MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FUSE

The FUSE group of genes confer resistance to Fusidic acid through the mechanism, Fusidic acid-resistant mutation.

Other Groups in Fusidic acid-resistant mutation

Sequences

Download Sequences

>MEG_3071|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid-resistant_mutation|FUSE|RequiresSNPConfirmation
ATGAGTCGTGTTGGTAAGAAAATTATTGACATCCCTAGTGACGTAACAGTAACTTTTGATGGAAATCATGTAACTGTTAA
AGGTCCTAAAGGTGAATTATCAAGAACTTTAAATGAAAGAATGACATTCAAACAAGAAGAAAACACAATTGAAGTTGTAA
GACCATCTGATTCTAAAGAAGATAGAACAAACCATGGTACAACTCGTGCTTTATTAAACAATATGGTACAAGGTGTTTCT
CAAGGATACGTAAAAGTACTTGAACTTGTTGGTGTAGGTTACCGTGCTCAAATGCAAGGTAAAGACTTAATCCTTAACGT
TGGTTATTCTCACCCAGTAGAAATTAAAGCTGAAGAAAACATTACTTTCTCAGTTGAGAAAAACACAGTCGTTAAAGTTG
AAGGTATTTCAAAAGAACAAGTTGGAGCATTAGCATCTAACATCCGTTCAGTAAGACCTCCAGAGCCTTACAAAGGTAAA
GGTATTCGTTACCAAGGTGAATACGTTCGCCGTAAAGAAGGTAAAACTGGTAAATAA