MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

MPHC

The mph genes encode macrolide phosphotransferases that have been shown to confer resistance to erythromycin by inactivation of the antibiotic molecule via phosphorylation.

References

Other Groups in Macrolide phosphotransferases

Sequences

Download Sequences

>CARD|phgb|AM180066|788-1688|ARO:3000319|mphC|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCAACATAATGAAATTATTAAAATTGCAGAAAAACATCAATTACACATCAAACCTCAAACAATATCATTGAATGA
ATCAGGGCTAGATTTCCAAGTTGCATTTGGAGAAGATGAACACGGAATAGAGTGGGTTTTAAGACTACCAAGAAGACCTG
ACGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAATGGTAGACTTCTTACAAAAAAATGTTTCGTTTGAAGTACCGAATTGG
AAAGTACATACAAAAGACCTTATTGCTTATCCAAAACTTACAGGCAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTACGTATGGGAAATTGAACACAAACCAGTAACAAAAAATTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAGGAAAATATTACCGCACACCATATAAATATCAAAACTATACAAGAAATAAAAAATGATTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAGAGAAACTTATGGCGTGGCAGATGGATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
GTGGCCTCGACGTGCAACCATGATACATGGAGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAATGTCACAG
GACTCATAGACTGGACTGAAGCAACCTATTCCGATCCATCAATGGACTTTATGGGATACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGCTTAGAGCAACTCATAACAGCATACGATAAAGCTGGAGGAGAAACATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAATGCAGTATTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAACCAGCGTATGAAAAAATGGCATTGCAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG

>MLS|MphC|AF167161|5665-6564|900|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCGACATAATGAAATTATTAAATGTGCAGAAAAATATCAATTACACATCCAACCTCAAACAATCTCATTGAATGA
ATCGGGACTTGATTTTCAAGTTGCATTTGGAAAAGATAAACATGGAGTAGAATGGGTTTTGAGACTACCAAGAAGACCTG
ACGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAACGGTAGACTTCTTACAGAAGAATGTTTCATTTGAAATACCGAAGTGG
AAAGTACATGCAAAAGACCTTATTGCTTACCCAAAACTTACAGGTAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTATGTATGGGAAATTGAACACAAACCATTACCAGAAAACTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAAGAAAACATTAACGTTCAGCATATAAATATCAAAACCATACAAGAAATAAAAAATGACTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAAAGAAACTTATGGCGTATCAGATGAATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
ATGGCCTCGACATGCGACCATGATACATGGGGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAACGTCACAG
GTCTCATAGACTGGACTGAAGCAACCCACTCCGACCCATCAATGGACTTTATAGGACACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGATTAGAGCAACTTATAACAGCATACGGTAAAGCTGGAGGTGAAATATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAATGCAGTATTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAATCGGCGTATGAAACGATGGCATTGAAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG

>MLS|mphC_1_AB013298|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCGACATAATGAAATTATTAAATGTGCAGAAAAATATCAATTACACATCCAACCTCAAACAATCTCATTGAATGA
ATCGGGACTTGATTTCCAAGTTGCATTTGGAAAAGATAAACATGGAGTAGAATGGGTTTTGAGACTGCCAAGAAGACCTG
ATGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAACGGTAGACTTCTTACAGAAGAATGTTTCATTTGAAGTACCGAAATGG
AAAGTACACGAAAGAGACCTTATTGCGTATCCAAAACTTACAGGTAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTATGTATGGGAAATTGAACACAAACCATTACCAGAAAACTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAAGAAAACATTAACGTTCAGCATATAAATATCAAAACCATACAAGAAATAAAAAATGACTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAAAGAAACTTATGGTGTATCAGATGAATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
ATGGCCTCGACATGCGACCATGATACATGGGGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAACGTCACAG
GTCTCATAGACTGGACTGAAGCAACCCACTCCGACCCATCAATGGACTTTATGGGACACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGATTAGAGCAACTCATAACAGCATATGGTAAAGCTGGAGGTGAAATATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAATGCAGTATTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAATCGGCGTATGAAACGATGGCATTGAAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG