MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

QNRB

The Qnr peptides bind to the topoisomerases and directly prevent the action of the fluoroquinolone class of antibiotics.

References

  • http://cid.oxfordjournals.org/content/41/Supplement_2/S120.full

Other Groups in Quinolone resistance protein Qnr

Sequences

Download Sequences

>>MEG_5878|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaacagattcactggtgcgaaagttgaaaatagcacatttttcaa
ctgtgatttttcgggtgccgacctcagcggcactgagtttattggctgtcagttctatgatcgagagagccagaaagggt
gtaattttagtcgcgctatcctgaaagatgccattttcaaaagttgtgatctctccatggcggatttcaggaatgtgagc
gcgctgggaatcgaaattcgccactgccgcgcacaaggttcagattttcgcggcgcaagctttatgaatatgattaccac
acgcacctggttttgtagcgcctatatcaccaataccaacttaagctacgccaacttttcaaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggaaaaccgttggatgggtactcaggtactgggggcgacgttcagtggttcagatctttccggcggtgag
ttttcgtcgttcgactggcgggccgcaaactttacgcactgtgatttgaccaattcagaactgggcgatctcgatgtccg
gggtgttgatttgcaaggcgtcaaactggacagctaccaggcatcgttgatcctggaacgtcttggcatcgctgtcattg
gttaa

>>MEG_5879|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaagggt
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagc
gcattgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagattttcgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgtacctggttttgcagcgcatatatcactaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctatgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcaggaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacagctaccaggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5880|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcaccagtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaaggat
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagc
gcattgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
acgcacctggttttgcagcgcatatatcactaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctatgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacaactaccaggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5881|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcaccggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcaaaaaggat
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagc
gcattgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctatgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgtttagtggttcagatctctccggtggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacaactaccaggcatcgttgctcatggagcgacttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5882|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcaccggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaagggt
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcact
gccttgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaatactaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacagctaccgggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgctgtgattg
gttag

>>MEG_5883|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcaccggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaagggt
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagt
gccttgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaatactaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacagctaccaggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5884|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggcactggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatagtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagattttcgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggggcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gcgcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5885|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggcactggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagattttcgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtagtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatggggacccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gcgcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5886|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctagcgctcgtgggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgaaaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggagcggacctgagcggcactgagtttatcggctgccaattttatgatcgtgaaagccagaaaggct
gtaattttagccgtgcgatgttaaaggatgctatttttaaaagctgcgatttatccatggccgattttcgcaatgcaagc
gccctgggtattgagattcgtcattgtagggctcagggtgcagattttcgcggcgcaagctttatgaacatgattaccac
gcgaacttggttctgcagcgcgtatatcacgaatacgaatctgtcttatgccaatttttcgaaagcagtgttggagaagt
gtgaattatgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcaactttcgactggcgagcagcaaactttacacattgcgatctcacaaattcggagttgggtgacttagatattcg
tcgggttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcttcgttgctcatggagcgacttggcatcgcgataattg
gatga

>>MEG_5887|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgtcggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgataatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatctatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggggacttagatattcg
gggcgttgatttacagggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcacggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5888|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattaacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagattttcgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggggcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gcgcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5889|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattaacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaatttgccactgtcgtgcgcaaggcgcagattttcgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggggcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gcgcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5890|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaaat
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatcttgccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgctgctcatggaacgtcttggcatcgcggtaattg
gttaa

>>MEG_5891|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaaatttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaattccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcggatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5892|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5893|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgataatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggggacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5894|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgtaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatggtacattttttaa
ttgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcgaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5895|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcgctcgtgggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacatttttttt
atgtgatttttcaggagccgacctgagcggcactgagtttatcggctgtcaattctatgatcgtgaaagccagaaaggct
gcaattttagtcgtgcgatgttaaaggatgccatttttaaaagctgcgatttatccatggcggattttcgcaatgcaagc
gccctgggtattgagatttctcattgtagggctcagggtgcagattttcgcggcgcaagctttatgaacatgattaccac
gcgcacttggttctgcagcgcgtatatcacgaatacgaatctgtcttatgccaatttttcgaaagtcgtgttggagaagt
gtgagttatgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcaactttcgactggcgagcagcaaactttacacattgcgatctcacaaattcggagttgggtgacttagatattcg
tcgggttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcttcgttgctcatggagcgacttggcatcgcgataattg
gttga

>>MEG_5896|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcaccggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaagggt
gcaattttagtcgcgcaatgctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagt
gccttgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaatactaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacagctaccgggcatcgttgctcatggagcggcttggtatcgctgtgattg
gttag

>>MEG_5897|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcactggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaaggat
gcaattttagtcgcgcaatgctgagagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagc
gcattgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctatgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtacgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatattcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacaactaccaggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgctgtgattg
gttag

>>MEG_5898|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcattagttggcgaaaaaattgacagaaatcgcttcactggtgagaaagttgaaaatagtacattttttaa
ctgcgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgccagttctatgatcgcgaaagtcagaaaggat
gcaattttagtcgcgcaatgctgagagatgccattttcaaaagctgtgatttatcaatggcagatttccgcaacgtcagc
gcattgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggtgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctatgggaaaaccgctggatggggactcaggtactgggtgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttaggtgacttagatactcg
gggtgttgatttacaaggcgttaagttagacaactaccaggcatcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtaattg
gttaa

>>MEG_5899|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcgttagttggcgaaaaaattgacagaaacagattcactggtgcgaaagttgaaaatagcacatttttcaa
ctgtgatttttcgggcgccgacctcagcggcactgagtttattggctgccagttctatgatcgagaaagccagaaagggt
gtaattttagtcgcgctatcctgaaagatgccattttcaaaagttgtgatctctccatggcggatttcaggaatgtgagc
gcgctgggaatcgaaattcgccactgccgcgcacaaggttcagattttcgcggcgcaagctttatgaatatgattaccac
acgcacctggttttgtagcgcctatatcaccaataccaacttaagctacgccaacttttcaaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggaaaaccgttggatgggtactcaggtactgggggcgacgttcagtggttcggatctttccggcggtgag
ttttcgtcgttcgactggcgggccgcaaactttacgcactgtgatttgaccaattcagaactgggcgatctcgatgtccg
gggtgttgatttgcaaggcgtcaaactggacagctaccaggcatcgttgatcctggaacgtcttggtatcgctgtcatgg
gttaa

>>MEG_5900|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcgttagttggcgaaaaaattgacagaaacagattcactggtgcgaaagttgaaaatagcacatttttcaa
ctgtgatttttcgggtgccgacctcagcggtactgagtttattggctgccagttctatgatcgagagagccagaaagggt
gtaattttagtcgcgctatcctgaaagatgccattttcaaaagttgtgatctctccatggcgggtttcaggaatgtgagc
gcgctgggaatcgaaattcgccactgccgcgcacaaggttcagattttcgcggcgcaagctttatgaatatgattaccac
acgcacctggttttgtagcgcctatatcaccaataccaacttaagctacgccaacttttcaaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggaaaaccgttggatgggtactcaggtactgggggcgacgttcagtggttcagatctttccggcggtgag
ttttcgtcgttcgactggcgggccgcaaactttacgcactgtgatttgaccaattcagaactgggcgatctcgatgtccg
gggtgttgatttgcaaggcgtcaaactggacagctaccaggcatcgttgatcctggaacgtcttggcatcgctgtcattg
gttaa

>>MEG_5901|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcgttagttggcgaaaaaattgacagaaacaggttcaccggtgaaaaagtcgaaaatagcacatttttcaa
ctgtgatttttcgggtgccgacctttgcggtactgaatttattggctgccagttttatgatcgagaaagccagaaagggt
gtaattttagtcgcgctaacctgaaggatgccattttcaaaagttgtgatctctccatggcggatttcagaaatatcaat
gcgctgggaatcgaaattcgccactgccgggcacaagggtcagattttcgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
ccgcacctggttttgtagcgcttatatcaccaataccaacttaagctacgccaacttttctaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggagaaccgctggatgggtactcaggtgctgggcgcaacgttcagtggatcagacctctctggcggcgag
ttttcatccttcgactggcgagcagcaaacgtaacgcactgtgatttgaccaattcggaactgggcgatttagatatccg
ggtagttgatttgcaaggcgtcaaactggacagctaccaggcatcgttgctcctggaacgtcttggtatcgctgtcatgg
gttaa

>>MEG_5902|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcgttagttggcgaaaaaattgacagaaacaggttcaccggtgaaaaagttgaaaatagcacatttttcaa
ctgtgatttttcgggtgccgaccttagcggcactgaatttattggctgccagttttatgatcgagaaagtcagaaaggat
gtaattttagtcgcgctaacctgaaagatgccattttcaaaagttgtgatctctccatggctgatttcaggaatatcaat
gcgctgggaatcgaaattcgccactgccgggcacaagggtcagattttcgcggcgcaagttttatgaatatgatcaccac
ccgcacctggttttgtagcgcctatatcaccaataccaacttaagctacgccaacttttcaaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggaaaaccgctggatgggtactcaggtgctgggcgcaacgttcagtggatcagacctctctggcggcgag
ttttcatccttcgactggcgagcagcaaacgttacgcactgtgatttgaccaattcggaactgggcgatttagatatccg
cggggttgatttgcaaggcgtcaaactggacagctaccaggcatcgttgctcctggaacgtcttggtatcgctgtcatgg
gttaa

>>MEG_5903|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atgactctggcgttggttggcgaaaaaattgacagaaacaggttcaccggtgtgaaagttgaaaatagcacgtttttcaa
ctgtgatttttcgggtaccgaccttagcggcactgaatttattggctgccagttttatgatcgagagagccagaaagggt
gtaattttagtcgcgctatcctgaaagatgccattttcaaaagctgtgatttatccatggcggatttcagaaatgccagc
gcgctgggaatcgagattcgccactgccgcgcgcaaggttcggattttcgcggtgccagttttatgaatatgatcaccac
ccgcacctggttttgcagcgcttatatcaccaatacaaacttaagctacgccaacttttcgaaagtcgtactggaaaagt
gcgagctgtgggaaaaccgttggatgggtactcaggtactgggggcgacgttcagtggttcagatctttccggcggcgag
ttttcgtcgttcgactggcgggccgcgaactttacgcactgtgacctgaccaactcggagctgggtgatttagacgtccg
tggggtggatttacaaggcgttaaactggacagctaccaggcgtctttgatcctggagcgtcttggcatcgctgtcattg
gttaa

>>MEG_5904|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggcactggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacatgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggtggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaaat
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctttccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcggtgattg
gctag

>>MEG_5905|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggcactggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctaaaagatgccatttttaaaagcagtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggggacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5906|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtacgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcggtgattg
gttaa

>>MEG_5907|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttgacattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaatacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtacccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggggttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5908|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaatacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtacccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggggttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5909|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaaat
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctttccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtaacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgctgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5910|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgcttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttta
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgcttggcattgaaattcgccactgtcgtgcgcaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggggacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5911|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctaagtggtactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcaatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
acgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gagcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5912|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctaagtggtactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcaatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggtgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
acgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
tttacgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggaacgtcttggcatcgcggtcattg
gttaa

>>MEG_5913|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagcaagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaattccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggataggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggagcgacttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5914|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggg
gcaaatttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaattccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcggatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtgattg
gctag

>>MEG_5915|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaattccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcacagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcaccac
gcgcacctggttttgtagcgcatatatcacgaataccaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcgaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcggtgattg
gctag

>>MEG_5916|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaagtagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccaat
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgttggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcggcttggcatcgcgattattg
gctag

>>MEG_5917|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgaaaaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgataatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaatgccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagttttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgtagtgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaagt
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctctccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggggacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagttggacaactaccaggcatcgttgctcatggagcgacttggcatcgcggtgattg
gttag

>>MEG_5918|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
atggctctggcactcgttggcgataaaattgacagaaaccgtttcaccggtgagaaaattgaaaatagtacattttttaa
ctgtgatttttcaggtgccgacctgagcggcactgaatttatcggctgtcagttctatgatcgtgaaagccagaaagggt
gcaattttagtcgtgcgatgctgaaagatgccatttttaaaagctgtgatttatccatggcggattttcgcaattccagt
gcgctgggcattgaaattcgccactgccgcgcacaaggcgcagatttccgcggcgcaagctttatgaatatgatcactac
tcgcacctggttttgcagcgcatatatcactaacacaaatctaagctacgccaatttttcgaaagtcgtgctggaaaaat
gtgagctgtgggaaaaccgttggatgggtgcccaggtactgggcgcgacgttcagtggttcagatctttccggcggcgag
ttttcgactttcgactggcgagcagcaaacttcacacattgcgatctgaccaattcggagttgggtgacttagatattcg
gggcgttgatttacaaggcgttaagctggacaactaccaggcgtcgttgctcatggagcgacttggcatcgcggtgattg
gtagctaa

>>MEG_5919|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAAGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5920|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTAACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGGGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5921|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTACAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCAATGCTAAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACTCAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5922|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTT
CACTGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGATGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATACTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTAATTGGTTA

>>MEG_5923|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTT
CACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGATGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTAATTGGTTA

>>MEG_5924|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGCACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTAACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGGGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5925|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCAGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5926|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCATTAATTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTGCTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAGCTATCAGGCCGTATTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATTG
GCTAA

>>MEG_5927|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGATTCACTGGTGCGAAAGTTGAAAATAGCACATTTTT
CAACTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTCAGCGGCACTGAGTTTATTGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAGAGCCAGAAAG
GGTGTAATTTTAGTCGCGCTATCCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGGAATGTG
AGCGCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTAC
CACACGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAA
AGTGCGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACTCAGGTACTGGGGGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGT
GAGTTTTCGTCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGCGATCTCGATGT
CCGGGGTGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGATCCTGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCA
TTGGTTAA

>>MEG_5928|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5929|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGATAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGGGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5930|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTT
CACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGTGCCTTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACTAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAGCTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5931|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAAATTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCGGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5932|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACATTTTT
CAACTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGCACTGAATTTATTGGCTGCCAGTTTTATGATCGAGAAAGTCAGAAAG
GATGTAATTTTAGTCGCGCTAACCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCTGATTTCAGGAATATC
AATGCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGGGCACAAGGGTCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCAC
CACCCGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAA
AGTGCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGTACTCAGGTGCTGGGCGCAACGTTCAGTGGATCAGACCTCTCTGGCGGC
GAGTTTTCATCCTTCGACTGGCGAGCAGCAAACGTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCGGAACTGGGCGATTTAGATAT
CCGCGGGGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGCTCCTGGAACGTCTTGGTATCGCTGTCA
TGGGTTAA

>>MEG_5933|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATAGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5934|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGTTGTCATTACTGTATAAAAACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTTCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCCGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCTGTGATTGGTTAG

>>MEG_5935|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTAACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTAGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGGGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5936|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5937|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
ACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5938|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGATTCACTGGTGCGAAAGTTGAAAATAGCACATTTTT
CAACTGTGATTTTTCGGGCGCCGACCTCAGCGGCACTGAGTTTATTGGCTGCCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAG
GGTGTAATTTTAGTCGCGCTATCCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGGAATGTG
AGCGCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTAC
CACACGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAA
AGTGCGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACTCAGGTACTGGGGGCGACGTTCAGTGGTTCGGATCTTTCCGGCGGT
GAGTTTTCGTCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGCGATCTCGATGT
CCGGGGTGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGATCCTGGAACGTCTTGGTATCGCTGTCA
TGGGTTAA

>>MEG_5939|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
ACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTACGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5940|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAACTATCAGGCCGCATTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTGTGATTG
GCTAG

>>MEG_5941|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATATAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGGGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5942|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5943|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTCGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGATAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATCTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGGGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAGGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCACGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5944|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAGTAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAATGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5945|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAGCTATCAGGCCGCATTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTGTGATTG
GCTAG

>>MEG_5946|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAAAAAGTCGAAAATAGCACATTTTT
CAACTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTTGCGGTACTGAATTTATTGGCTGCCAGTTTTATGATCGAGAAAGCCAGAAAG
GGTGTAATTTTAGTCGCGCTAACCTGAAGGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGAAATATC
AATGCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGGGCACAAGGGTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCAC
CACCCGCACCTGGTTTTGTAGCGCTTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCTAAAGTCGTACTGGAAA
AGTGCGAGCTGTGGGAGAACCGCTGGATGGGTACTCAGGTGCTGGGCGCAACGTTCAGTGGATCAGACCTCTCTGGCGGC
GAGTTTTCATCCTTCGACTGGCGAGCAGCAAACGTAACGCACTGTGATTTGACCAATTCGGAACTGGGCGATTTAGATAT
CCGGGTAGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGCTCCTGGAACGTCTTGGTATCGCTGTCA
TGGGTTAA

>>MEG_5947|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTTACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGGGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5948|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCACTGGCACTCGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5949|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCACTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACATGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGTGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTGGCTAG

>>MEG_5950|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGGGAAAAAGTTGAAAACAGTACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGGGCCGATCTTAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTTTATGATCGCGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGCCAGT
GCCCTGGGAATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCGCAGGGTTCAGATTTTCGCGGCGCGAGTTTTATGAACATGATCACCAC
GCGGACCTGGTTTTGCAGCGCATACATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGTTGTCCTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGAACTCAGGTAGCGGGTGCAACGTTCAGTGGATCAGATCTCTCGGGCGGTGAA
TTTTCAGCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGTGTAGATTTACAAGGCGTCAAATTGGATAGCTATCAGGCAGCGTTGCTGATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GCTAG

>>MEG_5951|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGGGAAAAAGTTGAAAACAGTACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGGGCCGATCTTAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTTTATGATCGCGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCCCTGGGAATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCGCAGGGTTCAGATTTTCGCGGCGCGAGTTTTATGAACATGATCACCAC
GCGGACCTGGTTTTGCAGCGCATACATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGTTGTCCTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGAACTCAGGTAGCGGGTGCAACGTTCAGTGGATCAGATCTCTCGGGAGGTGAA
TTTTCAGCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGTGTAGATTTACAAGGCGTCAAATTGGATAGCTATCAGGCAGCGTTGCTGATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5952|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCACTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGTGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTGGCTAG

>>MEG_5953|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCACTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTAAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
AGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGGGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5954|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAGTACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTGCTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAGCTATCAGGCCGCATTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTATCATTG
GCTAA

>>MEG_5955|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGTAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATGGTACATTTTTTAATTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_5956|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAGAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCGCTCGTGGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTTTATGTGATTTTTCAGGAGCCGACCTGAGCGGCACTGAGTTTATCG
GCTGTCAATTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGCTGCAATTTTAGTCGTGCGATGTTAAAGGATGCCATTTTTAAAAGC
TGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCAAGCGCCCTGGGTATTGAGATTTCTCATTGTAGGGCTCAGGGTGCAGA
TTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAACATGATTACCACGCGCACTTGGTTCTGCAGCGCGTATATCACGAATACGAATCTGT
CTTATGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAGAAGTGTGAGTTATGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCAACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTTACACATTGCGA
TCTCACAAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGTCGGGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCTT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGATAATTGGTTGA

>>MEG_5957|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAGAAAACAGGAACAAATATGGCTCTAGCGCTCGTGGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAAAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGAGCGGACCTGAGCGGCACTGAGTTTATCG
GCTGCCAATTTTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGCTGTAATTTTAGCCGTGCGATGTTAAAGGATGCTATTTTTAAAAGC
TGCGATTTATCCATGGCCGATTTTCGCAATGCAAGCGCCCTGGGTATTGAGATTCGTCATTGTAGGGCTCAGGGTGCAGA
TTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAACATGATTACCACGCGAACTTGGTTCTGCAGCGCGTATATCACGAATACGAATCTGT
CTTATGCCAATTTTTCGAAAGCAGTGTTGGAGAAGTGTGAATTATGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCAACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTTACACATTGCGA
TCTCACAAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGTCGGGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCTT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGATAATTGGATGA

>>MEG_5958|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
AACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACTGGTGAGAAAGTTGAAAA
TAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCG
AAAGTCAGAAAGGATGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGAT
TTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTAT
GAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAG
TCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTACGACGTTCAGTGGTTCAGAT
CTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGG
TGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTG
GCATCGCTGTGATTGGTTAG

>>MEG_5959|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGATAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGGTGATTGGTAGC

>>MEG_5960|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCAATGCTAAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
ACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACTCAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5961|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGGGAAAAAGTTGAAAACAGTACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGGGCCGATCTTAGCAGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTTTATGATCGCGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGCCAGT
GCCCTGGGAATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCGCAGGGTTCAGATTTTCGCGGCGCGAGTTTTATGAACATGATCACCAC
GCGGACCTGGTTTTGCAGCGCATACATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGTTGTCCTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGAACTCAGGTAGCGGGTGCAACGTTCAGTGGATCAGATCTCTCGGGCGGTGAA
TTTTCAGCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGTGTAGATTTACAAGGCGTCAAATTGGATAGCTATCAGGCAGCGTTGCTGATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5962|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGATTCACTGGTGCGAAAGTTGAAAATAGCACATTTTT
CAACTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTCAGCGGTACTGAGTTTATTGGCTGCCAGTTCTATGATCGAGAGAGCCAGAAAG
GGTGTAATTTTAGTCGCGCTATCCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCGGGTTTCAGGAATGTG
AGCGCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTAC
CACACGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAA
AGTGCGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACTCAGGTACTGGGGGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGT
GAGTTTTCGTCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGCGATCTCGATGT
CCGGGGTGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGATCCTGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCA
TTGGTTAA

>>MEG_5963|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCATTAATTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGCAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGCGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGAGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTATGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGATGCTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAGCTATCAGGCCGCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATTG
GCTAA

>>MEG_5964|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATACCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5965|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTTGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAGAAAGTCGAAAATAGCACATTTTTCAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAGTTTATTGGCTGCCAATTTTATGATCGAGAGAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGCCGCGCTATCCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGCGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGGAATGTGAGT
GCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTACCAC
ACGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGAACTCAGGTACTGGGGGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGTGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGAGCCGCAAACGTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGCGATCTCGATGTCCG
GGGTGTTGATTTGCAAGGAGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGATCCTGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATTG
GTTAA

>>MEG_5966|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCATTAATTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTCAGTCGCGCAATACTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCGTTGGGCATAGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAGGGTGCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTCATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGCCGTGCTTGAAAAGT
GCGAATTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTGAGTGGTTCCGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGTCGTTCGACTGGCGGACGGCAAATTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGCGTCGATTTACAAGGTGTCAAATTGGACAGCTATCAGGCCGCATTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATTG
GCTAA

>>MEG_5967|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGTATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACTGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATAGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCTATTATTG
GCTAA

>>MEG_5968|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTGCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGCTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTAATTGGTTA

>>MEG_5969|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTACGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTA

>>MEG_5970|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTACGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTCATTGGTTA

>>MEG_5971|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCACTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTAGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGGACCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5972|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGGAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
ACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATAACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGGCTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5973|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTTCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGTACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGGAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAGCTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5974|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAATGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTAACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGCTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5975|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGATAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGGGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5976|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGTTGTCATTACTGTATAAAAACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTT
CACCAGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGATGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5977|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGT
GCCTTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACTAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAGCTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5978|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAAGCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5979|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGTGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5980|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAACACAGGCATAGATATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTT
CACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAAAAAGGATGCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGC
TGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGCGCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGT
GCGACGTTTAGTGGTTCAGATCTCTCCGGTGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCGGGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5981|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGATAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGTCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTATGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5982|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAGAAAGTCGAAAATAGCACATTTTTCAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAATTTATTGGCTGCCAGTTTTATGATCGAGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCTAACCTGAAGGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGAAATATCAAT
GCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGGGCACAAGGGGCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
CCGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCTAAAGTCGTACTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGTACTCAGGTGCTGGGCGCAACGTTCAGTGGATCAGACCTCTCTGGCGGCGAG
TTTTCATCCTTCGACTGGCGAGCAGCAAACGTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCGGAACTGGGCGATTTAGATATCCG
TGGGGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGCTCCTGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATGG
GTTAA

>>MEG_5983|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTAACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5984|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTTGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAACTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACTAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5985|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTAATGGGTGCGACGTTTAGTGGTTCAGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5986|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAGAAAGTCGAAAATAGCACATTTTTCAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTTAGCGGTACTGAGTTTATTGGCTGCCAATTTTATGATCGAGAGAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGCCGCGCTATCCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGCGATCTCTCCATGGCGGATTTCAGAAATGTGAGT
GCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTTCAGATTTTCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTACCAC
ACGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGTACTCAGGTACTTGGCGCAACGTTCAGTGGATCGGACCTCTCTGGCGGCGAG
TTTTCATCGTTCGACTGGCGGGCAGCAAACTTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGCGATCTCGATGTCCG
GGGTGTTGATTTGCAAGGCGTTAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGATCCTGGAACGTCTTGGCATCGCTGTCATTG
GTTAA

>>MEG_5987|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGTATTAGTAGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTTAGTGGTTCAGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5988|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGGCAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5989|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTTGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAT
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTTAGTGGTTCAGATCTCTCCGGTGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5990|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGAGTCTGGCACTAGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGGGAAAAAGTTGAAAACAGTACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGGGCCGATCTTAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTTTATGATCGCGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGTCAGT
GCTCTGGGAATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCGCAGGGTTCAGATTTTCGCGGCGCGAGTTTTATGAACATGATCACCAC
GCGGACCTGGTTTTGCAGCGCATACATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGTTGTCCTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAATCGCTGGATGGGAACTCAGGTAGCGGGTGCAACGTTCAGTGGATCAGATCTCTCGGGCGGTGAA
TTTTCAGCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGTGTAGATTTACAAGGCGTCAAATTGGATAGCTATCAGGCAGCGTTGCTGATGGAGCGGCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5991|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCGTTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACAGGTTCACCGGTGAAAAAGTTGAAAATAGCACATTTTTCAA
CTGTGATTTTTCGGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATTGGCTGCCAGTTATATGATCGAGAAAGTCAGAAAGGAT
GTAATTTTAGTCGCGCTAACCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGTTGTGATCTCTCCATGGCTGATTTCAGGAATATCAAT
GCGCTGGGAATCGAAATTCGCCACTGCCGGGCACAAGGGTCAGATTTTCGCGGCGCAAGTTTTATGAATATGATCACCAC
CCGCACCTGGTTTTGTAGCGCCTATATCACCAATACCAACTTAAGCTACGCCAACTTTTCAAAAGTCGTACTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGTACTCAGGTGCTGGGCGCAACGTTCAGTGGATCAGACCTCTCTGGCGGCGAG
TTTTCATCCTTCGACTGGCGAGCAGCAAACGTTACGCACTGTGATTTGACCAATTCGGAACTGGGCGATTTAGATATCCG
CGGGGTTGATTTGCAAGGCGTCAAACTGGACAGCTACCAGGCATCGTTGCTCCTGGAACGTCTTGGTATCGCTGTCATGG
GTTAA

>>MEG_5992|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACTTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGTATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATTATCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATAGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATTTCTTCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACTAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5993|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GCGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_5994|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
ACGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCAGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5995|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCACTGGCACTCGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTACTCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTACCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCAT
CGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTGGCTAG

>>MEG_5996|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAAAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_5997|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTAGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGGGAAAAAGTTGAAAACAGTACTTTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGGGCCGATCTTAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTTTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GTAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGTTGCGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAACGCCAGT
GCCCTGGGAATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCGCAGGGTTCAGATTTTCGCGGCGCGAGTTTTATGAACATGATCACCAC
GCGGACCTGGTTTTGCAGCGCATACATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAACTTTTCGAAGGTTGTCCTGGAAAAGT
GCGAGCTGTGGGAAAACCGCTGGATGGGAACTCAGGTAGCGGGTGCAACGTTCAGTGGATCAGATCTCTCGGGCGGTGAA
TTTTCAGCGTTCGACTGGCGGGCCGCAAACTTCACGCACTGTGATTTGACCAATTCAGAACTGGGTGATTTAGATATTCG
GGGTGTAGATTTACAAGGCGTCAAATTGGATAGCTATCAGGCAGCGTTGCTGATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GCTAG

>>MEG_5998|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCACTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGTGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTG
GCTAG

>>MEG_5999|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACGCCATTACTGTATAAAAAAACAGGTACAAATATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTT
CACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAACTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCG
GCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGTGCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGC
TGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGTGCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGA
TTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCACGCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAA
GCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGTGTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGC
GCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAGTTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGA
TCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCGGGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGT
CGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTGGTTAG

>>MEG_6000|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGCGCACAAGGCGCAGATTTTCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCCGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCTGTGATTG
GTTAG

>>MEG_6001|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGATAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGACTTGGCATCGCGGTGATTG
GTAGC

>>MEG_6002|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACCGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATATTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTAATTG
GTTA

>>MEG_6003|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGACTCTGGCATTAGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAATCGCTTCACTGGTGAGAAAGTTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGCGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGCCAGTTCTATGATCGCGAAAGTCAGAAAGGAT
GCAATTTTAGTCGCGCAATGCTGAGAGATGCCATTTTCAAAAGCTGTGATTTATCAATGGCAGATTTCCGCAACGTCAGC
GCATTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGTGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTATGGGAAAACCGCTGGATGGGGACTCAGGTACTGGGTGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTAGGTGACTTAGATACTCG
GGGTGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTAGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTAATTG
GTTA

>>MEG_6004|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTACGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGTAGTGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTA

>>MEG_6005|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGCTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGATTATTG
GCTAG

>>MEG_6006|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGCTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTTGGCATTGAAATTCGCCACTGTCGTGCGCAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
TCGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAAT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTTGCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGCTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTAATTG
GTTA

>>MEG_6007|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTAAGTGGTACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCAATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGTGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACTAC
ACGCACCTGGTTTTGCAGCGCATATATCACTAACACAAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGCTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTACGACTTTCGACTGGCGAGCAGCAAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGTTGGACAACTACCAGGCATCGTTGCTCATGGAACGTCTTGGCATCGCGGTCATTG
GTTA

>>MEG_6008|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATGCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG

>>MEG_6009|Drugs|Fluoroquinolones|Quinolone_resistance_protein_Qnr|QNRB
ATGGCTCTGGCACTCGTTGGCGAAAAAATTGACAGAAACCGTTTCACCGGTGAGAAAATTGAAAATAGTACATTTTTTAA
CTGTGATTTTTCAGGTGCCGACCTGAGCGGCACTGAATTTATCGGCTGTCAGTTCTATGATCGTGAAAGCCAGAAAGGGT
GCAATTTTAGTCGTGCGATGCTGAAAGATGCCATTTTTAAAAGCTGTGATTTATCCATGGCGGATTTTCGCAATTCCAGT
GCGCTGGGCATTGAAATTCGCCACTGCCGCGCACAAGGCGCAGATTTCCGCGGCGCAAGCTTTATGAATATGATCACCAC
GCGCACCTGGTTTTGTAGCGCATATATCACGAATACCAATCTAAGCTACGCCAATTTTTCGAAAGTCGTGTTGGAAAAGT
GTGAGCTGTGGGAAAACCGTTGGATGGGTGCCCAGGTACTGGGCGCGACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTCCGGCGGCGAG
TTTTCGACTTTCGACTGGCGAGCAGCGAACTTCACACATTGCGATCTGACCAATTCGGAGTTGGGTGACTTAGATATTCG
GGGCGTTGATTTACAAGGCGTTAAGCTGGACAACTACCAGGCGTCGTTGCTCATGGAGCGGCTTGGCATCGCGGTGATTG
GTTAG