MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARLR

The arlRS regulator system controls expression of the norA promoter, a multi-drug transporter system in Staphylococcus aureus.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94328/

Other Groups in MDR regulator

Sequences

Download Sequences

>>MEG_1114|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAACGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACGGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAATTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>>MEG_1115|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATACGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAATGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTTGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAATTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>>MEG_1116|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAATGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTAAGAAACAAGTTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>>MEG_1117|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCGTTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCAATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAGGATATTATCGATGTCAACGGTATTACAATTGATA
AGAACGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAGTTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA