MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FUSD

The FUSD group of genes confer resistance to Fusidic acid through the mechanism, Ribosomal zinc-binding protein.

References

  Other Groups in Ribosomal zinc-binding protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3069|Drugs|Fusidic_acid|Ribosomal_zinc-binding_protein|FUSD
  atggaaaaacaactttacccttatcaatttaactatataaaagaacgcgttgcacatttagtcaatgcttataattcggt
  caacgatcccaatacaatcgcttcaatcaaagatgtcacacgtgatgaaatacttagtacatttaactcaagaaacacta
  ccattcgttcaaacgttgaaaagcttatgaatgtacaacttaccaaagaacaagctcaaaaaattttaacgaccatacaa
  atgtatgttaagccatttgaacacccgagtaataaacaagtcactaacctttttaaaaaagttaaaaagctaaaaacacc
  acttatcagtgatgaagtgctacaaacaagtacgtatatcggttggaatgatattgcttcaaatagaaaattcatcattt
  attatgataactttggaaaattaaacggtgtatacggagacatttctaaccaaactgtcaaaagtttctgctctatttgc
  aataaagaatcccgtgttgctctatttatgcgaaaaacacgtactggcaatgatggccaatataccaaaaaaggtgacta
  catttgttttgatagcacattatgtaaccatcaaatatccgatttatcgcacttccatcattttttgaataagattcaat
  aa

  >>MEG_3070|Drugs|Fusidic_acid|Ribosomal_zinc-binding_protein|FUSD
  ATGGAAAAACAACTTTACCCTTATCAATTTAACTATATAAAAGAACGCGTTGCACATTTAGTCAATGCTTATAATTCGGT
  CAACGATCCCAATACAATCGCTTCAATCAAAGATGTCACACGTGATGAAATACTTAGTACATTTAACTCAAGAAACACTA
  CCATTCGTTCAAATGTTGAAAAGCTCATGAATGTACAACTAACTAAAGAACAAGCTCAAAAAATTTTAACGACCATACAA
  ATGTATGTTAAGCCATTTGAACACCCGAGTAATAAACAAGTCACTAACCTTTTTAAAAAAGTTAAAAAGCTAAAAACACC
  ACTTATCAGTGATGAAGTGCTACAAACAAGTACGTATATCGGTTGGAATGATATTGCTTCAAATAGAAAATTCATCATTT
  ATTATGATAACTTTGGAAAATTAAACGGTGTATACGGAGACATTTCTAACCAAACTGTCAAAAGTTTCTGCTCTATTTGC
  AATAAAGAATCCCGTGTTGCTCTATTTATGCGAAAAACACGTACTGGCAATGATGGCCAATATACCAAAAAAGGTGACTA
  CATTTGTTTTGATAGCACATTATGTAACCATCAAATATCCGATTTATCGCACTTCCATCATTTTTTGAATAAGATTCAAT
  AA