MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VMEA

The VMEA group of genes confer resistance to Biocide resistance through the mechanism, Biocide RND efflux pump.

Other Groups in Biocide RND efflux pump

Sequences

Download Sequences

>MEG_7783|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTATATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATAAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTCCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGTAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACTGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7784|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7785|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCAGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACTGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7786|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7787|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATCACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7788|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7789|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAGCGTAACTTT
GTGGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGGGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACTGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7790|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTTTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7791|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGTGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTAGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAATACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7792|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAACAAGGTGGTGGCGCCGCTCCTGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACATACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTACGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACTGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7793|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCAGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTACCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTAAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTTGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGCATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCTGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATCGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7794|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCAGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAGGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCTAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACTGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTAACTTTGCGTGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTCCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACAGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGAAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGATCAAGTCATTACAGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7795|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTACCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCAATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTACGATTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGCCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGTGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACTGTTGCGATTACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACGGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA

>MEG_7796|Biocides|Multi-biocide_resistance|Biocide_RND_efflux_pump|VMEA
ATGAGACGTAGAACCACGCTATCGCTGCTGATTGCATCGAGCCTGTTTATGGCGGGATGTCAACCAAGCCAAGAAGGAAC
TGAGCAAGGTGGTGGCGCCGCTCCCGCAACCGAAGTGAATGTGTTGACGGTTGAACCTGTTCGACAAGCTTTGACGGTTG
AGTTGCCGGGCCGCAGCCGTGCATTTAAAGAGGCGGAAGTCCGCCCACAGGTAACGGGTATTATTTCAGAACGTAACTTT
GTTGAAGGTGGCGTTGTGGAAAAAGGTCAGTCGTTGTATCAAATTGATGACTCTTCATTTCAAGCGGATTTGCTTAGTGC
AGAAGCGGAGCTGATTCGTGCGCAAGCTTCTGAAGAATCGACGTTTGCAACCGTTAAACGTTACCGCGCATTGATTACCA
AGAAATCGATCAGTCAACAAGATCTGGATGAAGCAGAAGCGGCTTACAAAGAAGCGAAAGCGCAAGTGCTCGTAGCCAAA
GCGAAGATCAATACTGCAAAGATCAATTTGACTTATACCCGTGTGAAAGCGCCGATCAGTGGCGTGATCAGCAAGTCAAA
TGTGACTGCGGGAGCGTTGGTTACGGCAAACCAAGCCGACAAGCTAACGACGATTCAACAACTTGATCCGATCAACGTGG
ATATCGTTCAGTCTTCTGCTCAATTGCTGCGACTAAAAGCGGCGCTTTCTCAAGGTCACATGCAAGAAGATCAATCTGCG
CAAGTCGCATTGACGCTTGAAGATGGCTCGACTTACGAGCACAAAGGCACAATGAAGTTCACGGAAGTTAACGTGGATGA
AAGTACGGGAAGCGTGACTTTGCGAGCGGAATTCCCAAATCCTGATGGTTTACTTCTTCCGGGTATGTTCGTGCGTGCGA
CCGTGATTACTGGTGTTGACCCTAGCGCGATTTTGATCCCGCAAAACACCGTGACTCGCGATGCAACAGGCAAAGCTTCG
GTGATGACGGTGAGTGCTGATAATACCGTTGCGATCACGCCAGTCATCACGGCGGAAGTTATAGACAACCAATGGCGCAT
CATTGATGGATTAAAAGCCGGTGACCAAGTCATTACTGCGGGTTTGCAAAAGGTGCGTCCGGGTAGCCCAGTCACCATCC
AAACGGGAGAGCAGGGATAA