MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VGBB

The vgb genes encode lyases that catalyze an elimination reaction across the streptogramin B ester bond. This inactivates the antibiotic molecule.

References

Other Groups in Streptogramin B ester bond cleavage

Sequences

Download Sequences

>CARD|phgb|AF015628|398-1286|ARO:3001308|VgbB|MLS|Streptogramin_B_ester_bond_cleavage|VGBB
ATGAATTTTTATTTAGAGGAGTTTAACTTGTCTATTCCCGATTCAGGTCCATACGGTATAACTTCATCAGAAGACGGAAA
GGTATGGTTCACACAACATAAGGCAAACAAAATCAGCAGTCTAGATCAGAGTGGTAGGATAAAAGAATTCGAAGTTCCTA
CCCCTGATGCTAAAGTGATGTGTTTAATTGTATCTTCACTTGGAGACATATGGTTTACAGAGAATGGTGCAAATAAAATC
GGAAAGCTCTCAAAAAAAGGTGGCTTTACAGAATATCCATTGCCACAGCCGGATTCTGGTCCTTACGGAATAACGGAAGG
TCTAAATGGCGATATATGGTTTACCCAATTGAATGGAGATCGTATAGGAAAGTTGACAGCTGATGGGACTATTTATGAAT
ATGATTTGCCAAATAAGGGATCTTATCCTGCTTTTATTACTTTAGGTTCGGATAACGCACTTTGGTTCACGGAGAACCAA
AATAATTCTATTGGAAGGATTACAAATACAGGGAAATTAGAAGAATATCCTCTACCAACAAATGCAGCGGCTCCAGTGGG
TATCACTAGTGGTAACGATGGTGCACTCTGGTTTGTCGAAATTATGGGCAACAAAATAGGTCGAATCACTACAACTGGTG
AGATTAGCGAATATGATATTCCAACTCCAAACGCACGTCCACACGCTATAACCGCGGGGAAAAATAGCGAAATATGGTTT
ACTGAATGGGGGGCAAATCAAATCGGCAGAATTACAAACGACAAAACAATTCAAGAATATCAACTTCAAACAGAAAATGC
GGAACCTCATGGTATTACCTTTGGAAAAGATGGATCCGTATGGTTTGCATTAAAATGTAAAATTGGGAAGCTGAATTTGA
ACGAATGAG