MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FUSF

The FUSF group of genes confer resistance to Fusidic acid through the mechanism, Fusidic acid esterases.

References

  Other Groups in Fusidic acid esterases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3072|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid_esterases|FUSF
  ttggaaaaacaactttatccatatcaatttaactatatcaaagaacgcatcgcacatttactgaatacttataaatctgt
  aaatgacttaaatacaattacttctataaaagaaacaaccaaagaagacatttatcaacaatttcatcaaacagacgata
  cgctgattgaagctattgataaattaatgaatatacgcatttctaaaactcaagtagataagatattagcaactttacaa
  acatatgtcagaccatttgaacatccttcaaagaagcagattgaaaaaacttttcgtaaaatcaaaaagcttaaatcacc
  acttattagtgatgaaattcttttggaaagtacttatattggatggaacgatatcgcttcaaacagaaaattcatcatct
  attatgacgaacaagaattactaactggattttatggtgacattgctaaccaaaccgttaagggttattgcgcaatttgt
  aacaaagaatctaatgtagctctatttatgcgtaaaactcgtacatctggtgatggacaatataccaaaaaaggtgacta
  tatttgttttgacagtatcaaatgtaaccaacaattgtcagacattacacaattttatcaattcgttgataaaatacagt
  cataa

  >>MEG_3073|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid_esterases|FUSF
  TTGGAAAAACAAATTTATCCATATCAATTTAACTATATTAAAGAACGAATCGCACATTTACTTAATGCTTATAAATCAGT
  AAATGACTTAAATACAATTGCTTCTATAAAAGAAACAACTAAAATAGACATTTATCAGCAGTTTCATCAAATAGATGATA
  CGTTGACTGAAGCGATTGAAAAATTAATGAACATACGTATTACTAAAGTACAAGTAGATAAAATATTAGAAACTTTACAG
  ACATACGTTATACCCTTTGAACACCCTTCAAAAAAACAAGTCGAAAAAACTTTTCGTAAAATTAAAAAGCTTAAATCACC
  GCTTATTAGTGATGAAATCCTTTTGGAAAGTACTTATATCGGATGGAACGATATCGCTTCAAACAGAAAATTTATCATCT
  ATTATAACGAGCAAGGAACTTTAACAGGTTTTTATGGCGACATTGCTAACCAAACCGTTAAGGGCTATTGCGCAATTTGT
  AATAAAGAATCTAATGTCGCTCTATTTATGCGTAAAACACGTACTTCTGGTGATGGACAATATACCAAAAAAGGTGACTA
  TATTTGTTTTGACAGTATCAAATGTAATCAACAATTGTCGGATATTACACAATTTTATCAATTTGTCGATAAAATCCACT
  CATAA