MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FUSE

The FUSE group of genes confer resistance to Fusidic acid through the mechanism, Fusidic acid-resistant mutation.

References

  Other Groups in Fusidic acid-resistant mutation

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3071|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid-resistant_mutation|FUSE|RequiresSNPConfirmation
  ATGAGTCGTGTTGGTAAGAAAATTATTGACATCCCTAGTGACGTAACAGTAACTTTTGATGGAAATCATGTAACTGTTAA
  AGGTCCTAAAGGTGAATTATCAAGAACTTTAAATGAAAGAATGACATTCAAACAAGAAGAAAACACAATTGAAGTTGTAA
  GACCATCTGATTCTAAAGAAGATAGAACAAACCATGGTACAACTCGTGCTTTATTAAACAATATGGTACAAGGTGTTTCT
  CAAGGATACGTAAAAGTACTTGAACTTGTTGGTGTAGGTTACCGTGCTCAAATGCAAGGTAAAGACTTAATCCTTAACGT
  TGGTTATTCTCACCCAGTAGAAATTAAAGCTGAAGAAAACATTACTTTCTCAGTTGAGAAAAACACAGTCGTTAAAGTTG
  AAGGTATTTCAAAAGAACAAGTTGGAGCATTAGCATCTAACATCCGTTCAGTAAGACCTCCAGAGCCTTACAAAGGTAAA
  GGTATTCGTTACCAAGGTGAATACGTTCGCCGTAAAGAAGGTAAAACTGGTAAATAA