MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VGA

The ATP-binding cassette (ABC) transporters are a superfamily of transporter proteins that are known to act on a variety of molecules including antibiotis. In this case, these pumps have been characterized as acting specifically on MLS class drugs.

References

Other Groups in ABC transporter

Sequences

Download Sequences

>MLS|vgaA_LC_1_GQ891882|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAATAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTTATCTG
AAGGCAAAATAACAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAACGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTTTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTATTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA

>MLS|VgaA|M90056|909-2477|1569|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTAATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGAAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTTATCTG
AAGGCAAAATAAAAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGCATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTGGATAAATAA

>105|FR772051.1|FR772051|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGTTATTATTTGAAGGTACATCATTGAAAAAACACATACAAGACAGATTATTATTTGATATAGATTTAATACAAGTACA
TGAACATCAGCGAATAGGATTAGTAGGTAGGAATGGAACGGGGAAAACAAGTCTATTAAAAATTATTACAGGTGAAGAAC
TAGTTGATGGAGGGAATGTTAATCATTTTACCTCTGTAAAATTAGTACCACAATTTAAAGAAACAAGATCGGAGAAAAGT
GGTGGAGAAATAACGCAACAATATTTGCAATTAGCATTTAATGAAAAGCCAGGATTATTAATTTTAGATGAACCAACGAC
TCATTTAGATACACAAAGAATTGATTGGTTAGAAAAGAAATTAGCAAACTATCAAGGAGCATTTGTTGTCGTATCACATG
ATCGGACATTTCTAAATAATGTGTGTACTGAAATATGGGAAATAGAAGATGGTAGTCTAAACGCGTTTAAAGGGGATTAT
AATGCTTATGCGGAACAAAAGGAATTAATAAAAACACAGCAGCAGATTGCATTTGAAAAGTACGAACGAGAGAAAAAGCA
ATTAGAAAAAGCAATACGACAAAAAGAGGAAAGAGCACAGCGAGCAACAAAGAAACCTAAAAATCTGAGTTCTTCAGAGG
CAAGAATAACAGGAGCTAAAACCCATTATGCCAATATACAGAAAAAGTTGAGGGGTTCTGCAAAAGCATTAGAAACAAGG
TTGGAACAACTGGATAGGATTGACAAGGTGAAAGAACTACCTGAAATTAAGATGGATATATTAAATAAAGAAAGTCTAAC
AAACCAGTCTGTGTTACGCGCTGAAAACATTAAGGGAGAGGTTGACGGACGTAAGCTTTGGAATCCCTTTAGTTTATATT
TATATGGCGGCGATAAAGTTGCTATCATTGGGAAAAATGGCACGGGTAAAACAACCTTACTTAAAAAAATAGTTGAGCGA
GATGAAAGAATAGCAATCCCAGAAAAGGTGAGGATAGGTTATTTTTCCCAACACCTCACAATTCTCGATGATGATAAAAC
AATCATAGAAAATATACAATTGACCTCTAGTCAGGATGAAACATTAATTAGAACAGTTTTAGCAAGAATGCATTTTTGGG
ATGAAGATGTCTATAAAAAGGTCGGCATATTAAGTGGTGGTGAAAAAGTAAAAGTAGCACTAGCTAAACTATTCTTAAGT
GACGTGAATATGCTGGTGTTAGATGAACCTACAAATTTTTTAGATATTGAATCTTTAGAAGCGCTAGAAACATTAATGAA
AAGTTATCATGGAACGATTCTATTTGTTACTCACGACCGAACGTTAGTAACAAATATAGCTACAAAAATAATTGATATAA
AAGATGGTAAGATAACAGTATTCGATGGATCATACGAAGCATATGAAGAGTGGTTAGAGAATCAAACAAAGTCCAACAAT
GATGATCAACTTTTACTAATCGAAACTAAAATATCTGACGTTCTGGGTAGGTTGAGTTTGGAGCCTTCACGAGAGTTAGA
AGATGAATTTCAAAGATTATTGAAAGAAAAGAAAGAACTGACTAAAAAACTATAA

>MLS|vgaA_2_FN546261|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCATCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAGTTGGCAAAAATGGAAATGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCCCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGAAGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAAATATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACACCGAGAAGACTTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCAAAAAACTTAAGTTCATCTG
AGGGCAGAATAAAAGGAACAAAGCCATACTTTGCAGGTAAACAGAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAGTCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGTGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAATTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGCACAATTGAAGGACGAGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATAAAAAAAATTGTTCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGTCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAATGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACATTAGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCGACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTGGATAAATAA

>MLS|KC539823.1|gene1|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGAAAATAATGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAGTTGGTAAAAATGGAAATGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATGACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTGTGTACTACTATATGGGAAATTGAAGAAGGAAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
GCGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTCATCTG
AAAGCAGAATAAAAGGAACAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAGAAGAAGTTACGAAAAACTATAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGCGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAATTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGCACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGTGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTTCAT
GGGAATCATGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAATGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAACACGTTAGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGTACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA

>MLS|vgaa-LC|DQ823382|1-1569|1569|MLS|ABC_transporter|VGA
ATGAAAATACTGTTAGAGGGACTTCATATAAAACATTATGTTCAAGATCGTTTATTGTTGAACATAAATCGCCTAAAGAT
TTATCAGAATGATCGTATTGGTTTAATTGGTAAAAATGGAAGTGGAAAAACAACGTTACTTCACATATTATATAAAAAAA
TTGTGCCTGAAGAAGGTATTGTAAAACAATTTTCACATTGTGAACTTATTCCTCAATTGAAGCTCATAGAATCAACTAAA
AGTGGTGGTGAAGTAACACGAAACTATATTCGGCAAGCGCTTGATAAAAATCCAGAACTGCTATTAGCAGATGAACCAAC
AACTAACTTAGATAATAACTATATAGAAAAATTAGAACAGGATTTAAAAAATTGGCATGGAGCATTTATTATAGTTTCAC
ATGATCGCGCTTTTTTAGATAACTTATGTACTACTATATGGGAAATTGACGAGGGGAGAATAACTGAATATAAGGGGAAT
TATAGTAACTATGTTGAACAAAAAGAATTAGAAAGACATCGAGAAGAATTAGAATATGAAAAATATGAAAAAGAAAAGAA
ACGATTGGAAAAAGCTATAAATATAAAAGAACAGAAAGCTCAACGAGCAACTAAAAAACCGAAAAACTTAAGTTCATCTG
AAGGCAAAATAAAAGTAACAAAGCCATACTTTGCAAGTAAGCAAAAGAAGTTACGAAAAACTGTAAAATCTCTAGAAACC
AGACTAGAAAAACTTGAAAGGGTCGAAAAGAGAAACGAACTTCCTCCACTTAAAATGGATTTAGTGAACTTAGAAAGTGT
AAAAAATAGAACTATAATACGTGGTGAAGATGTCTCGGGTACAATTGAAGGACGGGTATTGTGGAAAGCAAAAAGTTTTA
GTATTCGCGGAGGAGACAAGATGGCAATTATCGGATCTAATGGTACAGGAAAGACAACGTTTATTAAAAAAATTGTGCAT
GGGAATCCTGGTATTTCATTATCGCCATCTGTCAAAATCGGTTATTTTAGCCAAAAAATAGATACATTAGAATTAGATAA
GAGTATTTTAGAAAATGTTCAATCTTCTTCACAACAAAATGAAACTCTTATTCGAACTATTCTAGCTAGAATGCATTTTT
TTAGAGATGATGTTTATAAACCAATAAGTGTCTTAAGTGGTGGAGAGCGAGTTAAAGTAGCACTAACTAAAGTATTCTTA
AGTGAAGTTAATACGTTGGTACTAGATGAACCAACAAACTTTCTTGATATGGAAGCTATAGAGGCGTTTGAATCTTTGTT
AAAGGAATATAATGGCAGTATAATCTTTGTATCTCACGATCGTAAATTTATCGAAAAAGTAGCCACTCGAATAATGACAA
TTGATAATAAAGAAATAAAAATATTTGATGGCACATATGAACAATTTAAACAAGCTGAAAAGCCAACAAGGAATATTAAA
GAAGATAAAAAACTTTTACTTGAGACAAAAATTACAGAAGTACTCAGTCGATTGAGTATTGAACCTTCGGAAGAATTAGA
ACAAGAGTTTCAAAACTTAATAAATGAAAAAAGAAATTTAGATAAATAA