MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

SILC

The SILC group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance RND efflux pump.

Other Groups in Metal resistance RND efflux pump

Sequences

Download Sequences

>MEG_6513|Metals|Metal_resistance|Metal_resistance_RND_efflux_pump|SILC
ATGTTCAAATTAAAATTACTCAGCATCAGTACCATATTCATCCTGGCTGGTTGTGTTTCTCTGGCACCTGAATATCAGCG
TCCGCCAGCTCCGGTTCCCCAGCAGTTTTCATTGTCTAAAAACAGTCTGACGCCTGCGGTAAACAGCTATCAGGATACGG
GCTGGCGAAACTTTTTTGTCGATCCCCAGGTCAGCAGGCTGATCGGTGAAGCCCTGAATAATAACCGTGATTTGAGAATG
GCTGCCCTGAAGGTTGAAGAGGCCCGGGCCCAGTTCAACGTCACGGATGCAGATCGTTATCCCCAACTGAATGCCTCATC
CGGGATCACATACAACGGTGGTCTGAAAGGTGACAAGCCGACCACACAGGAGTACGACGCGGGTCTGGAGCTCAGCTATG
AGCTCGATTTTTTTGGCAAACTTAAGAACATGAGTGAGGCTGATCGCCAGAACTACTTTGCCAGCGAAGAAGCCCGTCGA
GCCGTACACATCCTGCTGGTCTCCAACGTTTCACAGAGCTATTTCAGCCAGCAACTGGCGTACGAACAACTCCGTATTGC
GCGGGAAACGCTGAAAAATTATGAACAGTCTTATGCATTCGTTGAGCAACAACTGGTGACCGGGAGTACGAACGTTCTGG
CGCTTGAACAAGCCAGGGGGCAAATCGAAAGTACCCGCGCCGAAATAGCCAAACGAGAAGGCGATCTGGCTCAGGCAAAC
AATGCCCTGCAACTGGTGCTGGGAACGTACCGCGCAGTTCCGTCAGAAAAAGGGATTAAAGGTGGGGAGATCGCACCAGT
AAAATTGCCACCAAATCTGTCGTCACAAATATTGCTGCAGCGTCCGGATATTATGGAAGCGGAATACCAGTTGAAAGCGG
CTGATGCCAATATTGGCGCAGCGCGAGCGGCTTTTTTCCCGTCCATTACCCTGACCAGTGGTCTCTCCTCAAGCAGTACG
GAGCTGTCCAGCCTCTTTACGTCAGGAAGTGGAATGTGGAATTTTATTCCTAAAATTGAAATTCCTATATTTAATGCTGG
CAGGAACAAAGCCAATCTGAAGCTGGCTGAAATTCGCCAGCAACAGTCCGTGGTCAATTACGAACAAAAAATTCAGTCAG
CCTTTAAGGATGTTTCCGACACGCTTGCGCTGCGCGACAGCCTTAGCCAGCAACTTGAGTCACAGCAGCGTTATCTTGAT
TCACTTCAGATAACTCTACAGCGTGCCAGAGGATTGTATGCAAGTGGTGCTGTCAGTTACATCGAAGTGCTGGATGCAGA
ACGTTCCCTCTTCGCGACGCAGCAAACCATTCTCGATCTTACCTATTCCCGACAGGTTAACGAAATTAATCTGTTTACCG
CGCTGGGTGGCGGTTGGGTAGAGTAA

>MEG_6514|Metals|Metal_resistance|Metal_resistance_RND_efflux_pump|SILC
atgttcaaattaaaattactcagcatcagtaccatattcatcctggctggttgtgtttctctggcacctgaatatcagcg
tccgccagctccggttccccagcagttttcattgtctaaaaacagtctgacgcctgcggtaaacagctatcaggatacgg
gctggcgaaacttttttgtcgatccccaggtcagcaggctgatcggtgaagccctgaataataaccgtgatttgagaatg
gctgccctgaaggttgaagaggcccgggcccagttcaacgtcacggatgcagatcgttatccccaactgaatgcctcatc
cgggatcacatacaacggtggtctgaaaggtgacaagccgaccacacaggagtacgacgcgggtctggagctcagctatg
agctcgatttttttggcaaacttaagaacatgagtgaggctgatcgccagaactactttgccagcgaagaagcccgtcgt
gccgtacacatcctgctggtctccaacgtttcacagagctatttcagccagcaactggcgtacgaacaactccgtattgc
gcgggaaacgctgaaaaattatgaacagtcctatgctttcgttgagcaacagctcgtgaccgggagtacgaacgttctgg
cacttgaacaggcgagaggacaaatcgaaagtacccgcgccgaaatagccaaacgagaaggcgatctggctcaggcaaac
aatgccctgcaactggtgctgggaacgtaccgcgcacttccgtcagaaaaagggatgaaaggcggggagatcgcaccagt
aaaattgccaccaaatctatcttcacaaattttgctgcagcgaccggatattatggaagcggaatatcagctgaaagcgg
ctgatgccaatattggcgcagcgcgagcggcctttttcccctccattaccctgaccagtggtctttccgcaagcagtacg
gagctgtcaagcctgtttacgtcaggaagtggaatgtggaattttatccctaaaattgaaattcctatttttaatgctgg
caggaataaagccaatctgaagctggctgaaattcgccagcaacaatcggtggttaattacgaacaaaaaattcagtcag
cctttaaggatgtttccgacacgcttgcgctgcgcgacagtcttagccagcaacttgagtcacagcagcgttatcttgat
tcacttcagataactctccagcgtgccagaggattatatgcaagtggtgctgtcagttacatcgaagtgctggatgcaga
acgttccctcttcgctacgcagcaaaccattctcgatcttacctattcccgacaggttaacgaaattaatctgtttaccg
cgctgggtggcggttgggtagagtaa