MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARLR

The arlRS regulator system controls expression of the norA promoter, a multi-drug transporter system in Staphylococcus aureus.

References

Other Groups in MDR regulator

Sequences

Download Sequences

>Mdr|NC_002758.1121390|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCGTTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCAATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAGGATATTATCGATGTCAACGGTATTACAATTGATA
AGAACGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAGTTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>Mdr|NC_002952.2859858|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAACGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACGGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAATTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>Mdr|NC_002953.2862195|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATACGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAATGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTTGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTACGAAACAAATTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA

>Mdr|NC_007622.3794948|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|ARLR
ATGACGCAAATTTTAATAGTAGAAGATGAACAAAACTTAGCAAGATTTCTTGAATTGGAACTCACACATGAAAATTACAA
TGTGGACACAGAGTATGATGGACAAGACGGTTTAGATAAAGCGCTTAGCCATTACTATGATTTAATCATATTAGATTTAA
TGTTGCCGTCAATTAATGGCTTAGAAATTTGTCGCAAAATTAGACAACAACAATCTACACCTATCATTATAATTACAGCG
AAAAGTGATACGTATGACAAAGTTGCTGGGCTTGATTACGGTGCAGACGATTATATAGTTAAGCCATTTGATATTGAAGA
ACTTTTAGCAAGAATTCGTGCGATTTTACGTCGTCAGCCACAAAAAGATATTATCGATGTCAATGGTATTACAATTGATA
AGAATGCTTTTAAAGTGACGGTAAATGGCGCAGAAATTGAATTAACAAAAACAGAGTATGATTTACTATATCTTCTAGCT
GAAAATAAAAACCATGTTATGCAACGGGAACAAATTTTAAATCATGTATGGGGTTATAATAGTGAAGTAGAAACAAATGT
CGTAGATGTTTATATAAGATATTTAAGAAACAAGTTAAAACCATACGATCGTGACAAAATGATTGAAACAGTTCGTGGCG
TTGGGTATGTGATACGATGA