtgatgaatttgaaatgg
  ctcaaaatgaaaaattgaaaaaagaagtcagtaggctaaagaaaacagcagctgaaaaagccgaatggtctcgttcccga
  gaaggagataaaacaaagaaacaagtcggattcatcgatactgaatctagacgagtgaataaaggagcagtgggtgctga
  tgctgcacggacgatgaaacgatccaaagcaatcgtgaatcggatggagacccagatcagcgagaaagaaaaactattaa
  aagatatcgaatatatcgattctttgacgatgaatagccaagcgtctcaccataagcgacttttaagcgtagaagatctt
  caattagggtatgaaaatctgttattcgagccaattcattttacaatcgagcctcatcagcgggtggcgatttcaggtcc
  taacggtgcaggaaagtcatccattatccattatcttctgggggcattcaacggcaaggttataggagaaaaataccagc
  caaaacatctgagcattagttatgcaagccaaaattatgaagacaatcgaggaacgttggcggaatttgcagagaaaaac
  caagtagactaccaagcatttttgaacaacctccgaaagcttgggatggaaagagatgtttttcataacaagatcgagca
  gatgagtatgggccaacggaaaaaagtggaattggctaaatctttatcacagccagctgaactatatacatgggatgaac
  cattgaattatttggatgtcttcaatcaagaacaattagaacaactgatcttgaacgtgaaacctgccatgttactagtg
  gaacatgatcaaaccttcctggataaagtatctactgagattatttctcttgagagaatctaa

  >>MEG_2694|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|EATAV|RequiresSNPConfirmation
  ATGTCTAAAATCGAAATAAAAAATCTGACATTCGGCTACGACAGCCAAGGCACATTATTATTTGAACAAGCAAATCTAAA
  TTTTGACACACAATGGAAACTAGGACTTATCGGACGAAACGGTCGAGGAAAGACAACTTTACTGAATATTCTACAAAACA
  AACTACCTTATCAAGGGCAAGTAATCCATCAGCAAGAATTTGCCTATTTCCCGCAACAGACAAAAGATAAAGAACGTTTA
  ACCTATTACGTGTTAAATGATATTACGGATTTTGAGATATGGGAAATCGAAAGAGAGCTCCAATTGATGCAAACAGATCC
  TGAAATCTTATGGAGAGAATTCAGCACACTATCGGGGGGAGAGAAGACAAAAGTCCTACTGGCACTTTTATTTGTGGATG
  ACACTCATTTCCCGTTAATCGATGAACCAACGAATCATTTGGATATCTCTGGTAGAAAACAAGTAGCGGCTTATTTGAAA
  AAGAAAAAACAAGGCTTCATCGTGGTCAGCCATGACCGGGGATTTATCGATGAAGTAGTGGACCATGTTTTAGCAATCGA
  AAAAAGTCAACTGGAACTTTATCAAGGGAATTTCTCTATCTATGAAGAACAGAAAAAACTTCGTGATGAATTTGAAATGG
  CTCAAAATGAAAAATTGAAAAAAGAAGTCAGTAGGCTAAAGAAAACAGCAGCTGAAAAAGCCGAATGGTCTCGTTCCCGA
  GAAGGAGATAAAACAAAGAAACAAGTCGGATTCATCGATACTGAATCTAGACGAGTGAATAAAGGAGCAGTGGGTGCTGA
  TGCTGCACGGACGATGAAACGATCCAAAGCAATCGTGAATCGGATGGAGACCCAGATCAGCGAGAAAGAAAAACTATTAA
  AAGATATCGAATATATCGATTCTTTGACGATGAATAGCCAAGCGTCTCACCATAAGCGACTTTTAAGCGTAGAAGATCTT
  CAATTAGGGTATGAAAATCTGTTATTCGAGCCAATTCATTTTACAATCGAGCCTCATCAGCGGGTGGCGATTTCAGGTCC
  TAACGGTGCAGGAAAGTCATCCATTATCCATTATCTTCTGGGGGCATTCAACGGCAAGGTTATAGGAGAAAAATACCAGC
  CAAAACATCTGAGCATTAGTTATGCAAGCCAAAATTATGAAGACAATCGAGGAACGTTGGCGGAATTTGCAGAGAAAAAC
  CAAGTAGACTACCAAGCATTTTTGAACAACCTCCGAAAGCTTGGGATGGAAAGAGATGTTTTTCATAACAAGATCGAGCA
  GATGAGTATGGGCCAACGGAAAAAAGTGGAATTGGCTAAATCTTTATCACAGCCAGCTGAACTATATATATGGGATGAAC
  CATTGAATTATTTGGATGTCTTCAATCAAGAACAATTAGAACAACTGATCTTGAACGTGAAACCTGCCATGTTACTAGTG
  GAACATGATCAAACCTTCCTGGATAAAGTATCTACTGAGATTATTTCTCTTGAGAGAATCTAA