MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

RPOBL

The RPOBL group of genes confer resistance to Lipopeptides through the mechanism, Daptomycin-resistant beta-subunit of RNA polymerase RpoB.

References

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_6136|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_beta-subunit_of_RNA_polymerase_RpoB|RPOBL|RequiresSNPConfirmation
  TTGGCAGGTCAAGTTGTCCAATATGGAAGACATCGTAAACGTAGAAACTACGCGAGAATTTCAGAAGTATTAGAATTACC
  AAACTTAATAGAAATTCAAACTAAATCTTACGAGTGGTTCCTAAGAGAAGGTTTAATCGAAATGTTTAGAGACATTTCTC
  CAATTGAAGATTTTACTGGTAATTTGTCATTAGAGTTTGTGGATTACCGTTTAGGAGAACCAAAATATGATTTAGAAGAA
  TCTAAAAACCGTGACGCTACTTATGCTGCACCTCTTCGTGTAAAAGTGCGTCTAATCATTAAAGAAACAGGAGAAGTTAA
  AGAACAAGAAGTCTTTATGGGTGATTTCCCATTAATGACTGATACAGGTACGTTCGTTATCAATGGTGCAGAACGTGTAA
  TCGTATCTCAATTAGTTCGTTCACCATCCGTTTATTTCAATGAAAAAATCGACAAAAATGGTCGTGAAAACTATGATGCA
  ACAATTATTCCAAACCGAGGTGCATGGTTAGAATATGAAACAGATGCTAAAGATGTTGTATACGTGCGTATTGATAGAAC
  ACGTAAACTACCATTAACAGTATTGTTACGTGCATTAGGTTTCTCAAGTGACCAAGAAATTGTTGACCTTTTAGGTGACA
  ATGAATATTTACGTAATACTTTAGAGAAAGACGGCACTGAAAACACTGAACAAGCGTTATTAGAAATCTATGAACGTTTA
  CGTCCAGGTGAACCACCAACTGTTGAAAATGCTAAAAGTCTATTGTATTCACGTTTCTTTGATCCAAAACGCTATGACTT
  AGCAAGCGTGGGTCGTTATAAAACAAACAAAAAATTACATTTAAAACATCGTTTATTCAATCAAAAATTAGCTGAGCCAA
  TTGTGAATACTGAAACTGGTGAAATTGTAGTTGAAGAAGGTACAGTGCTTGATCGTCGTAAAATCGACGAAATCATGGAT
  GTACTTGAATCAAACGCAAACAGCGAAGTGTTTGAATTGCATGGTAGCGTTATAGACGAGCCAGTAGAAATTCAATCAAT
  TAAAGTATATGTTCCTAACGATGATGAAGGTCGTACGACAACTGTAATTGGTAATGCTTTCCCTGACTCAGAAGTTAAAT
  GTATTACACCGGCAGATATCATCGCTTCAATGAGTTACTTCTTTAACTTATTAAGTGGTATTGGATATACAGATGATATT
  GACCATTTAGGTAACCGTCGTTTACGTTCTGTAGGTGAATTACTACAAAACCAATTCCGTATCGGTTTATCAAGAATGGA
  AAGAGTTGTACGTGAAAGAATGTCAATTCAAGATACTGAGTCTATCACACCTCAACAATTAATTAATATTCGACCTGTTA
  TTGCATCTATTAAAGAATTCTTTGGTAGCTCTCAATTATCACAATTCATGGACCAAGCAAATCCATTAGCTGAGTTAACG
  CATAAACGTCGTCTATCAGCATTAGGACCTGGTGGTTTAACACGTGAACGTGCTCAAATGGAAGTGCGTGACGTTCACTA
  CTCTCACTATGGCCGTATGTGTCCAATTGAAACGCCTGAGGGACCAAACATTGGATTGATTAACTCATTATCAAGTTATG
  CACGTGTAAATGAATTCGGCTTTATTGAAACACCATATCGTAAAGTTGATTTAGATACACATGCTATCACTGATCAAATT
  GACTATTTAACAGCTGACGAAGAAGATAGCTATGTTGTAGCACAAGCAAACTCTAAATTAGATGAAAATGGTCGTTTCAT
  GGATGATGAAGTTGTATGTCGTTTCCGTGGTAACAATACAGTTATGGCTAAAGAAAAAATGGATTATATGGATGTATCGC
  CGAAGCAAGTTGTTTCAGCAGCGACAGCATGTATTCCATTCTTAGAAAATGATGACTCAAACCGTGCATTGATGGGTGCG
  AACATGCAACGTCAAGCAGTGCCTTTGATGAATCCAGAAGCACCATTTGTTGGTACAGGTATGGAACACGTTGCAGCACG
  TGATTCTGGTGCAGCTATTACAGCTAAGCACAGAGGTCGTGTTGAACATGTTGAATCTAATGAAATTCTTGTACGTCGTC
  TAGTTGAAGAGAACGGCGTTGAGCATGAAGGTGAATTAGATCGCTATCCATTAGCTAAATTTAAACGTTCAAACTCAGGT
  ACATGTTACAACCAACGTCCAATCGTTGCAGTTGGAGATGTTGTTGAGTTTAACGAGATTTTAGCAGATGGACCATCTAT
  GGAATTAGGAGAAATGGCATTAGGTAGAAACGTAGTAGTTGGTTTCATGACTTGGGACGGTTACAACTATGAGGATGCCG
  TTATCATGAGTGAAAGACTTGTGAAAGATGACGTGTATACTTCTATTCATATTGAAGAGTATGAATCAGAAGCACGTGAT
  ACTAAGTTAGGACCTGAAGAAATCACAAGAGATATTCCTAATGTTTCTGAAAGTGCACTTAAGAACTTAGACGATCGTGG
  TATCGTTTATATTGGTGCAGAAGTAAAAGATGGAGATATTTTAGTTGGTAAAGTAACGCCTAAAGGTGTAACTGAGTTAA
  CTGCCGAAGAAAGATTGTTACATGCAATCTTTGGTGAAAAAGCACGTGAAGTTAGAGATACTTCATTACGTGTACCTCAC
  GGCGCTGGCGGTATCGTTCTTGATGTAAAAGTATTCAATCGTGAAGAAGGCGACGACACATTATCACCTGGTGTAAACCA
  ATTAGTACGTGTATATATCGTTCAAAAACGTAAAATTCATGTTGGTGATAAGATGTGTGGTCGACATGGTAACAAAGGTG
  TCATTTCTAAGATTGTTCCTGAAGAAGATATGCCTTACTTACCAGATGGACGTCCGATTGATATCATGTTAAATCCTCTT
  GGTGTACCATCTCGTATGAACATCGGACAAGTATTAGAGCTACACTTAGGTATGGCTGCTAAAAATCTTGGTATTCACGT
  TGCATCACCAGTATTTGACGGTGCAAACGATGACGATGTATGGTCAACAATTGAAGAAGCTGGTATGGCTCGTGATGGTA
  AAACTGTACTTTATGATGGACGTACAGGTGAACCATTCGATAACCGTATTTCAGTAGGTGTAATGTACATGTTGAAACTT
  GCGCACATGGTTGATGATAAATTACATGCGCGTTCAACAGGACCATATTCACTTGTTACACAACAACCACTTGGCGGTAA
  AGCGCAATTCGGTGGACAACGTTTCGGTGAGATGGAGGTATGGGCACTTGAAGCATATGGTGCTGCATACACATTACAAG
  AAATCTTAACTTACAAATCCGATGATACAGTAGGACGTGTGAAAACATACGAGGCTATTGTTAAAGGTGAAAACATCTCT
  AGACCAAGTGTTCCAGAATCATTCCGAGTATTGATGAAAGAATTACAAAGTTTAGGTTTAGATGTAAAAGTTATGGATGA
  GCAAGATAATGAAATCGAAATGACAGACGTTGATGACGATGATGTTGTAGAACGCAAAGTAGATTTACAACAAAATGATG
  CTCCTGAAACACAAAAAGAAGTTACTGATTAA

  >>MEG_6137|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_beta-subunit_of_RNA_polymerase_RpoB|RPOBL|RequiresSNPConfirmation
  TTGGCAGGTCAAGTTGTCCAATATGGAAGACATCGTAAACGTAGAAACTACGCGAGAATTTCAGAAGTATTAGAATTACC
  AAACTTAATAGAAATTCAAACTAAATCTTACGAGTGGTTCCTAAGAGAAGGTTTAATCGAAATGTTTAGAGACATTTCTC
  CAATTGAAGATTTTACTGGTAATTTGTCATTAGAGTTTGTGGATTACCGTTTAGGAGAACCAAAATATGATTTAGAAGAA
  TCTAAAAACCGTGACGCTACTTATGCTGCACCTCTTCGTGTAAAAGTGCGTCTAATCATTAAAGAAACAGGAGAAGTTAA
  AGAACAAGAAGTCTTTATGGGTGATTTCCCATTAATGACTGATACAGGTACGTTCGTTATCAATGGTGCAGAACGTGTAA
  TCGTATCTCAATTAGTTCGTTCACCATCCGTTTATTTCAATGAAAAAATCGACAAAAATGGTCGTGAAAACTATGATGCA
  ACAATTATTCCAAACCGAGGTGCATGGTTAGAATATGAAACAGATGCTAAAGATGTTGTATACGTGCGTATTGATAGAAC
  ACGTAAACTACCATTAACAGTATTGTTACGTGCATTAGGTTTCTCAAGTGACCAAGAAATTGTTGACCTTTTAGGTGACA
  ATGAATATTTACGTAATACTTTAGAGAAAGACGGCACTGAAAACACTGAACAAGCGTTATTAGAAATCTATGAACGTTTA
  CGTCCAGGTGAACCACCAACTGTTGAAAATGCTAAAAGTCTATTGTATTCACGTTTCTTTGATCCAAAACGCTATGACTT
  AGCAAGCGTGGGTCGTTATAAAACAAACAAAAAATTACATTTAAAACATCGTTTATTCAATCAAAAATTAGCTGAGCCAA
  TTGTGAATACTGAAACTGGTGAAATTGTAGTTGAAGAAGGTACAGTGCTTGATCGTCGTAAAATCGACGAAATCATGGAT
  GTACTTGAATCAAACGCAAACAGCGAAGTGTTTGAATTGCATGGTAGCGTTATAGACGAGCCAGTAGAAATTCAATCAAT
  TAAAGTATATGTTCCTAACGATGATGAAGGTCGTACGACAACTGTAATTGGTAATGCTTTCCCTGACTCAGAAGTTAAAT
  GTATTACACCGGCAGATATCATCGCTTCAATGAGTTACTTCTTTAACTTATTAAGTGGTATTGGATATACAGATGATATT
  GACCATTTAGGTAACCGTCGTTTACGTTCTGTAGGTGAATTACTACAAAACCAATTCCGTATCGGTTTATCAAGAATGGA
  AAGAGTTGTACGTGAAAGAATGTCAATTCAAGATACTGAGTCTATCACACCTCAACAATTAATTAATATTCGACCTGTTA
  TTGCATCTATTAAAGAATTCTTTGGTAGCTCTCAATTATCACAATTCATGGACCAAGCAAATCCATTAGCTGAGTTAACG
  CATAAACGTCGTCTATCAGCATTAGGACCTGGTGGTTTAACACGTGAACGTGCTCAAATGGAAGTGCGTGACGTTCACTA
  CTCTCACTATGGCCGTATGTGTCCAATTGAAACGCCTGAGGGACCAAACATTGGATTGATTAACTCATTATCAAGTTATG
  CACGTGTAAATGAATTCGGCTTTATTGAAACACCATATCGTAAAGTTGATTTAGATACACATGCTATCACTGATCAAATT
  GACTATTTAACAGCTGACGAAGAAGATAGCTATGTTGTAGCACAAGCAAACTCTAAATTAGATGAAAATGGTCGTTTCAT
  GGATGATGAAGTTGTATGTCGTTTCCGTGGTAACAATACAGTTATGGCTAAAGAAAAAATGGATTATATGGATGTATCGC
  CGAAGCAAGTTGTTTCAGCAGCGACAGCATGTATTCCATTCTTAGAAAATGATGACTCAAACCGTGCATTGATGGGTGCG
  AACATGCAACGTCAAGCAGTGCCTTTGATGAATCCAGAAGCACCATTTGTTGGTACAGGTATGGAACACGTTGCAGCACG
  TGATTCTGGTGCAGCTATTACAGCTAAGCACAGAGGTCGTGTTGAACATGTTGAATCTAATGAAATTCTTGTACGTCGTC
  TAGTTGAAGAGAACGGCGTTGAGCATGAAGGTGAATTAGATCGCTATCCATTAGCTAAATTTAAACGTTCAAACTCAGGT
  ACATGTTACAACCAACGTCCAATCGTTGCAGTTGGAGATGTTGTTGAGTTTAACGAGATTTTAGCAGATGGACCATCTAT
  GGAATTAGGAGAAATGGCATTAGGTAGAAACGTAGTAGTTGGTTTCATGACTTGGGACGGTTACAACTATGAGGATGCCG
  TTATCATGAGTGAAAGACTTGTGAAAGATGACGTGTATACTTCTATTCATATTGAAGAGTATGAATCAGAAGCACGTGAT
  ACTAAGTTAGGACCTGAAGAAATCACAAGAGATATTCCTAATGTTTCTGAAAGTGCACTTAAGAACTTAGACGATCGTGG
  TATCGTTTATATTGGTGCAGAAGTAAAAGATGGAGATATTTTAGTTGGTAAAGTAACGCCTAAAGGTGTAACTGAGTTAA
  CTGCCGAAGAAAGATTGTTACATGCAATCTTTGGTGAAAAAGCACGTGAAGTTAGAGATACTTCATTACGTGTACCTCAC
  GGCGCTGGCGGTATCGTTCTTGATGTAAAAGTATTCAATCGTGAAGAAGGCGACGACACATTATCACCTGGTGTAAACCA
  ATTAGTACGTGTATATATCGTTCAAAAACGTAAAATTCATGTTGGTGATAAGATGTGTGGTCGACATGGTAACAAAGGTG
  TCATTTCTAAGATTGTTCCTGAAGAAGATATGCCTTACTTACCAGATGGACGTCCGATTGATATCATGTTAAATCCTCTT
  GGTGTACCATCTCGTATGAACATCGGACAAGTATTAGAGCTACACTTAGGTATGGCTGCTAAAAATCTTGGTATTCACGT
  TGCATCACCAGTATTTGACGGTGCAAACGATGACGATGTATGGTCAACAATTGAAGAAGCTGGTATGGCTCGTGATGGTA
  AAACTGTACTTTATGATGGACGTACAGGTGAACCATTCGATAACCGTATTTCAGTAGGTGTAATGTACATGTTGAAACTT
  GCGCACATGGTTGATGATAAATTACATGCGCGTTCAACAGGACCATATTCACTTGTTACACAACAACCACTTGGCGGTAA
  AGCGCAATTCGGTGGACAACGTTTCGGTGAGATGGAGGTATGGGCACTTGAAGCATATGGTGCTGCATACACATTACAAG
  AAATCTTAACTTACAAATCCGATGATACAGTAGGACGTGTGAAAACATACGAGGCTATTGTTAAAGGTGAAAACATCTCT
  AGACCAAGTGTTCCAGAATCATTCCGAGTATTGATGAAAGAATTACAAAGTTTAGGTTTAGATGTAAAAGTTATGGATGA
  GCAAGATAATGAAATCGAAATGACAGACGTTGATGACGATGATGTTGTAGAACGCAAAGTAGATTTACAACAAAATGATG
  CTCCTGAAACACAAAAAGAAGTTACTGATTAA