MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ABUO

The ABUO group of genes confer resistance to Biocide resistance through the mechanism, Biocide RND efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-biocide RND efflux pump

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_381|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|ABUO
  ATGAAAATAAAATTAATGCTTGTTGCGGGTTTATGGAGTTTTACATCGTCGAGTTTTGCTCTAGATTTAGTTGAAACTTA
  TGAGCGCGCAAAACTAAATGATCCGACGTGGCAAGCGAATCAACAACAGTTTGAAGCAGATCAGCTTAATTTAGGCTTAG
  CAACAGGCGCTTTACTACCAACAGTTACATTATCTGGAAATATTACCCGTAATCGACAAACGGTAAAGCGTTCAAATTTT
  CCTGGTGTTGATCAGGAAGGACTTTCCGATGCTTTGGTAAGTAATACATCGACTACCAAACAGGCTACTTTATCTGCCCG
  TCAGCCTCTTTTTCGTATGGATGCATGGGAAGGTTATAAACAGGTTAAAACTTCGGTTGCCCTTAGTGAAATTACTTTAA
  GACTGCAAAAACAAGATCATGTTTTAAATGTAGCTGAAGCCTATTTTAATGTACTGCGTCAGCAGGCACTTACCGCTGCA
  TATTTACAAGAAGAAAAAGCCTTGCTTGAACAGCTCAATATGATGAACGCCAAGCTTAAAGAAGGGTTGGTAGCACGTAG
  TGATGTGAGTGAAGCAAATGCCCAATATCAAAATGCCCGAGCCAACCGTATTGCTACCAATGTGCAGCTTTTATTGGCTC
  AAGAGCAACTAACTGAATATATTGGTCCGTATCAAGATAAGCTTGCTGTATTGAGAAGTGATTTTATCTTTCAAAAACCT
  TATCCGGCACAGCTCGATGAGTGGTTAGGATTAGCCCAACAGCAAAATTTAAAGATTCAGCAAGCACGTTTACAAAAGCG
  ATATGCTGAAGATCAACGTCGTGTGGAAAAAGCTGCACTTTATCCACAGATAGATGCAGTAGCGAGTTATGGTTATACCA
  AACAAACGCCCGAAACGCTGATTTCGACTGATGGGAAGTTTGATCAGGTAGGGGTAGAGATGAACTGGAACTTATTTAAT
  GGAGGCCGGACCCGAACTTCTATTAAAAAAGCCAGTGTGGAGTTAAATAAAGCGCAAGCCCAACTTGATGCGGCCATTCG
  CCGTGCCAATGTCGATGTGAAAAGTGCTTTTATGCAGGTAGATACCGACCGAGCAAAGCTTGAAGCAAGAAAGGCGGCAA
  TGGACTCTTCAGCACTTGTTTCTCAAGCTTCAAAAGCAAGTTATAACGAAGGCTTAAAAAGTATGGTCGATGTTTTATTG
  GCGCAGCGTAATGCTTTTTCAGCAAAACAGGATTATCTTAATGCTCAGTATGACTATTTATTAAATGTATTACGTTTAAA
  AGCGGCTGTAGGTCAGCTAGGAGAAAAAGATCTAGTTGAATTAAATAGCTGGTTAACGTATCAGTAA