MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FBPA

The FBPA group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance ABC efflux pump.

Other Groups in Metal resistance ABC efflux pump

Sequences

Download Sequences

>MEG_2888|Metals|Metal_resistance|Metal_resistance_ABC_efflux_pump|FBPA
ATGCAATTTAAACATTTCAAACTTGCTACCCTTGCTGCAGCACTTGCTTTTTCTGCTAATAGTTTTGCTGATATTACCGT
TTATAATGGTCAGCACAAAGAAGCCGCTGCTGCAGTGGCAAAAGCCTTTGAACAGGAAACAGGCATTAAAGTTACGCTAA
ATAGCGGGAAAAGTGCGCAACTTGCAGGTCAATTAAAAGAAGAAGGCGATAAAACACCCGCCGATGTTTTCTATACTGAA
CAAACAGCGACTTTTGCTGATCTTTCTGAAGCAGGGCTTTTAGCACCAATTTCAGAACAAACAATTAAACAAACTGCACA
AAAAGGCGTACCACTTGCACCGAAAAAAGACTGGGTTGCATTAAGTGGCCGTTCTCGCGTAGTGGTTTACGATCACACTA
AATTATCTGAAAAAGATATGGAAAAATCAGTGCTTGATTATGCAACACCAAAATGGAAAGGCAAAATCGGTTATGTATCA
ACTTCTGGTGCGTTCTTAGAGCAAGTTGTTGCTTTAAGCAAAATGAAAGGGGACAAAGTTGCGCTTAATTGGTTAAAAGG
CTTAAAAGAGAACGGTAAACTTTATGCTAAAAATAGTGTGGCATTACAAGCGGTCGAAAATGGTGAAGTGCCTGCTGCGT
TAATCAATAACTATTATTGGTATAACCTTGCAAAAGAAAAAGGCGTGGAAAATCTAAAAAGCCGTCTTTATTTTGTTCGC
CACCAAGATCCAGGTGCGTTAGTTAGCTATTCAGGTGCAGCAGTATTAAAAGCCTCTAAAAATCAAGCTGAAGCACAAAA
ATTCGTTGATTTCTTAGCAAGTAAAAAAGGTCAAGAAGCATTAGTGGCAGTGCGTGCAGAATATCCATTACGCGCTGATG
TGGTTTCGCCATTTAATCTTGAACCTTATGAAAAATTAGAAGCACCAGTGGTATCCGCAACAACAGCTCAAGATAAAGAG
CATGCGACCAAATTAATTGAAGAAGCTGGATTGAAATAA