MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

CIPA

The CIPA group of genes confer resistance to Multi-drug resistance through the mechanism, MDR 23S ribosomal RNA methyltransferase.

References

  Other Groups in MDR 23S ribosomal RNA methyltransferase

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1723|Drugs|Multi-drug_resistance|MDR_23S_ribosomal_RNA_methyltransferase|CIPA
  ATGAAGTATTTATCTAAGTATGAAAAAATACGTAAGATCTTATCGGCTCTAAATCAACCGAATTATAGATATTCGCAAAT
  AACAGAGGCAATCTTCAAGAACAAGATCGGAAATTTCGAAGCAATGAACAACTTGCCTAAGCCTGTAAGAAATGAATTAA
  TCAAAGAGCTTGGAAACAATGTGTTAAGCATCACACCGAAAATGGAGCAGAAATCCAACCAAGTTAGCAAAATTCTGTTT
  GCTATCCCAGGCGATGAATACATTGAATCCGTAAGGTTAAGTTATCAAACGGGCTGGGAATCCTATTGTATCTCTTCGCA
  GTGCGGTTGCGGATTTGGTTGTACATTTTGCGCTACGGGAACACTCGGTTTGAAGAGGAATCTTACAACGGATGAAATAA
  CGGATCAACTGCTTTATTTTACTTTGAATAACCATCCCTTGGACAGTGTGTCTTTTATGGGAATGGGAGAGGCACTTGCA
  AATCCATATGTATTTGATGCTTTGCATTTGCTGACGGATCCTAAACTTTTCGGTTTAGGACATCGAAGGATTACGGTTTC
  TACCATAGGTTTATTACCTGGAGTAAAAAAGTTGACGAAGGAATTTCCACAGATTAATTTAACGTTCTCGCTTCATTCAC
  CATTTCATGATCAGAGAAGCGAGTTAATGCCCATTAACAATCATTTTCCATTAGAAGAAGTTATGACCGTGTTGGACGAG
  CATATTCAGCAAACAAAGCGAAAGGTTTACATTGCTTATATCCTGCTAAGGGGTATCAACGATTCAACTAAACATGCTAA
  AGCCGTTGCTGATTTGTTGCGTGAAAGAGGGTCGTGGGAACATTTATATCACGTCAATCTAATTCCATACAATTCCACTG
  ATGCCACATCACAAAGTTTTGTAGAGTCGGATCAGAACAGCATCAATATGTTCCTTAGAATCTTGAAGTCAAAGGGAATC
  CATGTCACCGTGAGGACCCAATTCGGATCAGACATCAACGCAGCATGCGGTCAACTATATGGATCAAACGGTAACATTTA
  A