MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

LSA

The lsa genes encode efflux pumps of the ABC superfamily that confer resistance to streptogramin B.

References

Sequences

Download Sequences

>122|AJ579365.1|AJ579365|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCAATGATACATGTACAAAATTTAACTTTCTCTTATCCGAGTAGTTTTGATAATATCTTTGAAGATGTAAGCTTTCA
AATTGATACAGATTGGAAGCTTGGATTTATTGGTCGAAATGGACGAGGGAAAACAACCCTTTTTAATTTATTACTAGATA
AATTTGAATATAGGGGGAAAATCATTTCTTCGGTCGATTTTAACTACTTCCCATATCCAGTAGAAGATAAAAGTAAGTAT
ACACATGAAATTTTAGAAGAAATATGCCCTCAAGCTGAGGACTGGGAATTTCTTCGAGAAATAGCTTATTTAAATGTGGA
TGCCGAAGCCATGTACCGTCCTTTTGAAACTTTATCAAACGGTGAACAAACAAAGGTATTGCTTGTTGCTCTATTTTTAA
ACGAAGGACAATTTTTATTAATTGATGAACCAACAAATCATTTAGATACTGAAGCTCGTAAGACGGTTTCGAATTACTTG
AGGAAGAAAAAAGGGAATATTTTAATTTCTCATGACCGTAACTTTTTAGATGGCAGTGTTGATCATATCTTGTCTATAAA
TAGAGCAGATATTGAGGTTCAAAGTGGAAATTATTCCTCATGGAAGTTGAACTTTGACCGACAGCAGGGACATGAACAAG
CAACAAATGAACGCTTGCAGAAGGATATTGGAAGGTTAGAACAATCTACAAAACGTTCGGCTGGTTGGTCTAACCGAGTC
GAAGCTTCAAAAAATGGAACAACGAATTCTGGTTCTAAATTGGACAAAGGTTTTGTAGGACATAAAGCAGCAAAAATGAT
GAAACGATCTAAGAACCTTGAGGCTCGACAGCAAAAATCGATTGAAGAAAAGTCAAAGCTTCTAAAAAACATTGAAAAAA
CGGAGTCCCTACAGTTTGAACCAGTGGAATATAAATCGAAGGAACTCATTCAATTAACAGATGTGTCTGTCATATATGAT
GGGCAAGTTGTCAACAAACCAATAAGTTTTAATGTTGAACAAGGAGATAGAATTGTACTGGATGGAAAGAACGGCAGTGG
AAAAAGTAGTATTTTAAAATTAATCTTAGGCGATCCAATACAGTATACAGGCACGTTAAATACGGGTTCTAACCTGATAA
CTTCTTATGTTCAGCAAGACACCTCTCATTTAAAGGGGATGCTAGCTGACTTTATTGAAGAAAATGAGATTGATGAATCG
TTGTTTAAGGCCATCCTGAGAAAGCTAGATTTTGACCGAGTACAGTTTGAAAAAGATATATCTCATTATTCAGGTGGTCA
GAAGAAAAAATTGCTTATCGCTAAAAGTTTATGTGAAAAAGCTCACCTATATATTTGGGATGAACCATTAAACTTTATTG
ATATTTACTCTCGAATGCAAATTGAAGAGCTTATTCAAACCTTTAATCCGACTATGGTTTTTGTTGAACATGACCAGACC
TTCCAAGAGACAATATCAACAAAAATAATAAAAATATAA

>MLS|lsaA_2_AY58982|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCGAAAATTGAACTAAAACAACTATCTTTTGCCTATGATAATCAAGAAGTATTGCTTTTTGATCAGGCAAATATCAC
GATGGATACCAATTGGAAATTAGGATTGATTGGCCGCAATGGCCGTGGGAAAACAACCTTATTAAGATTGTTACAAAAAC
AGTTGGATTACCAAGGAGAGATTCTTCATCAAGTCGATTTCGTCTATTTTCCACAAACAGTTGCAGAAGAACAACAGCTC
ACTTATTATGTCTTACAAGAGGTGACTTCTTTTGAACAGTGGGAATTAGAACGAGAATTAACGCTTTTAAACGTTGATCC
TGAAGTTTTATGGCGGCCCTTTTCTTCTTTATCAGGCGGCGAAAAGACGAAAGTTTTATTAGGTCTTCTTTTTATTGAAG
AAAATGCCTTTCCTTTAATTGACGAGCCAACAAATCATTTAGATCTAGCTGGCAGACAACAAGTGGCTGAATATTTGAAG
AAAAAGAAACACGGGTTTATTTTAGTCAGCCACGATCGGGCATTTGTTGATGAAGTGGTTGATCATATTTTGGCGATTGA
AAAAAGTCAATTGACGCTGTATCAAGGGAATTTTTCTATTTATGAAGAGCAAAAAAAATTAAGAGATGCTTTTGAACTAG
CAGAAAATGAAAAAATCAAAAAAGAAGTCAATCGCTTGAAAGAAACCGCTCGTAAAAAAGCGGAATGGTCGATGAACCGT
GAAGGTGATAAGTACGGCAACGCTAAGGAAAAAGGGAGCGGGGCGATTTTTGATACAGGAGCCATTGGTGCCCGGGCAGC
GCGCGTAATGAAGCGCTCGAAACACATTCAACAACGCGCCGAAACACAATTAGCAGAAAAAGAAAAACTATTAAAAGATC
TTGAGTATATTGATCCTTTGTCAATGGATTATCAGCCAACGCATCACAAAACATTATTGACGGTGGAAGAGCTTCGTCTA
GGCTACGAGAAAAATTGGCTATTTGCGCCACTTTCTTTTTCAATAAACGCGGGAGAAATTGTTGGAATAACAGGGAAAAA
TGGCTCAGGAAAATCGAGCTTAATTCAGTATTTATTGGATAATTTTTCTGGGGATTCAGAAGGCGAAGCCACTTTGGCTC
ACCAATTAACCATTTCTTATGTGCGCCAAGATTATGAAGACAATCAAGGAACTTTATCCGAATTTGCAGAGAAAAATCAG
TTAGATTACACTCAATTTTTAAATAACTTACGAAAACTTGGGATGGAGCGTGCCGTTTTCACTAATCGAATTGAACAAAT
GAGTATGGGGCAACGGAAAAAAGTCGAAGTAGCCAAATCATTGTCTCAATCAGCTGAACTTTATATTTGGGATGAACCCC
TTAATTACTTGGATGTATTTAATCATCAACAATTAGAAGCGCTAATCTTATCTGTGAAGCCTGCAATGCTAGTGATTGAG
CATGATGCACATTTCATGAAGAAAATAACAGATAAAAAAATTGTCTTGAAATCATAA

>MLS|lsaA_3_AY737526|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCGAAAATTGAACTAAAACAACTATCTTTTGCCTATGATAATCAAGAAGCGTTGCTTTTTGATCAGGCAAATATCAC
GATGGATACCAATTGGAAATTAGGATTGATTGGCCGCAATGGCCGTGGGAAAACAACCTTATTAAGATTGTTACAAAAGC
AGTTGGATTACCAAGGAGAGATTCTTCATCAAGTCGATTTCGTCTATTTTCCACAAACAGTTGCAGAAGAACAACAGCTC
ACTTATTATGTCTTACAAGAGGTGACTTCTTTTGAACAGTGGGAATTAGAACGAGAATTAACGCTTTTAAACGTTGATCC
TGAAGTTTTATGGCGGCCCTTTTCTTCTTTATCAGGCGGCGAAAAGACGAAAGTTTTATTAGGTCTTCTTTTTATTGAAG
AAAAGGCCTTTCCTTTAATTGACGAGCCAACAAATCATTTAGATCTAGCTGGCAGACAACAAGTGGCTGAATATTTGAAG
AAAAAGAAACACGGGTTTATTTTAGTCAGCCACGATCGGGCATTTGTTGATGAAGTGGTTGATCATATTTTGGCGATTGA
AAAAAGTCAATTGACGCTGTATCAAGGGAATTTTTCTATTTATGAAGAGCAAAAAAAATTAAGAGATGCTTTTGAACTAG
CAGAAAATGAAAAAATCAAAAAAGAAGTCAATCGCTTGAAAGAAACCGCTCGTAAAAAAGCGGAATGGTCGATGAACCGT
GAAGGTGATAAGTACGGCAATGCTAAAGAAAAAGGAAGCGGGGCGATTTTTGATACAGGAGCCATTGGTGCCCGGGCAAC
GCGCGTAATGAAGCGCTCGAAACACATTCAACAACGTGCCGAAACACAATTAGCAGAAAAAGAAAAACTATTAAAAGATC
TTGAGTATATTGATCCTTTGTCAATGGATTATCAGCCAACGCATCACAAAACATTATTGACGGTGGAAGAGCTTCGTCTA
GGCTACGAGAAAAATTGGCTGTTTGCGCCAATTTCTTTTTCAATAAACGCGGGAGAAATTGTTGGAATAACAGGAAAAAA
TGGCTCAGGAAAATCGAGCTTGATTCAGTATTTGTTGGGGGATTTTTCTGGAGATTCAGAAGGCGAAGCCACTTTGGCTC
ACCAATTAACCATTTCTTATGTGCGCCAAGATTATGAAGACAATCAAGGAACTTTATCCGAATTTGCAGAGAAAAATCAG
TTAGATTACACCCAATTTTTAAATAACTTACGAAAACTTGGGATGGAGCGCGCCGTTTTCACTAATCGAATTGAACAAAT
GAGTATGGGGCAACGGAAAAAAGTCGAAGTAGCCAAATCATTGTCTCAATCAGCTGAACTTTATATTTGGGATGAACCCC
TTAATTACTTGGATGTGTTTAATCATCAACAATTAGAAGCGCTAATCTTATCTGTGAAGCCTGCAATGCTAGTGATTGAG
CATGATGCACATTTCATGAAGAAAATAACAGATAAAAAAATTGTCTTGAAATCATAA

>136|HM990671.1|HM990671|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCAACAATTAAAATTGAAAACCTTACTTTCTCATATTATGGCTATGTAAAACCTGTATTTGAAAATGTATCATTTTC
ATTTGATACGAACTGGAAAACAGGACTAATAGGAAGAAACGGAATTGGGAAATCAACACTATTTAAGCTGCTTCTAAACC
AAGAAGTTTATAAGGGGAAAATCAGCAAAAGTGTTGACTTTATTAAATTCCCACCCAATTTAAGTGATACTTCAAAATTA
GGGATTGAGTTATATAGAGAACTAATATCAGATGAGGAAGAATGGAAATTATTTAGAGAACTTCATTTGCTAAAGGTAGA
TGAGAGTCTTATTTACAGAAAGTTTGAAACGCTTTCTAAAGGAGAACAAACAAAAATCCTTTTAGCTATTTTGTTTACAA
GAGAAGATGGTTTTTTACTTATAGATGAACCAACAAACCATTTAGATATGGACGGAAGAAAAATTGTCAGTGAATATCTG
AAAAATAAAAAAGGTTTTTTGCTTATATCACATGATAGAGATTTTTTAGATGGTTGTATCAATCATATTATTTCTATTAA
CAGGAATTCTATTGATGTCCAATCAGGAAATTTTACATCGTGGTATGAAAATAAATTGATGAAAGACCAATTTGAGATTA
GTCAAAATGAGAAATTAAGAAAAGATATTAAACGATTAAAAGAAGCTGCAAGACAAAGTCAAATTTGGTCTGATAAAGTT
GAAAATACTAAAAACGGCGTGAAAGTATCAGGTGTAAAACCAGACAAGGGGCATATAGGTCATCAGTCAGCTAAGATGAT
GAAAAAATCTAAGAATTTGGAGAATAGACAAAATAAGGCAATAGAAGAAAAACAGAATTTACTAAAAGATATTGAAACAA
AGGAAAGTCTATTATTGCATCCGTTACATCACCACAAAAATCCTCTAATATCAGTTTGCGATTTATCATCATATTATGGA
AAAAAGCAGATATTAAGTAATATAAGTTTTGATATAAAGCAAGGTGATATAGTGGCTATATATGGGGGTAATGGTAGCGG
AAAATCAACCTTGATTAAAATTTTATTAGGTCTAAATCACGAGTATTCAGGTGATGTAAAATTAGCAAGTAATTTAAAAA
TATCATATGTTCCTCAAGATACATCCAATTTAACAGGTAGCCTAAACGAGTATATTCATAAGCAAGGTGTTGATGAAACA
TTGTGCAAAACAATTCTTAGAAAATTAGATTTTGCAAGAGAATTATTTGAAATAGATATGAAGAACTATAGCGATGGACA
AAAAAAGAAAGTTTTAATTGCTGTAAGTTTGTCAAAGTCAGCTCATATATTTATTTGGGACGAACCACTGAATTATTTAG
ATGTAATATCAAGAATACAGATTGAGGAAATTATAAAAGAAGCAAATCCTACACTCATATTTGTGGAACACGATAAGAGT
TTTGTAGAAGATATAGCGAATAAAATAATACGATTATAA

>MLS|LsaA|AY225127|41-1537|1497|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCGAAAATTGAACTAAAACAACTATCTTTTGCCTATGATAATCAAGAAGCGTTGCTTTTTGATCAGGCAAATATCAC
GATGGATACCAATTGGAAATTAGGATTGATTGGCCGCAATGGCCGTGGGAAAACAACCTTATTAAGATTGTTACAAAAGC
AGTTGGATTACCAAGGAGAGATTCTTCATCAAGTCGATTTCGTCTATTTTCCACAAACAGTTGCAGAAGAACAACAGCTC
ACTTATTATGTCTTACAAGAGGTGACTTCTTTTGAACAGTGGAAATTAGAACGAGAATTAACGCTTTTAAACGTTGATCC
TGAAGTTTTATGGCGGCCCTTTTCTTCTTTATCAGGCGGCGAAAAGACGAAAGTTTTATTAGGTCTTCTTTTTATTGAAG
AAAATGCCTTTCCTTTAATTGACGAGCCAACAAATCATTTAGATCTAGCTGGCAGACAACAAGTGGCTGAATATTTGAAG
AAAAAGAAACACGGGTTTATTTTAGTCAGCCACGATCGGGCATTTGTTGATGAAGTGGTTGATCATATTTTGGCGATTGA
AAAAAGTCAATTGACACTGTATCAAGGGGATTTTTCTATTTATGAAGAGCAAAAAAAATTAAGAGATGCTTTTGAACTAG
CAGAAAATGAAAAAATCAAAAAAGAAGTCAATCGCTTGAAAGAAACCGCTCGTAAAAAAGCGGAATGGTCGATGAACCGT
GAAGGTGATAAGTACGGCAATGCTAAAGAAAAAGGGAGCGGGGCGATTTTTGATACAGGAGCCATTGGTGCCCGGGCAGC
GCGCGTAATGAAGCGCTCGAAACACATTCAACAACGTGCCGAAACACAATTAGCAGAAAAAGAAAAACTATTAAAAGATC
TTGAGTATATTGATCCTTTGTCAATGGATTATCAGCCAACGCATCACAAAACATTATTGACGGTGGAAGAGCTTCGTCTA
GGCTACGAGAAAAATTGGCTATTTACGCCAATTTCTTTTTCAATAAACGCGGGAGAAATTGTCGGAATAACAGGAAAAAA
TGGCTCAGGAAAATCGAGCTTGATTCAGTATTTGTTGGGGGATTTTTCTGGAGATTCAGAAGGAGAAGCCACTCTGGCTC
ACCAATTAACCATTTCTTATGTGCGCCAAGATTATGAAGACAATCAAGGAACTTTATCCGAATTTGCAGAGAAAAATCAG
TTAGATTACACCCAATTTTTAAATAACTTACGAAAACTTGGGATGGAGCGCGCCGTTTTCACTAATCGAATTGAACAAAT
GAGTATGGGGCAACGGAAAAAAGTCGAAGTAGCCAAATCATTGTCTCAATCAGCTGAACTTTATATTTGGGATGAACCCC
TTAATTACTTGGATGTGTTTAATCATCAACAATTAGAAGCGCTAATCTTATCTGTGAGGCCTGCAATGCTAGTGATTGAG
CATGATGCACATTTCATGAAGAAAATAACGGATAAAAAAATTGCCTTGAAATCATAA

>742|JX560992.1|JX560992|MLS|Streptogramin_resistance_ATP-binding_cassette_ABC_efflux_pumps|LSA
ATGTCCTTAATAAATGTTTCAAATCTAACTTTTTCATATGAAGGAAGTTATGACAATATTTTTGAAAATGTAAGTTTTCA
GATAGATACAGATTGGAAACTCGGTTTTATTGGAAGAAACGGACGCGGTAAAACTACTTTCTTAAATTTACTGCTTGGCA
AATATGCGTATTCCGGCAATATAAGTTCTACAGTTAAGTTTGAGTATTTTCCTTATGATGTGGAAGATAAGAGTCTATAT
ACAATTGAAGTAATGAAGAGTATTTGTACGGAATGTATGGATTGGGAGATTTTTCGTGAAATATCATTGCTTGATGTTCA
AGAAGATGCTTTATATCGTCCGTTTAATACATTGTCAAATGGTGAGCAAACGAAGGTCCTTCTTGCAGCTTTATTCCTTA
CAGCGAGTTGTTTCCTGCTTATTGATGAACCTACAAACCATCTTGACATCGATGCACGTAATGTAGTGCAAAACTATTTG
AAACGCAAGAAGGGGTTTATTTTGGTATCTCATGATAGAAGCTTACTTGATCAATGTGTTGACCATATACTATCTATCAA
TAAAACGAATATCGAAATCCAAAAGGGAAATTTTACTTCTTGGTGGGAGAACAAAACGTTACAAGATAATTTTGAACTGG
CAGAAAACAAGAAACTCCTTAAAGAAATAGGAAGGTTGTCTTATGCAGCAAAACGTAGTTCAAACTGGTCAAATAAAGTA
GAAAAAAGTAAATATGGAACAACAAATTCTGGTTCAAAACTGGATAAGGGTTATGTTGGACATAAGGCTGCAAAAGCGAT
GAAACGTGCCAAAAATATTGAGTCAAGACATCAGGAAGCCGTTTTACAAAAATCAGAACTGCTCCACAACATTGAACAAT
ATGATGACTTAAAAATTTCACCACTTGAATTTCACAAAGAGTGCTTAATAGAAGCGAATGATTTATCATTGTCTTATGGA
GATAAAGAAGTATGCAGTAATCTTAATTTCAGAGTCAATATTGGTGATAGAGTTGCCATTATCGGAAAAAATGGGAGTGG
TAAGTCTAGTATCCTAAAATTGATTAATGGAGATGATATTAAATTTACCGGAAATTTTATGCTAGCAAGTGGACTAAAAA
TTTCTTATATTTCGCAAGATACTTCATATTTAAAAGGTAATCTATCTGAATTTGCCTATAATAATAAGATCGATGAAACT
CTATTTAAAACGATTCTTCGTAAACTGGATTTTAATAGAGAGCAGTTTGATAAGAACATGGTGGATTTTAGTGCTGGTCA
GAAAAAGAAAGTACTAATTGCTAAAAGCCTTTGTGAAAGTGCACATTTGTATATATGGGATGAGCCATTGAACTATATTG
ATATTTTTTCACGTATCCAAATTGAAAAAATGATTTTGGAATATTGTCCTACACTATTGTTTGTGGAGCATGATGATGCT
TTTTGCAATAACATTTGTACGAAAAATATTAATTTAGGTTTGTAG