MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VATA

The vat genes encode streptogramin A O-acetyltransferases that deactivate streptogramin antibiotics by transfer of the acetyl group from acetyl-CoA to the antibiotic molecule.

References

Other Groups in Streptogramin A O-acetyltransferase

Sequences

Download Sequences

>449|unknown_id|unknown_name|MLS|Streptogramin_A_O-acetyltransferase|VATA
TTGAATTTAAACAATGACCATGGACCTGATCCCGAAAATATTTTACCGATAAAAGGGAATCGGAATCTTCAATTTATAAA
ACCTACTATAACGAACGAAAACATTTTGGTGGGGGAATATTCTTATTATGATAGTAAGCGAGGAGAATCCTTTGAAGATC
AAGTCTTATATCATTATGAAGTGATTGGAGATAAGTTGATTATAGGAAGATTTTGTTCAATTGGTCCCGGAACAACATTT
ATTATGAATGGTGCAAACCATCGGATGGATGGATCAACATATCCTTTTCATCTATTCAGGATGGGTTGGGAGAAGTATAT
GCCTTCCTTAAAAGATCTTCCCTTGAAAGGGGACATTGAAATTGGAAATGATGTATGGATAGGTAGAGATGTAACCATTA
TGCCTGGGGTGAAAATTGGGGACGGGGCAATCATTGCTGCAGAAGCTGTTGTCACAAAGAATGTTGCTCCCTATTCTATT
GTCGGTGGAAATCCCTTAAAATTTATAAGAAAAAGGTTTTCTGATGGAGTTATCGAAGAATGGTTAGCTTTACAATGGTG
GAATTTAGATATGAAAATTATTAATGAAAATCTTCCCTTCATAATAAATGGAGATATCGAAATGCTGAAGAGAAAAAGAA
AACTTCTAGATGACACTTGA

>95|GQ205627.2|GQ205627|MLS|Streptogramin_A_O-acetyltransferase|VATA
ATGGCAGAAAAATTAAAAGGACCCAACTCAAATGAAATGTATCCGATTGCCGGAAATAAAAGTGTTCAATTTGTTAAACC
GTCATTAACAAGGCCCAATATTATAGTTGGTGAGTTCACTTATTATGATAGCAAGAACGGAGAGCTTTTTGAGGATCAAG
TTCTGTATCATTATGAAATTATAGGGGATCGACTGATCATCGGGAAATTTTGTTCAATCGGTCCTGGAGTCACTTTTATT
ATGAATGGAGCTAATCATCGCATGGATGGCTCCACTTATCCATTTAATATCTTTGGGCATGGGTGGGAAAAGCATACACC
TACACTAGATATGCTGCCTTTAAAGGGGGATACTATTGTTGGTAATGACGTATGGATTGGACTAGATGCTACAATTATGC
CAGGCGTAAAAATAGGAGACGGCGCGATTATTGCAGCCAAATCTGTAGTAACAAAAGACGTTGACCCCTCCACAATTGTT
GGTGGTAATCCTGCAAAACAAATAAAGAAACGATTTTCGGAGTCAAAAATTCAAGAACTATTAAAGATAAAATGGTGGGA
TTTTGAAGACCAGGTTATTAGCGATAATATTGATGCTATTCTAAGTTTGGATGTTGAAGCGCTTAATAATATTTCTAAAG
AAAATGATTAG