MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

CIPA

The CIPA group of genes confer resistance to Multi-drug resistance through the mechanism, MDR 23S ribosomal RNA methyltransferase.

Other Groups in MDR 23S ribosomal RNA methyltransferase

Sequences

Download Sequences

>MEG_1722|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_23S_ribosomal_RNA_methyltransferase|CIPA
ATGAAGTATTTATCTAAGTATGAAAAAATACGTAAGATCTTATCGGCTCTAAATCAACCGAATTATAGATATTCGCAAAT
AACAGAGGCAATCTTCAAGAACAAGATCGGAAATTTCGAAGCAATGAACAACTTGCCTAAGCCTGTAAGAAATGAATTAA
TCAAAGAGCTTGGAAACAATGTGTTAAGCATCACACCGAAAATGGAGCAGAAATCCAACCAAGTTAGCAAAATTCTGTTT
GCTATCCCAGGCGATGAATACATTGAATCCGTAAGGTTAAGTTATCAAACGGGCTGGGAATCCTATTGTATCTCTTCGCA
GTGCGGTTGCGGATTTGGTTGTACATTTTGCGCTACGGGAACACTCGGTTTGAAGAGGAATCTTACAACGGATGAAATAA
CGGATCAACTGCTTTATTTTACTTTGAATAACCATCCCTTGGACAGTGTGTCTTTTATGGGAATGGGAGAGGCACTTGCA
AATCCATATGTATTTGATGCTTTGCATTTGCTGACGGATCCTAAACTTTTCGGTTTAGGACATCGAAGGATTACGGTTTC
TACCATAGGTTTATTACCTGGAGTAAAAAAGTTGACGAAGGAATTTCCACAGATTAATTTAACGTTCTCGCTTCATTCAC
CATTTCATGATCAGAGAAGCGAGTTAATGCCCATTAACAATCATTTTCCATTAGAAGAAGTTATGACCGTGTTGGACGAG
CATATTCAGCAAACAAAGCGAAAGGTTTACATTGCTTATATCCTGCTAAGGGGTATCAACGATTCAACTAAACATGCTAA
AGCCGTTGCTGATTTGTTGCGTGAAAGAGGGTCGTGGGAACATTTATATCACGTCAATCTAATTCCATACAATTCCACTG
ATGCCACATCACAAAGTTTTGTAGAGTCGGATCAGAACAGCATCAATATGTTCCTTAGAATCTTGAAGTCAAAGGGAATC
CATGTCACCGTGAGGACCCAATTCGGATCAGACATCAACGCAGCATGCGGTCAACTATATGGATCAAACGGTAACATTTA
A