MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

MPHM

The mph genes encode macrolide phosphotransferases that have been shown to confer resistance to erythromycin by inactivation of the antibiotic molecule via phosphorylation.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94651/

Other Groups in Macrolide phosphotransferases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_4050|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHM
TTGAACAAACAAAAAGCGATAGAAATAGCAAGAAAGTATGGCTTGGAAGTTAAAGAGGGATCCATTATATTCAACGAGTC
CGGTTTAGATTTTCTAGTTGCGTATGCAGAAGATTATAAAGGCGAAGAATGGGTGCTAAGGTTTCCGAGACGAGACGATG
TGATGCCTAGGACTATAGTGGAGAAGAAAGCACTGGATCTTGTAAACAAATATGCCACTTTTCAGGTTCCAGTCTGGTCG
CTTTATAAAAACGATCTAATAGCTTATAAAAAGTTAACCGGAGTGCCAGCAGGCACAATTGATCCAGAGATTCAAAATTA
TTTGTGGGAGATGGATTATGAAAATGTACCTGAACGATTTCACCAGACATTAGCCAAAGCGTTGGCTTCGCTACACACAA
TTCCGAAAGAAGAGGCTCTTAAAGTAGGCCTTTTTGTCCAGACAGCAGAAGAGGCCAGAAAATCGATGATTGAGCGTATG
GAAAAGGTTAAGGCGAAGTTTGATGTAGGAAAATCCTTATGGAACCGCTGGCAGGCCTGGATAAAAAATGAAGAATTGTG
GCCGCAGAAAACAGGCCTGATTCACGGTGATGTTCATGCTGGCCACACGATGATTGATAAAGATGCTAACGTAACCGGTT
TAATCGACTGGACTGAAGCAAAAGTAACGGATGTATCAAATGACTTTGTTTTCCAGTACCGGGCATTTGGGGAAGCATCC
CTGGAGAAACTGATCCAACATTACCGGCAAGCAGGCGGAATTTACTGGCCTGCCATGAAAGAGCACGTCATTGAACTTAA
TGCTGCATACCCTGTTGCGATAGCTGAGTTTGCGATTATCTCAGGTTTGGAAGAATATGAGCAGATGGCGAAAGAAACAT
TGCAAGTGAATGACCGCTAG