MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

RPOCL

The RPOCL group of genes confer resistance to Lipopeptides through the mechanism, Daptomycin-resistant beta-subunit of RNA polymerase RpoC.

References

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_6139|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_beta-subunit_of_RNA_polymerase_RpoC|RPOCL|RequiresSNPConfirmation
  TTGATTGATGTAAATAATTTCCATTATATGAAAATAGGATTGGCTTCACCTGAAAAAATCCGTTCTTGGTCTTTTGGTGA
  AGTTAAAAAACCTGAAACAATCAACTACCGTACATTAAAACCTGAAAAAGATGGTCTATTCTGTGAAAGAATTTTCGGAC
  CTACAAAAGACTGGGAATGTAGTTGTGGTAAATACAAACGTGTTCGCTACAAAGGCATGGTCTGTGACAGATGTGGAGTT
  GAAGTAACTAAATCTAAAGTACGTCGTGAAAGAATGGGTCACATTGAACTTGCTGCTCCAGTTTCTCACATTTGGTATTT
  CAAAGGTATACCAAGTCGTATGGGATTATTACTTGACATGTCACCAAGAGCATTAGAAGAAGTTATTTACTTTGCTTCTT
  ATGTTGTTGTAGATCCAGGTCCAACTGGTTTAGAAAAGAAAACTTTATTATCTGAAGCTGAATTCAGAGATTATTATGAT
  AAATACCCAGGTCAATTCGTTGCAAAAATGGGTGCAGAAGGTATTAAAGATTTACTTGAAGAGATTGATCTTGACGAAGA
  ACTTAAATTGTTACGCGATGAGTTGGAATCAGCTACTGGTCAAAGACTTACTCGTGCAATTAAACGTTTAGAAGTTGTTG
  AATCATTCCGTAATTCAGGTAACAAACCTTCATGGATGATTTTAGATGTACTTCCAATCATCCCACCAGAAATTCGTCCA
  ATGGTTCAATTAGATGGTGGACGATTTGCAACAAGTGACTTAAACGACTTATACCGTCGTGTAATTAATCGAAATAATCG
  TTTGAAACGTTTATTAGATTTAGGTGCACCTGGTATCATCGTTCAAAACGAAAAACGTATGTTACAAGAAGCCGTTGACG
  CTTTAATTGATAATGGTCGTCGTGGTCGTCCAGTTACTGGCCCAGGTAACCGTCCATTAAAATCTTTATCTCATATGTTA
  AAAGGTAAACAAGGTCGTTTCCGTCAAAACCTACTTGGTAAACGTGTTGACTATTCAGGACGTTCAGTTATCGCGGTAGG
  TCCAAGCTTGAAAATGTACCAATGTGGTTTACCGAAAGAAATGGCACTTGAACTATTTAAACCATTTGTAATGAAAGAAT
  TAGTTCAACGTGAAATTGCAACTAACATTAAAAATGCGAAGAGTAAAATCGAACGCATGGATGATGAAGTTTGGGACGTA
  TTGGAAGAAGTAATTAGAGAACATCCTGTATTACTTAACCGTGCACCAACACTTCATAGACTTGGTATTCAAGCATTTGA
  ACCAACTTTAGTTGAAGGTCGTGCGATTCGTCTACATCCACTTGTAACAACAGCTTATAACGCTGACTTTGATGGTGACC
  AAATGGCGGTTCACGTTCCTTTATCAAAAGAGGCACAAGCTGAAGCAAGAATGTTGATGTTAGCAGCACAAAACATCTTG
  AACCCTAAAGATGGTAAACCAGTAGTTACACCATCACAAGATATGGTACTTGGTAACTATTACCTTACTTTAGAAAGAAA
  AGATGCAGTAAATACAGGCGCAATCTTTAATAATACAAATGAAGTGTTAAAAGCATATGCAAATGGCTTTGTACATTTAC
  ACACAAGAATTGGTGTACATGCAAGTTCATTCAACAACCCAACATTTACTGAAGAACAAAACAAAAAGATTCTTGCTACG
  TCAGTAGGTAAAATTATATTCAATGAAATCATTCCGGATTCATTTGCTTATATTAATGAACCTACGCAAGAAAACTTAGA
  AAGAAAGACACCAAACAGATACTTCATCGATCCTACAACTTTAGGTGAAGGTGGATTAAAAGAATACTTTGAAAATGAAG
  AATTAATTGAACCTTTCAACAAAAAATTCTTAGGTAATATTATTGCAGAAGTATTCAACAGATTTAGCATCACTGATACA
  TCAATGATGTTAGACCGTATGAAAGACTTAGGATTCAAATTCTCATCTAAAGCTGGTATTACAGTAGGTGTTGCTGATAT
  CGTAGTATTACCTGATAAGCAACAAATACTTGATGAGCATGAAAAATTAGTCGACAGAATTACAAAACAATTCAATCGTG
  GTTTAATCACTGAAGAAGAAAGATATAATGCAGTTGTTGAAATTTGGACAGATGCAAAAGATCAAATTCAAGGTGAATTG
  ATGCAATCACTTGATAAAACTAACCCAATCTTCATGATGAGTGATTCAGGTGCCCGTGGTAACGCATCTAACTTTACACA
  GTTAGCAGGTATGCGTGGATTGATGGCCGCACCATCTGGTAAGATTATCGAATTACCAATCACATCTTCATTCCGTGAAG
  GTTTAACAGTACTTGAATACTTCATCTCAACTCACGGTGCGCGTAAAGGTCTTGCCGATACAGCACTTAAGACAGCTGAC
  TCAGGATATCTTACTCGTCGTCTTGTTGACGTGGCACAAGATGTTATTGTTCGTGAAGAAGACTGTGGTACAGATAGAGG
  TTTATTAGTTTCTGATATTAAAGAAGGTACAGAAATGATTGAACCATTTATCGAACGTATTGAAGGTCGTTATTCTAAAG
  AAACAATTCGTCATCCTGAAACTGATGAAGTTATCATTCGTCCTGATGAATTAATTACACCTGAAATTGCTAAGAAAATT
  ACAGATGCTGGTATTGAACAAATGTATATTCGCTCAGCATTTACTTGTAACGCAAGACACGGTGTTTGTGAAAAATGTTA
  CGGTAAAAACCTTGCTACTGGTGAAAAAGTTGAAGTTGGTGAAGCAGTTGGTACAATTGCAGCCCAATCTATCGGTGAAC
  CAGGTACACAGCTTACAATGCGTACATTCCATACAGGTGGGGTAGCAGGTAGCGATATCACACAAGGTCTTCCTCGTATT
  CAAGAGATTTTCGAAGCACGTAACCCTAAAGGTCAAGCGGTAATTACGGAAATCGAAGGTGTCGTAGAAGATATTAAATT
  AGCAAAAGATAGACAACAAGAAATTGTTGTTAAAGGTGCTAATGAAACAAGATCATATCTTGCTTCAGGTACTTCAAGAA
  TTATTGTAGAAATCGGTCAACCAGTACAACGTGGTGAAGTATTAACTGAAGGTTCTATTGAACCTAAGAATTACTTATCT
  GTTGCTGGATTAAACGCGACTGAAAGCTACTTATTAAAAGAAGTACAAAAAGTTTACCGTATGCAAGGGGTAGAAATCGA
  CGATAAACACGTTGAGGTTATGGTTCGACAAATGTTACGTAAAGTTAGAATTATCGAAGCAGGTGATACGAAGTTATTAC
  CAGGTTCATTAGTTGATATTCACAACTTTACAGATGCAAATAGAGAAGCATTTAAACACCGCAAGCGCCCTGCAACAGCT
  AAACCAGTATTACTTGGTATTACTAAAGCATCACTTGAAACAGAAAGTTTCTTATCTGCAGCATCATTCCAAGAAACAAC
  AAGAGTTCTAACAGATGCAGCAATTAAAGGTAAGCGTGATGACTTATTAGGTCTTAAAGAAAACGTAATTATCGGTAAGC
  TAATTCCAGCTGGTACTGGTATGAGACGTTATAGCGACGTAAAATACGAAAAAACAGCTAAACCAGTTGCAGAAGTTGAA
  TCTCAAACTGAAGTAACGGAATAA