MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VMET

The VMET group of genes confer resistance to Biocide resistance through the mechanism, Biocide RND efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-biocide RND efflux pump

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7797|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMET
  ATGGAGAAGCCAGTGCGAAAACAAACTATAAAGCACACTTTGATTGGCGCTGTGGTGACGTTAAGTCTCTCTACGTTGCT
  GACAGGGTGTAATAAAGCCATATCAGAACCGGCAGAGCCTTTAATCAAACCCGTTAAATTACTTGCTGTTAAAGATCTTA
  CGGTTGACGACTCTGACGCTTTTCTTGCGCGTATTGATGCAACGTATCGAGCGCAGTTGTCTTTTCAAGTTAGTGGGGAA
  GTTGAAAAGCTACTGGTAAGAATGGGACAAGGGGTAGAAAAGGGTGAAGTGCTCGCCACACTAGACCCGAAAGATCTGCA
  ATTAGCTTTAGACGCGGCGCAAGCCCAATATGCACTGGCGAAAACTCAGTGGGAACGAGCAAAAAGTCTGTACGGCAAAA
  AACTCATCAGCACCGATAGCTACGATCAAAAAGAAACGCAATACAAAGCAGCGTTGGCAAGTTTTGAACAAGCGAAAACC
  GATTTGAGCTACACCAAAATTCAAGCGCCATTTGACGGTGTGGTGTCGTACACCTACGTGAAGCCTTATCAAGTGGTAGG
  TGAAAAGCAAGAAATCCTCAATTTGATTGATAACACCACACTGGATGTTTCTTTCACATTGCCCGTTAGTTACGCGGAGT
  CTGTCTCTCTGTCTGCACTAAAAAACGCAGAGATGTGGGTAACGATGGACAGCGAACCAAGCAAACGTATTCCGGGTAAG
  TTCAAAGAAATCTCAACGCAGCCAAACATCGATACCAACAGCTATGAAGCGATTGTGACGATCACTCGGCCAACCGATCG
  CAACTTGCTCACTGGGATGACAGGACAAGTACACATTGCTAAGCAAAACAAGTCTAACGCCATGACGTTGCCGACATCGG
  CTTGGGTAAACAAGCAAGAGAAGCAAGGTGAAGTTTGGGTGATGGATAGCTCAACGCAACAAGTGAGCAAGGTGACATTG
  TCACTAAATGAAAGTGGCGCGATTGAGTCAGGTTTGGATAACAACGACTATGTGGTTATTGCTGGCGTAGAACGATTAGT
  CGAAGGGCAAGTGGTGAAAGCTTGGATTCGTGAGGAAGGCATTTAA