MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

EREA

The ere genes encode macrolide esterases that have been shown to be active against erythromycin.

References

Other Groups in Macrolide esterases

Sequences

Download Sequences

>MLS|ereA_3_AF326209|MLS|Macrolide_esterases|EREA
ATGACATGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAAGCTGGAGTTCAATGAGTTTGAGATTCTTAATCCCGTAGT
TGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGTGCTCACTTTGTCGCGGAGTTCTCACTGGCTAGAGCTAGTCTTATTC
GCTATTTTGTCGAGAGGCATGATTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGCTATCTGAATGG
CTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTTTGTATGGCTCAGTGCTGAT
TTGGGTTAAATCATATCTACGCGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGATTTACCCAACACCTTGAATCCAA
GGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGGTCATCGACCACCTCATGAAACCCCACGTTGATGCGCTGACTCAG
TTGTTGACGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGTTGGAAACGGCTCAGCAGGAGAA
AGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGTTTGGCGTCGCTTGCCCCTGTCCTGAAAAATCACGTCAACAGCGATT
TTTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTGTAATGAAAGCTTTCTTCGAT
GGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTGGTGGATGGAATGGTTCGAGCGAATCC
GGATGTAAGGATAATTCTGCTGGCGCACAATAATCATTTACAAAAAACTCCAGTTTCCTTTTCAGGCGAGCTTACGGCTG
TTCCCATGGGACAGCATCTCGCAGAGAGGGAGGAGGGGGATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTGGACTCACCGTG
CCGAAAATGCATTTCCCATCGCCCGACAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCAATCCGTGAGGA
TAGTGTGGAACAGTATGTCATCGATGCCTGTGGTAAGGAGGATTCATGCCTGACATTGACAGATGACCCCATGGAAGCAA
AGCGAATGCGGTCCCAAAGCGCCTCTGTAGAAACGAATTTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGCGTTCCCAGCGCC
GGCAAGGACAGCCTGGTTGCCCTATAG

>MLS|ereA_4_AF512546|MLS|Macrolide_esterases|EREA
ATGACATGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAAGCTGGAGTTCAATGAGTTTGAGATTCTTAATCCCGTAGT
TGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGTGCTCACTTTGTCGCGGAGTTCTCACTGGCTAGAGCTAGTCTTATTC
GCTATTTTGTCGAGAGGCATGATTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGCTATCTGAATGG
CTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTTTGTATGGCTCAGTGCTGAT
TTGGGTTAAATCATATCTACGGGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGATTTACCCAACACCTTGAATCCAA
GGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGGTCATCGACCACCTCATGAAACCCCACGTTGATGCGCTGACTCAG
TTGTTGACGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGTTGGAAACGGCTCAGCAGGAGAA
AGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGTTTGGCGTCGCTTGCCCCTGTCCTGAAAAATCACGTCAACAGCGATT
TTTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTGTAATGAAAGCTTTCTTCGAT
GGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTGGTGGATGGAATGGTTCGAGCGAATCC
GGATGTAAGGATAATTCTGCTGGCGCACAACAATCATTTACAAAAAACTCCAGTTTCCTTTTCAGGCGAGCTTACGGCTG
TTCCCATGGGACAGCATCTCGCAGAGAGGGAGGAGGGGGATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTGGACTCACCGTG
CCGGAAATGCATTTCCCATCGCCCGACAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCAATCCGTGAGGA
TAGTGTGGAACAGTATGTCATCGATGCCTGTGGTAAGGAGGATTCATGCCTGACATTGACAGATGACCCCATGGAAGCAA
AGCGAATGCGGTCCCAAAGCGCCTCTGTAGAAACGAATTTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGCGTTCCCAGCGCC
GGCAAGGACAGCCTGGTTGCCCTATAG

>MLS|AF099140.1|gene1|MLS|Macrolide_esterases|EREA
AGGATAAAAAAATGACATGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAAGCTGGAGTTCAATGAGTTTGAGATTCTT
AATCCCGTAGTTGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGTGCTCACTTTGTCGCGGAGTTCTCACTGGCTAGAGC
TAGTCTTATTCGCTATTTTGTCGAGAGGCATGATTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGC
TATCTGAATGGCTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTTTGTATGGC
TCAGTGCTGATTTGGGTTAAATCATATCTACGCGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGATTTACCCAACAC
CTTGAATCCAAGGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGGTCATCGACCACCTCATGAAACCCCACGTTGATG
CGCTGACTCAGTTGTTGACGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGTTGGAAACGGCT
CAGCAGGAGAAAGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGTTTGGCGTCGCTTGCCCCTGTCCTGAAAAATCACGT
CAACAGCGATTTTTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTGTAATGAAAG
CTTTCTTCGATGGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTGGTGGATGGAATGGTT
CGAGCGAATCCGGATGTAAGGATAATTCTGCTGGCGCACAACAATCATTTACAAAAAACTCCAGTTTCCTTTTCAGGCGA
GCTTACGGCTGTTCCCATGGGACAGCATCTCGCAGAGAGGGAGGAGGGGGATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTG
GACTCACCGTGCCGGAAATGCATTTCCCATCGCCCGACAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCA
ATCCGTGAGGATAGTGTGGAACAGTATGTCATCGATGCCTGTGGTAAGGAGGATTCATGCCTGACATTGACAGATGACCC
CATGGAAGCAAAGCGAATGCGGTCCCAAAGCGCCTCTGTAGAAACGAATTTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGCG
TTCCCAGCGCCGGCAAGGACAGCCTGGTTGCCCTATAG

>MLS|EreA|AY183453|2730-3950|1221|MLS|Macrolide_esterases|EREA
ATGACATGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAAGCTGGACTTCAATGAGTTTGAGATTCTTACTTCCGTAAT
TGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGCGCTCATTTTGTCGCGGAGTTTTCACTGGCTAGAGCTAGTCTTATCC
GCTATTTGGTCGAAAGGCATGAGTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGTTATCTGAATGG
CTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTGTGTATGGCTCAGTGCTGAT
CTGGCTGAAATCATATCTCCGCGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGACTTACCCAACACCCTGAACCCAA
GGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGCTCATCGATCACCTCATGAAACCGCACGTTGATATGTTGACTCAC
TTGTTGGCGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGCTAGAAACGGCTCGGCAGGAGAA
AGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGCTTGGCGTCGCTTGCCCCCGTCCTGAAAAAACACGTCAACAGCGATT
TGTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTATAATGAAAACTTTCTTCGAT
GGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTAGTAGATGGAATGGTTCGAGCGAATCC
GGATGTGAAGATAATTCTGCTGGCGCACAACAATCATCTACAAAAAACTCCAGTCTCCTTTTCAGGCGAGCTTACGGCTG
TTCCCATGGGGCAGCACCTCGCAGAGAGGGTGAATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTGGACCCACCGTGCCGGAA
ATGCATTTCCCATCGCCAAAAAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCAATCCGTGAGGATAGTAT
GGAACAGTATGTCATCGACGCCTGTGGTACGGAGAATTCATGTCTGACATTGACAGATGCCCCCATGGAAGCAAAGCGAA
TGCGGTCTCAAAGCGCCTCTGTAGAAACGAAATTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGTGTTACAAGCGCCGGCAAG
GACAGCCTGGTTGCCCTATAG

>MLS|ereA_2_AF099140|MLS|Macrolide_esterases|EREA
ATGACATGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAAGCTGGAGTTCAATGAGTTTGAGATTCTTAATCCCGTAGT
TGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGTGCTCACTTTGTCGCGGAGTTCTCACTGGCTAGAGCTAGTCTTATTC
GCTATTTTGTCGAGAGGCATGATTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGCTATCTGAATGG
CTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTTTGTATGGCTCAGTGCTGAT
TTGGGTTAAATCATATCTACGCGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGATTTACCCAACACCTTGAATCCAA
GGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGGTCATCGACCACCTCATGAAACCCCACGTTGATGCGCTGACTCAG
TTGTTGACGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGTTGGAAACGGCTCAGCAGGAGAA
AGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGTTTGGCGTCGCTTGCCCCTGTCCTGAAAAATCACGTCAACAGCGATT
TTTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTGTAATGAAAGCTTTCTTCGAT
GGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTGGTGGATGGAATGGTTCGAGCGAATCC
GGATGTAAGGATAATTCTGCTGGCGCACAACAATCATTTACAAAAAACTCCAGTTTCCTTTTCAGGCGAGCTTACGGCTG
TTCCCATGGGACAGCATCTCGCAGAGAGGGAGGAGGGGGATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTGGACTCACCGTG
CCGGAAATGCATTTCCCATCGCCCGACAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCAATCCGTGAGGA
TAGTGTGGAACAGTATGTCATCGATGCCTGTGGTAAGGAGGATTCATGCCTGACATTGACAGATGACCCCATGGAAGCAA
AGCGAATGCGGTCCCAAAGCGCCTCTGTAGAAACGAATTTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGCGTTCCCAGCGCC
GGCAAGGACAGCCTGGTTGCCCTATAG

>MLS|DQ157752.1|gene4|MLS|Macrolide_esterases|EREA
ATGACGTGGAGAACGACCAGAACACTTTTACAGCCTCAAAATCTGGACTTCAATGAGTTTGAGATTCTTACTTCCGTAAT
TGAGGGCGCCCGAATTGTCGGCATTGGCGAGGGCGCTCATTTTGTCGCGGAGTTTTCACTGGCTAGAGCAAGTCTTATCC
GCTATTTGGTCGAAAGGCATGATTTTAATGCGATTGGTTTGGAATGTGGGGCGATTCAGGCATCCCGGTTATCTGAATGG
CTCAACTCAACAGCCGGTGCTCATGAACTTGAGCGATTTTCGGATACCCTGACCTTTTCTGTGTATGGCTCAGTGCTGAT
CTGGCTGAAATCATATCTCCGCGAATCAGGAAGAAAACTGCAGTTAGTCGGAATCGACTTACCCAACACCCTGAACCCAA
GGGACGACCTAGCGCAATTGGCCGAAATTATCCAGCTCATCGATCACCTCATGAAACCGCACGTTGATATGCTGACTCAC
TTGTTGGCGTCCATTGATGGCCAGTCGGCGGTTATTTCATCGGCAAAATGGGGGGAGCTAGAAACGGCTCGGCAGGAGAA
AGCTATCTCAGGGGTAACCAGATTGAAGCTCCGCTTGGCGTCGCTTGCCCCTGTACTGAAAAAACACGTCAACAGCGATT
TGTTCCGAAAAGCCTCTGATCGAATAGAGTCGATAGAGTATACGTTGGAAACCTTGCGTATGATGAAAACTTTCTTCGAT
GGTACCTCTCTTGAGGGAGATACTTCCGTACGTGACTCGTATATGGCGGGCGTAGTAGATGGAATGGTTCGAGCGAATCC
GGATGTGAAGATAATTCTGCTGGCGCACAACAATCATTTACAAAAAACCCCAGTCTCCTTTTCAGGCGAGCTTACGGCTG
TTCCCATGGGGCAGCACCTCGCAGAGAGGGTGAATTACCGTGCGATTGCATTCACCCATCTTGGACCCACCGTGCCGGAA
ATGCATTTCCCATCGCCCGACAGTCCTCTTGGATTCTCTGTTGTGACCACGCCTGCCGATGCAATCCGTGAGGATAGTAT
GGAACAGTATGTCATCGACGCCTGTGGTACGGAGAATTCATGTCTGACATTGACAGATGCCCCCATGGAAGCAAAGCGAA
TGCGGTCTCAAAGCGCCTCTGTAAAAACGAAATTGAGCGAGGCATTTGATGCCATCGTCTGTGTTCCAAGCGCCGGCAAG
GACAGCCTAGTTGCCCTATAG