MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VMEA

The VMEA group of genes confer resistance to Biocide resistance through the mechanism, Biocide RND efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-biocide RND efflux pump

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7770|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTATATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATAAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTCCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGTAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACTGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7771|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATCACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7772|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTACCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGATTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACTGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7773|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCAGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTACCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTAAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATCGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7774|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7775|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCAGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAGGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACTGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTAACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTCCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACAGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7776|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7777|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCAGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACTGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7778|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAGCGTAACTTT
  GTGGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGGGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACTGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7779|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTTTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7780|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATCACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7781|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGTGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTAGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7782|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA

  >>MEG_7783|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEA
  ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
  TGAACAAGGTGGTGGCGCCGCTCCTGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
  AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
  GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
  AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
  AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
  GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
  TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
  ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
  CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
  AAGTACGGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
  CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACTGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
  GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
  CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
  AAACGGGAGAGCAGGGATAA