MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ERMD

Target modification is a common mechanism of resistance to antibiotics. The 23S methyltransferases transfer a methyl group to the 23S rRNA component of the bacterial ribosome, preventing the action of the MLS group of antibiotics.

References

Other Groups in 23S rRNA methyltransferases

Sequences

Download Sequences

>MLS|ermD_3_M77505|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMD
ATGAAGAAAAAAAATCATAAGTACAGAGGAAAAAAGTTAAACCGCGGGGAATATCCGAATTTTTCCGGACAGCATTTGAT
GCATAATAAAAAATTAATTGAAGAAATTGTGGATCGGGCAAATATTAGCATAGACGATACGGTTTTAGAGTTAGGAGCGG
GAAAAGGTGCTTTGACAACTATGCTAAGTCAAAAAGCCGGTAAGGTATTGGCAGTGGAAAACGATTCTAAATTCGTTGCT
ATACTCACACGTAAAACAGCACAGCATCCAAATACGAAAATTATTCATCAAGATATCATGAAGATTCATTTACCAAAAGA
AAAGTTTGTGGTGGTCTCTAATATTCCCTATGCCATCACAACTCCCATCATGAAAATGCTCTTGAACAATCCTGCAAGCG
GATTTCAAAAAGGGATCATCGTAATGGAAAAAGGGGCTGCTAAACGTTTCACATCAAAATTCATTAAAAATTCCTATGTT
TTAGCTTGGAGAATGTGGTTTGATATTGGCATTGTCAGAGAAATATCGAAAGAGCATTTTTCTCCCCCTCCAAAAGTGGA
CTCGGCAATGGTCAGAATAACACGAAAAAAAGACGCGCCTCTATCACATAAACATTACATTGCGTTTCTTGGGCTTGCCG
AATATGCGCTAAAGGAGCCGCAAGCCCCTTTCTGTGTTGCTTTACGCGGAATTTTTACTCCGCGTCAAATGAAACACTTA
AGAAAAAGTCTAAAAATTAACAATGAAAAAACCGTTGGAACGCTCACCGAAAACCAATGGGCGGTTATTTTTAACACGAT
GACTCAATATGTGATGCACCACAAATGGCCAAGAGCAAATAAGCGAAAACCCGGAGAAATATAA

>MLS|ermD_2_L08389|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMD
ATGAAGAAAAAAAATCATAAGTACAGAGGAAAAAAGTTAAACCGCGGGGAATCTCCGAATTTTTCCGGACAGCATTTGAT
GCATAATAAAAAATTAATTGAAGAAATTGTGGATCGGGCAAATATTAGCATAGACGATACGGTTTTAGAGTTAGGAGCGG
GAAAAGGGGCTTTGACAACTGTGCTAAGTCAAAAAGCCGGTAAGGTATTGGCAGTGGAAAACGATTCTAAATTCGTTGAT
ATACTCACACGTAAAACAGCACAGCATTCAAATACGAAAATTATTCATCAAGATATCATGAAGATTCATTTACCAAAAGA
AAAGTTTGTGGTGGTCTCTAATATTCCCTATGCCATCACAACTCCCATCATGAAAATGCTCTTGAACAATCCTGCAAGCG
GATTTCAAAAAGGGATCATCGTAATGGAAAAAGGGGCTGCTAAACGTTTCACATCAAAATTCATTAAAAATTCCTATGTT
TTAGCTTGGAGAATGTGGTTTGATATTGGCATTGTCAGAGAAATATCGAAAGAGCATTTTTCTCCCCCTCCAAAAGTGGA
CTCGGCAATGGTCAGAATAACACGAAAAAAAGACGCGCCTCTATCACATAAACATTATATTGCGTTTCGGGGACTTGCCG
AATACGCGCTAAAGGAGCCGAATATCCCTCTCTGTGTTCGTTTACGCGGAATTTTTACCCCGCGTCAAATGAAACACTTA
AGAAAAAGTCTAAAAATCAACAATGAAAAAACCGTTGGAACGCTCACCGAAAACCAATGGGCGGTTATTTTTAACACGAT
GACTCAATATGTAATGCATCACAAATGGCCAAGAGCAAATAAGCGAAAACCCGGAGAAATATAA

>MLS|ErmD|M29832|430-1293|864|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMD
ATGAAGAAAAAAAATCATAAGTACAGAGGAAAAAAGTTAAACCGCGGGGAATCTCCGAATTTTTCCGGACAGCATTTGAT
GCATAATAAAAAATTAATTGAAGAAATTGTGGATCGGGCAAATATTAGCATAGACGATACGGTTTTAGAGTTAGGAGCGG
GAAAAGGGGCTTTGACAACTGTGCTAAGTCAAAAAGCCGGTAAGGTATTGGCAGTGGAAAACGATTCTAAATTCGTTGAT
ATACTCACACGTAAAACGGCACAGCATTCAAATACGAAAATTATTCATCAAGATATCATGAAGATTCATTTACCAAAAGA
AAAGTTTGTGGTGGTCTCTAATATTCCCTATGCCATCACAACCCCCATCATGAAAATGCTTTTGAACAATCCTGCAAGCG
GATTTCAAAAAGGGATCATCGTAATGGAAAAAGGGGCTGCTAAACGTTTCACATCAAAATTCATTAAAAATTCCTATGTT
TTAGCTTGGAGAATGTGGTTTGATATTGGCATTGTCAGAGAAATATCGAAAGAGCATTTTTCTCCCCCTCCAAAAGTGGA
CTCGGCAATGGTCAGAATAACACGAAAAAAAGACGCGCCTCTATCACATAAACATTATATTGCGTTTCGGGGACTTGCCG
AATACGCGCTAAAGGAGCCGAATATCCCTCTCTGTGTTGCTTTACGCGGAATTTTTACCCCGCGTCAAATGAAACACTTG
AGAAAAAGTCTAAAAATCAACAATGAAAAAACCGTTGGAACGCTCACCGAAAACCAATGGGCGGTCATTTTTAACACGAT
GACTCAGTATGTAATGCATCACAAATGGCCAAGAGCAAATAAGCGAAAACCCGGAGAAATATAA