MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

TUFAB

The TufA and TufB genes encode the components of EF-Tu, the target of the elfamycins. Mutations in TUFAB can cause resistance to the elfamycins via evasion of the mechanism of action.

References

Sequences

Download Sequences

>Elf|NC_007622.3795131|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTTGATCGTTCTAAAGAACATGCCAATATCGGTACTATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
ATTAACAGCAGCAATCGCTACTGTATTAGCAAAAAATGGTGACTCAGTTGCACAATCATATGACATGATTGACAACGCTC
CAGAAGAAAAAGAACGTGGTATCACAATCAATACTTCTCACATTGAGTACCAAACTGACAAACGTCACTACGCTCACGTT
GACTGCCCAGGACACGCTGACTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAAATGGACGGCGGTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAACACATTCTTTTATCACGTAACGTTGGTGTACCAGCATTAGTAGTAT
TCTTAAACAAAGTTGACATGGTTGACGATGAAGAATTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGACTTATTAAGCGAA
TATGACTTCCCAGGTGATGATGTACCTGTAATCGCTGGTTCAGCATTAAAAGCTTTAGAAGGCGATGCTCAATACGAAGA
AAAAATCTTAGAATTAATGGAAGCTGTAGATACTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATTCTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGACGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTACAGGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATCAAAGTTGGT
GAAGAAGTTGAAATCATCGGTTTACATGACACATCTAAAACAACTGTTACAGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTATTAGA
CTACGCTGAAGCTGGTGACAACATTGGTGCATTATTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGACGTACAACGTGGTCAAGTATTAG
CTGCTCCTGGTTCAATTACACCACATACTGAATTCAAAGCAGAAGTATACGTATTATCAAAAGACGAAGGTGGACGTCAC
ACTCCATTCTTCTCAAACTATCGTCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTGTTGTTCACTTACCAGAAGG
TACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACGTTGAAATGACAGTAGAATTAATCGCTCCAATCGCGATTGAAGACGGTACTC
GTTTCTCAATCCGTGAAGGTGGACGTACTGTAGGATCAGGCGTTGTTACTGAAATCATTAAATAA

>Elf|NC_002951.3236433|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTCGATCGTTCTAAAGAACATGCCAATATCGGTACTATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
ATTAACAGCAGCAATCGCTACTGTATTAGCAAAAAATGGTGACTCAGTTGCACAATCATATGACATGATTGACAACGCTC
CAGAAGAAAAAGAACGTGGTATCACAATCAATACTTCTCACATTGAGTACCAAACTGACAAACGTCACTACGCTCACGTT
GACTGCCCAGGACACGCTGACTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAAATGGACGGCGGTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAACACATTCTTTTATCACGTAACGTTGGTGTACCAGCATTAGTAGTAT
TCTTAAACAAAGTTGACATGGTTGACGATGAAGAATTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGACTTATTAAGCGAA
TATGACTTCCCAGGTGACGATGTACCTGTAATCGCTGGTTCAGCATTAAAAGCTTTAGAAGGCGATGCTCAATACGAAGA
AAAAATCTTAGAATTAATGGAAGCTGTAGATACTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATTCTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGACGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTACAGGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATCAAAGTTGGT
GAAGAAGTTGAAATCATCGGTTTACATGACACATCTAAAACAACTGTTACAGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTATTAGA
CTACGCTGAAGCTGGTGACAACATTGGTGCATTATTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGACGTACAACGTGGTCAAGTATTAG
CTGCTCCTGGTTCAATTACACCACATACTGAATTCAAAGCAGAAGTATACGTATTATCAAAAGACGAAGGTGGACGTCAC
ACTCCATTCTTCTCAAACTATCGTCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTGTTGTTCACTTACCAGAAGG
TACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACGTTGAAATGACAGTAGAATTAATCGCTCCAATCGCGATTGAAGACGGTACTC
GTTTCTCAATCCGTGAAGGTGGACGTACTGTAGGATCAGGCGTTGTTACTGAAATCATTAAATAA

>Elf|CP004022.1|gene2801|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
GTGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTTCAAAACCGCACGTTAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAAC
TCTGACTGCTGCAATCACTACAGTTTTAGCTAAAACTTACGGTGGTGCTGCTCGTGCATTCGACCAAATCGATAATGCGC
CAGAAGAAAAAGCGCGTGGTATCACCATCTCTACTTCACACGTAGAATACGATACTCCAACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGTCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGAGCTATTCTGGTAGTAGC
AGCAACTGATGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAGCACATCCTGTTAGGTCGTCAGGTTGGTGTTCCTTACATCATCGTAT
TCCTGAACAAATGTGACATGGTAGATGATGAAGAGCTGTTAGAATTAGTTGAAATGGAAGTTCGTGAACTTCTGTCTCAA
TACGATTTCCCAGGTGATGACACTCCAGTAATCCGTGGTTCAGCGCTGAAAGCACTGGAAGGCGAAGCAGAGTGGGAAGC
AAAAATTGTTGAATTAGCAGAAGCACTGGATTCTTATATCCCAGAGCCAGAGCGTGCAATTGACAAACCATTCCTGTTAC
CAATCGAAGATGTATTCTCAATCTCAGGCCGTGGTACAGTAGTTACTGGTCGTGTAGAGCGTGGTATCATCAAAGTAGGT
GATGAAGTTGAGATTGTTGGTATCAAAGAAACCACCAAAACAACTTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGTAAATTACTTGA
CGAAGGTCGTGCAGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTACAAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGACAAGTACTGG
CGAAACCAGGTTCAATCAACCCACACAACAAATTTGAATCAGAAGTTTATATTCTGAGCAAAGATGAAGGTGGTCGTCAC
ACTCCATTCTTCAAAGGCTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTAACTGGTACTATCGAATTACCAGAAGG
CGTAGAAATGGTAATGCCAGGCGACAACGTGAACATGATCGTTGAACTGATCCACCCAATCGCAATGGACGAAGGTTTAC
GCTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACAGTAGGTGCGGGTGTTGTTGCTAAAGTATTAGGTTAA

>CARD|pvgb|CP001918|235165-236350|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAGTTTGAACGTACAAAACCGCACGTTAACGTCGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
GCTGACCGCTGCAATCACTACCGTTCTGGCAAAAACCTACGGTGGTTCTGCTCGTGCATTCGACCAGATCGATAACGCAC
CAGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAGTATGACACCCCGACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGCCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTAGTAGC
TGCGACTGACGGCCCAATGCCTCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCTTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTAGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCAGGCGACGATACCCCAATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGACGCAGAGTGGGAAGC
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCTACCTGGATTCTTACATCCCAGAACCAGAGCGTGCGATTGATAAGCCATTCCTGCTGC
CAATCGAAGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTGGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAGACTGCGAAGTCTACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTTGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTTCTGG
CGAAGCCAGGCTCAATCAAGCCACACACCAAGTTCGAATCTGAAGTGTACATCCTGTCCAAAGACGAAGGCGGCCGTCAT
ACTCCGTTCTTCAAAGGCTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTGACCGGTACCATCGAACTGCCAGAAGG
CGTAGAGATGGTAATGCCAGGCGACAACATCAAGATGGTTGTGACTCTGATCCACCCAATCGCGATGGACGACGGTCTGC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACCGTTGGCGCGGGCGTGGTTGCTAAAGTTCTCGGCTAAT

>CARD|pvgb|CP001485|257295-258480|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTAAGCGATGATCTTAGCTACAACACCAGCACCTACAGTACGGCCACCTTCACGGATAGCGAAGCGTAGACCTTCGTCCA
TCGCGATTGGTGCAATCAGGTCTACAACCATCTTCACGTTGTCGCCTGGCATTACCATTTCTACGCCTTCTGGTAGCTCA
ATGCTGCCTGTTACGTCAGTTGTACGGAAGTAGAACTGTGGACGGTAACCTTTGAAGAATGGAGTATGACGGCCACCTTC
GTCTTTTGACAGTACGTATACTTCTGATTCGAACTTAGTGTGTGGTGTGATTGAACCTGGCTTCGCCAGTACTTGACCAC
GCTCTACTTCTTCACGCTTAGTACCACGTAGCAGTGCACCTACGTTCTCACCTGCACGACCTTCGTCAAGCAGCTTACGG
AACATCTCTACACCTGTACAGGTCGTTTTTACTGTCTCTTTGATACCAACGATCGCTACTTCGTCACCCACTTTCAGGAT
GCCGCGCTCGATACGGCCAGTTACTACTGTACCACGACCTTGGATTGAGAATACGTCTTCGATTGGCATCAGGAATGCCA
TGTCTACTGCACGCTCTGGCTCTGGAATGTATGTATCCAGTGCTTCTGCTAGCTCAACAATCTTCGCTTCCCACTGTGCT
TCGCCGTTTAGCGCGCCTAGTGCTGAACCTTGGATTACTGGCAGGTCATCACCTGGGAAATCGTACTCAGACAGCAGCTC
ACGAACTTCCATCTCTACCAGCTCTAGAAGCTCTTCATCGTCAACCATGTCACACTTGTTCATGAATACGATGATGTAAG
GAATACCTACTTGGCGACCCAGCAGGATGTGCTCACGAGTTTGTGGCATTGGACCGTCAGTTGCCGCTACAACTAGGATA
CCGCCGTCCATCTGTGCTGCACCGGTGATCATGTTCTTAACATAATCCGCGTGTCCTGGACAGTCTACGTGTGCGTAGTG
ACGGTTTGGAGTATCGTACTCTACGTGAGAAGTATTGATTGTAATACCACGCTCACGCTCTTCTGGTGCGTTGTCGATTG
ACGCGAAGTCACGAGCTTTACCGCCGTATACTTTTGCAAGTACAGTACAGATAGCTGCAGTTAGAGTTGTTTTACCGTGG
TCAACGTGGCCGATAGTACCAACGTTTACGTGCGGTTTCGTACGTTCAAATTTTTCTTTAGACACG

>Elf|CP001918.1|gene242|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAGTTTGAACGTACAAAACCGCACGTTAACGTCGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
GCTGACCGCTGCAATCACTACCGTTCTGGCAAAAACCTACGGTGGTTCTGCTCGTGCATTCGACCAGATCGATAACGCAC
CAGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAGTATGACACCCCGACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGCCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTAGTAGC
TGCGACTGACGGCCCAATGCCTCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCTTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTAGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCAGGCGACGATACCCCAATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGACGCAGAGTGGGAAGC
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCTACCTGGATTCTTACATCCCAGAACCAGAGCGTGCGATTGATAAGCCATTCCTGCTGC
CAATCGAAGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTGGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAGACTGCGAAGTCTACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTTGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTTCTGG
CGAAGCCAGGCTCAATCAAGCCACACACCAAGTTCGAATCTGAAGTGTACATCCTGTCCAAAGACGAAGGCGGCCGTCAT
ACTCCGTTCTTCAAAGGCTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTGACCGGTACCATCGAACTGCCAGAAGG
CGTAGAGATGGTAATGCCAGGCGACAACATCAAGATGGTTGTGACTCTGATCCACCCAATCGCGATGGACGACGGTCTGC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACCGTTGGCGCGGGCGTGGTTGCTAAAGTTCTCGGCTAA

>CARD|pvgb|NC_007622|559336-560521|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTTGATCGTTCTAAAGAACATGCCAATATCGGTACTATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
ATTAACAGCAGCAATCGCTACTGTATTAGCAAAAAATGGTGACTCAGTTGCACAATCATATGACATGATTGACAACGCTC
CAGAAGAAAAAGAACGTGGTATCACAATCAATACTTCTCACATTGAGTACCAAACTGACAAACGTCACTACGCTCACGTT
GACTGCCCAGGACACGCTGACTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAAATGGACGGCGGTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAACACATTCTTTTATCACGTAACGTTGGTGTACCAGCATTAGTAGTAT
TCTTAAACAAAGTTGACATGGTTGACGATGAAGAATTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGACTTATTAAGCGAA
TATGACTTCCCAGGTGATGATGTACCTGTAATCGCTGGTTCAGCATTAAAAGCTTTAGAAGGCGATGCTCAATACGAAGA
AAAAATCTTAGAATTAATGGAAGCTGTAGATACTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATTCTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGACGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTACAGGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATCAAAGTTGGT
GAAGAAGTTGAAATCATCGGTTTACATGACACATCTAAAACAACTGTTACAGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTATTAGA
CTACGCTGAAGCTGGTGACAACATTGGTGCATTATTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGACGTACAACGTGGTCAAGTATTAG
CTGCTCCTGGTTCAATTACACCACATACTGAATTCAAAGCAGAAGTATACGTATTATCAAAAGACGAAGGTGGACGTCAC
ACTCCATTCTTCTCAAACTATCGTCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTGTTGTTCACTTACCAGAAGG
TACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACGTTGAAATGACAGTAGAATTAATCGCTCCAATCGCGATTGAAGACGGTACTC
GTTTCTCAATCCGTGAAGGTGGACGTACTGTAGGATCAGGCGTTGTTACTGAAATCATTAAATAAT

>Elf|CP000647.1|gene4394|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAGTTTGAACGTACAAAACCGCACGTTAACGTCGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
GCTGACCGCTGCCATCACTACCGTACTGGCTAAAACCTACGGTGGTTCCGCTCGCGCATTCGACCAGATCGATAACGCGC
CGGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAATATGACACCCCGACTCGCCACTACGCGCACGTA
GACTGCCCGGGCCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTTGTTGC
TGCGACTGACGGCCCGATGCCGCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCGTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTTGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCGGGCGACGACACTCCGATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGACGCAGAGTGGGAAGC
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCCACCTGGATACCTATATCCCGGAACCAGAGCGTGCGATTGACAAGCCGTTCCTGCTGC
CGATCGAAGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTAGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAAACCGCGAAAACCACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTACTGG
CTAAGCCGGGCACCATCAACCCGCACACCAAGTTCGAATCTGAAGTGTACATCCTGTCCAAAGACGAAGGCGGCCGTCAT
ACTCCGTTCTTCAAAGGCTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGTACTACTGACGTGACTGGCACCATCGAACTGCCGGAAGG
CGTAGAGATGGTAATGCCGGGCGACAACATCAAAATGGTTGTTACCCTGATCCACCCGATCGCGATGGACGACGGTCTGC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGCGGTCGTACCGTTGGCGCGGGCGTGGTTGCTAAAGTTCTCGGCTAA

>Elf|HE999704.1|gene2984|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTTGACCGCTCTAAACCCCATGTTAACATTGGTACTATTGGACACGTTGACCATGGTAAAACAAC
TTTAACTGCTGCAATTACAACTGTACTTGCTAAAAAAGGCTATGCTGATGCACAAGCTTATGACCAAATTGATGGTGCTC
CAGAAGAAAGAGAACGTGGAATCACAATCTCTACTGCTCACGTTGAGTACCAAACTGACAGCCGTCACTATGCACACGTT
GACTGCCCAGGACATGCCGATTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCACAAATGGACGGAGCTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGATGGCCCAATGCCACAAACTCGTGAACATATCTTACTTTCACGTCAAGTTGGTGTTCCATACATCGTTGTAT
TCATGAACAAATGTGACATGGTTGACGATGAAGAATTACTAGAATTAGTTGAAATGGAAATTCGTGATCTATTAACTGAA
TATGAATTCCCTGGCGATGACATTCCTGTAATCAAAGGTTCAGCTCTTAAAGCACTTCAAGGTGAAGCTGACTGGGAAGC
TAAAATTGACGAGTTAATGGAAGCTGTAGATTCTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATACTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGATGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGAACAGTTGCAACTGGACGTGTTGAACGTGGACAAGTTAAAGTTGGT
GACGAAGTAGAAGTTATCGGTATCGAAGAAGAAAGCAAAAAAGTAGTAGTAACTGGAGTAGAAATGTTCCGTAAATTACT
AGACTACGCTGAAGCTGGCGACAACATTGGCGCACTTCTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGATATCCAACGTGGTCAAGTAT
TAGCTAAACCAGGTTCGATTACTCCACACACTAACTTCAAAGCTGAAACTTATGTTTTAACTAAAGAAGAAGGTGGACGT
CACACTCCATTCTTCAACAACTACCGCCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTATTGTTACACTTCCAGA
AGGTACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACATTGAGCTTGCAGTTGAACTAATTGCACCAATCGCTATCGAAGACGGTA
CTAAATTCTCTATCCGTGAAGGCGGACGTACAGTAGGCGCTGGCGTTGTTTCTAACATCAGCAAATAA

>CARD|pvgb|NC_002516|4767810-4769004|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTACTCGATGATCTTGGCAACCACGCCGGCGCCAACGGTACGGCCGCCTTCGCGGATCGCGAAGCGCAGGCCATCTTCCA
TGGCGATCGGAGCGATCAGGGTGACAACCATCTTGATGTTGTCGCCCGGCATTACCATCTCTACGCCTTCCGGCAGTTCG
CAGTTACCGGTCACATCGGTGGTACGGAAGTAGAACTGCGGACGGTAGCCCTTGAAGAACGGGGTGTGACGACCACCTTC
TTCCTTGGACAGCACGTACACTTCGCACTCGAACTTGGTGTGCGGCTTGATGGTGCCCGGCTTGGCCAGTACCTGGCCAC
GCTCTACGTCTTCACGCTTGGTGCCACGCAGCAGGATACCAACGTTCTCACCAGCACGACCTTCGTCGAGCAGCTTGCGG
AACATTTCAACGCCGGTGCAGGTAGTCTTGGTGGTCGCCTTGATGCCGACGATTTCCACTTCTTCCTGGACCTTGATGAT
GCCGCGCTCTACACGACCGGTTACCACGGTACCGCGGCCGGAGATCGAGAACACGTCTTCGATCGGCATCAGGAACGGCT
GGTCGATGGCACGAACCGGCTCCGGAATGTAGGAGTCCAGGGTCTCTACCAGCTTCTGCACGGCGCTTACGCCGATGCCG
TTGTCATCCTTGCCTTCCAGCGCCATCAGCGCGGAACCGATGATGATCGGAGTGTCGTCGCCCGGGAAGTCGTAGGTGTT
CAGCAGATCGCGAACTTCCATCTCGACCAGTTCCAGCAGCTCGGCGTCGTCGACCATGTCGGCCTTGTTCAGGAACACGA
CGATGTAGGGAACGCCTACCTGGCGGGACAGCAGGATGTGCTCGCGGGTCTGCGGCATGGGGCCGTCGGCAGCCGAGCAA
ACCAGGATCGCGCCGTCCATCTGGGCAGCACCGGTGATCATGTTCTTCACGTAGTCGGCGTGACCGGGGCAGTCAACGTG
GGCGTAGTGACGAACAGCGGAATCGTATTCAACGTGCGAGGTGTTGATGGTGATACCGCGGGCCTTTTCTTCCGGCGCGT
TGTCGATCTGATCGAAAGCACGAGCGGAACCACCCCAGGTATCGGAGCAGACCTTGGTCAGTGCAGCGGTCAGAGTGGTC
TTGCCATGGTCAACGTGACCGATGGTGCCGACGTTGACGTGCGGTTTGTTACGTTCGAATTTTTCCTTAGCCACG

>CARD|pvgb|FQ312006|705198-706383|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTATTTGATGATTTTCGCAACAACGCCTGCACCTACTGTACGGCCACCTTCACGGATTGCGAAACGTAAACCTTGATCCA
TCGCAATTGGGTGGATTAAGCTTACTGTCATCTTGATGTTATCCCCTGGCATTACCATTTCCACGCCTTCTGGTAATTCA
ATAGTACCAGTTACGTCTGTTGTACGGAAATAGAATTGTGGACGGTAACCTTTGAAGAATGGAGTATGACGACCACCTTC
ATCTTTTGATAATACGTACACTTCTGATTCGAAGTCAGTGTGTGGTGTGATTGAACCTGGTTTCGCTAATACTTGACCAC
GTTCGATTTCTTCACGTTTGGTTCCACGTAATAATGCACCGATGTTTTCACCTGCACGACCTTCGTCAAGTAATTTACGG
AACATTTCAACACCAGTTACAGTAGTTTTCGCTGTATCTTTGATACCGACGATTTCTACTTCATCACCTGTACGGATGAT
ACCACGTTCTACACGACCTGTTACTACAGTACCACGACCTGAGATTGAGAATACATCTTCGATTGGAAGAAGGAACGGTT
GGTCAATCGCACGTTCTGGTTCTGGGATGTAAGTATCTAAATGGTTTGCTAACTCAAGGATTTTTTCTTCCCATTCTGCT
ACGCCGTTTAACGCTTGTAATGCTGAACCACGTACGATTGGTGTATCGTCACCTGGGAAGTCATATTGAGATAGAAGTTC
ACGAACTTCCATTTCTACTAATTCTAATAACTCTTCGTCATCTACCATGTCGCATTTGTTTAAGAATACGATGATGTATG
GAACACCTACTTGGCGACCTAATAAGATGTGCTCACGAGTTTGTGGCATAGGACCATCTGTTGCTGCTACGACTAAAATA
GCACCATCCATTTGTGCCGCACCAGTAATCATATTTTTAACATAGTCGGCGTGTCCCGGACAGTCTACGTGTGCGTAGTG
ACGAGTCGGTGTATCGTATTCAACGTGTGAAGTGTTGATGGTAATACCACGCGCTTTTTCTTCTGGCGCGTTATCAATTT
GGTCAAATGCACGCGCTGCACCACCGTAGTGTTTTGCTAATACGGTTGTGATTGCTGCTGTTAAAGTTGTTTTACCGTGG
TCAACGTGGCCGATTGTACCCACGTTTACGTGCGGTTTTGTACGTTCAAATTTTTCTTTAGACATT

>Elf|CP002695.1|gene3614|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGGCAAGTTTGAACGTACCAAGCCGCACGTGAACGTGGGTACGATTGGTCACGTTGACCACGGCAAAACGAC
GTTGACGGCGGCGATCACGACGGTGCTGTCGAACAAGTTCGGCGGCGAGGCTCGCGGCTACGACCAGATTGACGCGGCGC
CGGAAGAGAAGGCGCGTGGGATCACGATCAACACCTCGCACGTTGAGTACGAGACGGAGACGCGTCACTACGCGCACGTT
GATTGCCCGGGTCACGCTGACTACGTGAAGAACATGATCACGGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTGGTGTC
GGCCGCAGACGGCCCGATGCCGCAGACGCGCGAGCACATTTTGCTGTCGCGCCAGGTTGGCGTGCCGTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAGGCGGACATGGTTGATGACGCGGAGCTGCTCGAGCTGGTGGAGATGGAAGTCCGCGAACTGCTGAGCAAG
TACGATTTCCCGGGCGATGACACGCCGATCGTGAAGGGTTCGGCCAAGCTGGCGCTGGAAGGCGACAAGGGCGAACTGGG
CGAGCAGGCGATTCTGTCGCTGGCGCAAGCGCTGGACACGTACATTCCGACGCCGGAGCGCGCGGTCGACGGTGCGTTCC
TGATGCCGGTGGAAGACGTGTTCTCGATCTCGGGCCGTGGCACGGTGGTGACTGGCCGTATCGAGCGCGGCGTGGTGAAG
GTTGGCGAGGAAATCGAAATCGTGGGCATCAAGCCGACGGTGAAGACGACCTGCACGGGCGTGGAGATGTTCCGCAAGCT
GCTGGACCAGGGCCAGGCGGGCGACAACGTGGGTATCTTGCTGCGCGGCACCAAGCGTGAAGACGTCGAGCGTGGCCAGG
TGCTGGCCAAGCCGGGTTCGATCAACCCGCACACGGACTTCACGGCCGAGGTGTACATTCTGTCCAAGGAAGAGGGTGGC
CGTCACACGCCGTTCTTCAACGGCTATCGTCCGCAGTTCTACTTCCGCACGACGGACGTGACCGGCACGATCGACCTGCC
GGCGGACAAGGAAATGGTGCTGCCGGGCGACAACGTGTCGATGACCGTCAAGCTGCTGGCCCCGATCGCCATGGAAGAAG
GTCTGCGTTTCGCCATCCGTGAAGGCGGTCGTACCGTCGGCGCCGGCGTCGTCGCCAAGATCATCAAGTAA

>CARD|pvgb|HE999704|2567249-2568437|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTATTTGCTGATGTTAGAAACAACGCCAGCGCCTACTGTACGTCCGCCTTCACGGATAGAGAATTTAGTACCGTCTTCGA
TAGCGATTGGTGCAATTAGTTCAACTGCAAGCTCAATGTTATCACCAGGCATTACCATTTCAGTACCTTCTGGAAGTGTA
ACAATACCAGTTACGTCAGTAGTACGGAAATAGAATTGTGGGCGGTAGTTGTTGAAGAATGGAGTGTGACGTCCACCTTC
TTCTTTAGTTAAAACATAAGTTTCAGCTTTGAAGTTAGTGTGTGGAGTAATCGAACCTGGTTTAGCTAATACTTGACCAC
GTTGGATATCTTCACGAGCAACACCACGTAGAAGTGCGCCAATGTTGTCGCCAGCTTCAGCGTAGTCTAGTAATTTACGG
AACATTTCTACTCCAGTTACTACTACTTTTTTGCTTTCTTCTTCGATACCGATAACTTCTACTTCGTCACCAACTTTAAC
TTGTCCACGTTCAACACGTCCAGTTGCAACTGTTCCACGACCAGTGATTGAGAATACATCCTCAACTGGCATCATGAATG
GTTTGTCAGTATCACGTTCTGGAGTTGGAATGTAAGAATCTACAGCTTCCATTAACTCGTCAATTTTAGCTTCCCAGTCA
GCTTCACCTTGAAGTGCTTTAAGAGCTGAACCTTTGATTACAGGAATGTCATCGCCAGGGAATTCATATTCAGTTAATAG
ATCACGAATTTCCATTTCAACTAATTCTAGTAATTCTTCATCGTCAACCATGTCACATTTGTTCATGAATACAACGATGT
ATGGAACACCAACTTGACGTGAAAGTAAGATATGTTCACGAGTTTGTGGCATTGGGCCATCAGCAGCAGATACTACTAAG
ATAGCTCCGTCCATTTGTGCAGCACCAGTGATCATGTTTTTAACGTAATCGGCATGTCCTGGGCAGTCAACGTGTGCATA
GTGACGGCTGTCAGTTTGGTACTCAACGTGAGCAGTAGAGATTGTGATTCCACGTTCTCTTTCTTCTGGAGCACCATCAA
TTTGGTCATAAGCTTGTGCATCAGCATAGCCTTTTTTAGCAAGTACAGTTGTAATTGCAGCAGTTAAAGTTGTTTTACCA
TGGTCAACGTGTCCAATAGTACCAATGTTAACATGGGGTTTAGAGCGGTCAAATTTTTCTTTTGCCATT

>CARD|pvgb|CP002695|3866610-3867801|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGGCAAGTTTGAACGTACCAAGCCGCACGTGAACGTGGGTACGATTGGTCACGTTGACCACGGCAAAACGAC
GTTGACGGCGGCGATCACGACGGTGCTGTCGAACAAGTTCGGCGGCGAGGCTCGCGGCTACGACCAGATTGACGCGGCGC
CGGAAGAGAAGGCGCGTGGGATCACGATCAACACCTCGCACGTTGAGTACGAGACGGAGACGCGTCACTACGCGCACGTT
GATTGCCCGGGTCACGCTGACTACGTGAAGAACATGATCACGGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTGGTGTC
GGCCGCAGACGGCCCGATGCCGCAGACGCGCGAGCACATTTTGCTGTCGCGCCAGGTTGGCGTGCCGTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAGGCGGACATGGTTGATGACGCGGAGCTGCTCGAGCTGGTGGAGATGGAAGTCCGCGAACTGCTGAGCAAG
TACGATTTCCCGGGCGATGACACGCCGATCGTGAAGGGTTCGGCCAAGCTGGCGCTGGAAGGCGACAAGGGCGAACTGGG
CGAGCAGGCGATTCTGTCGCTGGCGCAAGCGCTGGACACGTACATTCCGACGCCGGAGCGCGCGGTCGACGGTGCGTTCC
TGATGCCGGTGGAAGACGTGTTCTCGATCTCGGGCCGTGGCACGGTGGTGACTGGCCGTATCGAGCGCGGCGTGGTGAAG
GTTGGCGAGGAAATCGAAATCGTGGGCATCAAGCCGACGGTGAAGACGACCTGCACGGGCGTGGAGATGTTCCGCAAGCT
GCTGGACCAGGGCCAGGCGGGCGACAACGTGGGTATCTTGCTGCGCGGCACCAAGCGTGAAGACGTCGAGCGTGGCCAGG
TGCTGGCCAAGCCGGGTTCGATCAACCCGCACACGGACTTCACGGCCGAGGTGTACATTCTGTCCAAGGAAGAGGGTGGC
CGTCACACGCCGTTCTTCAACGGCTATCGTCCGCAGTTCTACTTCCGCACGACGGACGTGACCGGCACGATCGACCTGCC
GGCGGACAAGGAAATGGTGCTGCCGGGCGACAACGTGTCGATGACCGTCAAGCTGCTGGCCCCGATCGCCATGGAAGAAG
GTCTGCGTTTCGCCATCCGTGAAGGCGGTCGTACCGTCGGCGCCGGCGTCGTCGCCAAGATCATCAAGTAAA

>CARD|pvgb|NC_011595|2919562-2920267|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TCAACACGGCCTGTTACTACTGTACCACGACCAGAAATTGAGAATACGTCTTCGATTGGCATCAAGAATGCTTTGTCGAT
TGCACGCTCTGGCTTCTGGGATGTAAGAGTCAAGTGCTGCTACAAGAGCAAGAACTGATTCTTCACCGTAAGGACCAGCT
TCACCGTTAAGCGCTGCAAGAGCTGAACCACGGATTACTGGAGTGTCATCACCTGGGAAGTCATAAGTAGAAAGAAGTTC
ACGTACTTCCATTTCTACTAATTCAAGTAATTCTTCGTCATCAACAAGGTCGCATTTGTTTAAGAATACGATGATGTAAG
GTACACCTACCTGACGAGAAAGAAGGATGTGCTCACGAGTTTGTGGCATTGGACCGTCAGTTGCAGCACATACAAGGATC
GCGCCGTCCATCTGAGCAGCACCAGTGATCATGTTTTTAACGTAGTCGGCGTGGCCTGGGCAGTCAACGTGTGCGTAGTG
ACGAGTTGGAGAATCGTATTCTACGTGTGATGTATTAATTGTAATACCACGTGCTTTTTCTTCAGGTGCTGAGTCGATTT
GTGAGTAATCTTTCGCTTCACCGCCGTAAGTTTTTGCACAAATTGTTGCAATCGCAGCAGTTAAAGTTGTTTTACCATGG
TCAACGTGACCGATTGTACCCACGTTTACGTGTGGTTTATTACGTTCAAACTTGGCTTTAGCCATG

>Elf|NC_002516.2.881697|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCTAAAGAAAAATTTGAACGGAACAAGCCGCACGTCAACGTCGGCACCATCGGTCACGTTGACCATGGCAAGACCAC
TCTGACCGCTGCACTGACCAAGGTCTGCTCCGACACCTGGGGTGGTTCCGCTCGTGCTTTCGATCAGATCGACAACGCGC
CGGAAGAAAAGGCCCGCGGTATCACCATCAACACCTCGCACGTTGAATACGATTCCGCTGTTCGTCACTACGCCCACGTT
GACTGCCCCGGTCACGCCGACTACGTGAAGAACATGATCACCGGTGCTGCCCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTTTGCTC
GGCTGCCGACGGCCCCATGCCGCAGACCCGCGAGCACATCCTGCTGTCCCGCCAGGTAGGCGTTCCCTACATCGTCGTGT
TCCTGAACAAGGCCGACATGGTCGACGACGCCGAGCTGCTGGAACTGGTCGAGATGGAAGTTCGCGATCTGCTGAACACC
TACGACTTCCCGGGCGACGACACTCCGATCATCATCGGTTCCGCGCTGATGGCGCTGGAAGGCAAGGATGACAACGGCAT
CGGCGTAAGCGCCGTGCAGAAGCTGGTAGAGACCCTGGACTCCTACATTCCGGAGCCGGTTCGTGCCATCGACCAGCCGT
TCCTGATGCCGATCGAAGACGTGTTCTCGATCTCCGGCCGCGGTACCGTGGTAACCGGTCGTGTAGAGCGCGGCATCATC
AAGGTCCAGGAAGAAGTGGAAATCGTCGGCATCAAGGCGACCACCAAGACTACCTGCACCGGCGTTGAAATGTTCCGCAA
GCTGCTCGACGAAGGTCGTGCTGGTGAGAACGTTGGTATCCTGCTGCGTGGCACCAAGCGTGAAGACGTAGAGCGTGGCC
AGGTTCTGGCCAAGCCGGGCACCATCAAGCCGCACACCAAGTTCGAGTGCGAAGTGTACGTGCTGTCCAAGGAAGAAGGT
GGTCGTCACACCCCGTTCTTCAAGGGCTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGTACCACCGACGTGACCGGTAACTGCGAACT
GCCGGAAGGCGTAGAGATGGTAATGCCGGGCGACAACATCAAGATGGTTGTCACCCTGATCGCTCCGATCGCCATGGAAG
ATGGCCTGCGCTTCGCGATCCGCGAAGGCGGCCGTACCGTTGGCGCCGGCGTGGTTGCCAAGATCATCGAATAA

>CARD|pvgb|AE014075|3901532-3902762|ARO:3003438|Escherichia|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTAGCCCAGAACTTTAGCAACAACGCCCGCGCCAACGGTACGGCCGCCTTCACGGATTGCGAAACGCAGACCGTCGTCCA
TCGCGATCGGGTGGATCAGGGTAACAACCATTTTGATGTTGTCGCCCGGCATTACCATCTCTACGCCTTCCGGCAGTTCG
ATGGTACCAGTCACGTCAGTAGTACGGAAGTAGAACTGCGGACGGTAGCCTTTGAAGAACGGAGTATGACGACCGCCTTC
ATCTTTGGACAGAATGTACACTTCAGATTCGAACTTGGTGTGCGGCTTGATGGTGCCCGGCTTAGCCAGTACCTGACCAC
GTTCGATTTCTTCACGTTTGATACCACGCAGCAGAACACCTACGTTCTCACCAGCACGGCCTTCGTCCAGCAGTTTGCGG
AACATTTCAACGCCAGTACAGGTAGACTTCTGAGTCTCTTTGATACCAACGATTTCAACTTCTTCACCAACTTTGATGAT
ACCGCGTTCTACACGACCGGTAACAACGGTACCACGACCGGAGATGGAGAATACGTCTTCGATCGGCAGCAGGAACGGCT
TGTCAATCGCACGCTCTGGTTCCGGAATGTAAGAATCCAGGAAGCCAGCCAGTTCCAGGATTTTCGCTTCCCACTCTGCG
TCGCCTTCCAGCGCTTTCAGAGCAGAACCACGAACGATCGGAGTGTCGTCGCCCGGGAAGTCGTACTGAGACAGAAGTTC
ACGAACTTCCATTTCAACCAGTTCCAGCAGCTCTTCGTCATCAACCATGTCGCATTTGTTCAGGAACACGATGATGTACG
GAACGCCTACCTGACGACCCAGCAGGATGTGCTCACGAGTCTGCGGCATCGGGCCGTCAGTCGCAGCAACTACCAGGATC
GCGCCGTCCATCTGAGCAGCACCGGTGATCATGTTTTTAACATAGTCGGCGTGCCCCGGGCAGTCTACGTGCGCGTAGTG
ACGGGTCGGGGTGTCGTATTCAACGTGAGAAGTGTTGATGGTGATACCACGAGCTTTTTCTTCCGGCGCGTTATCGATCT
GGTCGAATGCACGAGCAGCACCGCCGTAGGTTTTAGCCAGTACGGTGGTGATTGCAGCGGTCAGAGTAGTTTTACCGTGG
TCAACGTGGCCGATAGTACCAACGTTAACGTGCGGTTTTGTACGTTCAAATTTTTCTTTAGACACGGCTATATTCCTTAC
TATAGTGCTCTCCCCTTCAGGAGAGAGCAC

>Elf|NC_002516.2.880346|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGACCTTTACCGACCTGTTCGTCCGCCGGCCGGTGCTGGCGCTGGTGGTCAGCACGCTGATCCTGCTGCTCGGCCTGTT
CTCCCTGGGCAAGCTGCCGATCCGCCAGTACCCGCTGCTGGAAAGCTCGACCATCACCGTCACCACCGAGTACCCCGGCG
CCTCCGCCGATCTCATGCAAGGCTTCGTCACCCAGCCGATCGCCCAGGCGGTGTCGTCGGTGGAGGGCATCGACTACCTT
TCCTCGACCTCGGTGCAGGGGCGTAGCGTGGTGACCATCCGCATGCTGCTCAACCGCGATTCGACCCAGGCGATGACCGA
GACCATGGCCAAGGTCAACTCGGTGCGCTACAAGCTGCCCGAGCGTGCCTACGACTCGGTGATCGAACGCTCTTCCGGCG
AGACCACCGCGGTAGCCTACGTCGGCTTTTCCAGCAAGACCCTGCCGATCCCGGCGTTGACCGACTACCTGTCGCGGGTG
GTCGAGCCGATGTTCTCTTCCATCGACGGCGTGGCCAAGGTCCAGACCTTTGGCGGCCAGCGCCTGGCCATGCGCCTCTG
GCTCGACGCCGACCGCCTCGCCGGGCGCGGCCTGACCGCCTCCGACGTGGCCGAGGCGATCCGCCGCAACAACTACCAGG
CGGCGCCGGGGATGGTGAAGGGGCAGTACGTGCTGTCCAACGTGCGGGTCAACACCGACCTGACCAACGTCGACGACTTC
CGCGAGATGGTCATCCGCAACGATGGCAACGGCCTGGTGCGCCTGCGCGACGTCGGTACCGTCGAACTGGGCGCCGCGGC
CACCGAGACCAGCGCACTGATGGACGGCGACCCGGCGGTGCACCTGGGGTTGTTCCCGACGCCCACCGGCAACCCGCTGG
TGATCGTCGACGGCATCCGCAAGCTGCTGCCGGAGATCCAGAAGACCCTGCCGCCGGATGTCCGCGTCGACCTCGCCTAC
GAGACTTCGCGCTTCATCCAGGCCTCCATCGACGAGGTGGTGCGGACCCTGGTGGAAGCGCTGCTGATCGTGGTGCTGGT
GATCTACCTCTGCCTCGGCTCGCTGCGCAGCGTGCTGATCCCGGTGGCGACCATTCCCCTGTCGATGCTCGGCGCCGCCG
CGCTGATGCTGGCCTTCGGCTTCAGCGTCAACCTGCTGACCCTGCTGGCGATGGTGCTGGCCATCGGGCTGGTGGTGGAC
GACGCCATCGTGGTGGTGGAGAACGTCCACCGCCACATCGAGGAAGGCAAGTCGCCGGTGGCGGCGGCGCTGATCGGCGC
CCGCGAAGTGGCCGGCCCGGTGATCGCCATGACCATCACCCTGGCCGCCGTGTACACCCCCATCGGCCTGATGGGCGGCC
TCACCGGCGCGCTGTTCCGCGAGTTCGCCCTGACCCTGGCGGGCGCGGTGATCGTGTCCGGGGTGGTGGCGCTGACCCTG
TCGCCGGTGATGAGTTCGCTGCTGCTCCAGGCGCACCAGAACGAGGGGCGCATGGGCCGCGCCGCCGAGTGGTTCTTCGG
CGGCCTGACGCGGCGCTACGGGCAGGTCCTGGAGTTCTCCCTGGGCCACCGCTGGCTGACCGGCGGCCTGGCATTGCTGG
TGTGCATCAGCCTGCCGCTGCTGTATTCGATGCCCAAGCGCGAACTGGCGCCGACCGAGGACCAGGCCGCGGTGCTCACC
GCGATCAAGGCGCCGCAGCACGCCAACCTCGACTATGTCGAACTGTTCGCGCGCAAGCTCGACCAGGTCTACACCAGCAT
CCCGGAAACCGTGAGCACCTGGATCATCAACGGCACCGACGGACCGGCGGCGAGCTTCGGCGGGATCAACCTGGCGGCCT
GGGAAAAACGCGAGCGCGACGCCTCGGCGATCCAGTCCGAGCTGCAAGGCAAGGTCGGCGATGTCGAGGGCAGCAGCATC
TTCGCCTTCCAGTTGGCCGCCCTGCCCGGCTCCACCGGCGGCCTGCCGGTGCAGATGGTGCTGCGCAGCCCGCAGGACTA
TCCAGTGCTCTACCGGACCATGGAAGAGATCAAGCAGAAGGCCCGACAGAGCGGGCTGTTCGTGGTGGTCGACAGCGACC
TCGACTACAACAACCCGGTGGTCCAGGTCCGCATCGACCGCGCCAAGGCCAACAGCCTGGGCATCCGCATGCAGGACATC
GGCGAGTCGCTGGCGGTGCTGGTGGGCGAGAACTACGTCAACCGCTTCGGCATGGAGGGCCGCTCCTACGACGTGATCCC
ACAGAGCCTGCGCGACCAGCGTTTCACTCCGCAAGCGCTGGCACGACAGTTCGTGCGCACCCAGGACGGCAACCTGGTGC
CGCTGTCGACGGTGGTCCGGGTGGCGCTTCAGGTCGAACCGAACAAGCTGATCCAGTTCGACCAGCAGAACGCCGCGACC
CTCCAGGCGATCCCCGCGCCCGGCGTCTCCATGGGCCAGGCGGTGGCCTTCCTCGACGACGTGGCGCGCGGCCTGCCGGC
CGGCTTCAGCCACGACTGGCAATCCGACTCGCGGCAATACACCCAGGAAGGCAACACCCTGGTGTTCGCCTTCCTCGCCG
CCCTGGTGGTGATCTACCTGGTGCTCGCCGCGCAGTACGAGAGCCTGGCCGACCCGCTGATCATCCTGATCACCGTGCCG
CTGTCGATCTGCGGCGCGCTGCTGCCGCTGGCGCTGGGCTACGCGACGATGAACATCTATACGCAGATCGGCCTGGTCAC
CCTGATCGGCCTGATCAGCAAGCACGGCATCCTCATGGTCGAGTTCGCCAACGAACTGCAACTCCACGAGCGCCTCGACC
GCCGCGCGGCGATCCTGCGCGCCGCGCAGATCCGCCTGCGGCCGGTGCTGATGACCACCGCGGCAATGGTCTTCGGCCTG
GTGCCGCTGCTCTTCGCCAGCGGCGCCGGCGCCGCCAGCCGCTTCGGCCTGGGCGTGGTGATCGTCTCCGGGATGCTGGT
CGGCACCCTCTTCACCCTGTTCGTGCTGCCCACCGTCTATACCCTGCTGGCGCGCAACCACGCGGAAGTCGACAAGAGCC
CGCGCAGCCGGCAACTGGCCGAGGCCGATCTGCTGGTGAACAAGGCATGA

>Elf|CP001485.1|gene314|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTGCGTGGTCATCTCAAAAGCCACCTAAATCCGTACCTAGAGGGACAACTCATGTCTAAAGAGAAATTTGAACGTACGAA
ACCGCACGTAAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAACTCTAACTGCAGCTATCTGTACTGTACTTG
CAAAAGTATACGGCGGTAAAGCTCGTGACTTCGCGTCAATCGACAACGCACCAGAAGAGCGTGAGCGTGGTATTACAATC
AATACTTCTCACGTAGAGTACGATACTCCAAACCGTCACTACGCACACGTAGACTGTCCAGGACACGCGGATTATGTTAA
GAACATGATCACCGGTGCAGCACAGATGGACGGCGGTATCCTAGTTGTAGCGGCAACTGACGGTCCAATGCCACAAACTC
GTGAGCACATCCTGCTGGGTCGCCAAGTAGGTATTCCTTACATCATCGTATTCATGAACAAGTGTGACATGGTTGACGAT
GAAGAGCTTCTAGAGCTGGTAGAGATGGAAGTTCGTGAGCTGCTGTCTGAGTACGATTTCCCAGGTGATGACCTGCCAGT
AATCCAAGGTTCAGCACTAGGCGCGCTAAACGGCGAAGCACAGTGGGAAGCGAAGATTGTTGAGCTAGCAGAAGCACTGG
ATACTTATATTCCAGAGCCAGAGCGTGCAGTAGACATGGCATTCCTGATGCCAATCGAAGACGTATTCTCAATCCAAGGT
CGTGGTACAGTAGTAACTGGCCGTATCGAGCGCGGCATCCTGAAAGTGGGTGACGAAGTAGCGATCGTTGGTATCAAAGA
GACAGTAAAAACGACCTGTACAGGTGTAGAGATGTTCCGTAAGCTGCTTGACGAAGGTCGTGCAGGTGAGAACGTAGGTG
CACTACTACGTGGTACTAAGCGTGAAGAAGTAGAGCGTGGTCAAGTACTGGCGAAGCCAGGTTCAATCACACCACACACT
AAGTTCGAATCAGAAGTATACGTACTGTCAAAAGATGAAGGTGGCCGTCATACTCCATTCTTCAAAGGTTACCGTCCACA
GTTCTACTTCCGTACAACTGACGTAACAGGCAGCATCGAGCTACCAGAGGGCGTAGAAATGGTAATGCCAGGCGACAACG
TGAAGATGGTTGTAGACCTGATTGCACCAATCGCGATGGACGAAGGTCTACGCTTCGCTATCCGTGAAGGTGGCCGTACT
GTAGGTGCTGGTGTTGTAGCTAAGATCATCGCTTAA

>Elf|FQ312006.1|gene760|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTACAAAACCGCACGTAAACGTGGGTACAATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAAC
TTTAACAGCAGCAATCACAACCGTATTAGCAAAACACTACGGTGGTGCAGCGCGTGCATTTGACCAAATTGATAACGCGC
CAGAAGAAAAAGCGCGTGGTATTACCATCAACACTTCACACGTTGAATACGATACACCGACTCGTCACTACGCACACGTA
GACTGTCCGGGACACGCCGACTATGTTAAAAATATGATTACTGGTGCGGCACAAATGGATGGTGCTATTTTAGTCGTAGC
AGCAACAGATGGTCCTATGCCACAAACTCGTGAGCACATCTTATTAGGTCGCCAAGTAGGTGTTCCATACATCATCGTAT
TCTTAAACAAATGCGACATGGTAGATGACGAAGAGTTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGAACTTCTATCTCAA
TATGACTTCCCAGGTGACGATACACCAATCGTACGTGGTTCAGCATTACAAGCGTTAAACGGCGTAGCAGAATGGGAAGA
AAAAATCCTTGAGTTAGCAAACCATTTAGATACTTACATCCCAGAACCAGAACGTGCGATTGACCAACCGTTCCTTCTTC
CAATCGAAGATGTATTCTCAATCTCAGGTCGTGGTACTGTAGTAACAGGTCGTGTAGAACGTGGTATCATCCGTACAGGT
GATGAAGTAGAAATCGTCGGTATCAAAGATACAGCGAAAACTACTGTAACTGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTACTTGA
CGAAGGTCGTGCAGGTGAAAACATCGGTGCATTATTACGTGGAACCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAAGTATTAG
CGAAACCAGGTTCAATCACACCACACACTGACTTCGAATCAGAAGTGTACGTATTATCAAAAGATGAAGGTGGTCGTCAT
ACTCCATTCTTCAAAGGTTACCGTCCACAATTCTATTTCCGTACAACAGACGTAACTGGTACTATTGAATTACCAGAAGG
CGTGGAAATGGTAATGCCAGGGGATAACATCAAGATGACAGTAAGCTTAATCCACCCAATTGCGATGGATCAAGGTTTAC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACAGTAGGTGCAGGCGTTGTTGCGAAAATCATCAAATAA

>Elf|CP000675.2|gene385|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCGAAGGAAAAATTTGAACGTAAGAAGCCGCACGTAAACGTGGGCACGATTGGTCACGTAGACCATGGCAAGACGAC
ATTGACAGCAGCTATTACAACGATTATGGCGAAGAAATATGGTGGTACAGCGAAGGCGTACGATCAAATTGATGCTGCGC
CAGAAGAAAGAGAGCGTGGGATTACTATTTCTACAGCACACGTTGAGTACGAATCAGCGAGCAGACATTATGCGCACGTA
GACTGCCCGGGGCATGCTGACTATGTTAAGAACATGATTACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGAGCGATACTGGTTGTATC
AGCGGCTGATGGTCCTATGCCACAAACGAGGGAACACATTCTATTGTCTCGCCAGGTAGGTGTTCCATATATTGTTGTGT
TCATGAACAAAGCGGATATGGTTGATGACCCTGAGTTATTAGAGTTAGTGGAAATGGAAGTGCGAGATTTATTAAGCAGT
TACGATTTCCCAGGGGATGACATACCCATTGTTGTTGGTTCAGCTTTGAAAGCATTGGAAGGTGAAGACAGTGATATAGG
CGTTAAGGCTATAGAGAAATTGGTTGAAACAATGGATTCATACATTCCTGAGCCAGTTAGAAACATAGACAAGCCATTTT
TGTTACCGATTGAAGACGTATTTTCAATTTCTGGACGCGGAACAGTGGTAACTGGTCGTGTTGAGAGTGGAATTGTTAAA
GTTGGTGAGGAAGTTGAAATTGTTGGAATAAGAGACACCCAAAAGACGACTTGTACGGGTGTTGAGATGTTCCGTAAATT
ACTTGATGAAGGTCGAGCTGGTGATAACGTTGGTGTGTTATTACGAGGTACGAAGCGAGATGAAGTGGAGCGTGGACAGG
TATTGGCAAAGCCAGGAACTATCAAGCCACACACCAAGTTTGAAGCAGAAGTGTATGTATTATCCAAAGAAGAAGGCGGA
CGTCACACTCCATTCTTTAATGGATACCGTCCACAATTCTATTTCAGAACCACTGACGTGACAGGTACTTGTGACTTGCC
ATCAGGAGTTGAAATGGTAATGCCTGGAGATAATGTGCAATTAGTTGTTAGCTTGCACGCTCCGATTGCGATGGATGAAG
GTTTAAGATTCGCAATTAGAGAGGGTGGCCGAACTGTTGGCGCCGGTGTAGTCGCTAAAATAATCGAGTAA

>Elf|NC_002745.1123311|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTCGATCGTTCTAAAGAACATGCCAATATCGGTACTATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
ATTAACAGCAGCAATCGCTACTGTATTAGCAAAAAATGGTGACTCAGTTGCACAATCATATGACATGATTGACAACGCTC
CAGAAGAAAAAGAACGTGGTATCACAATCAATACTTCTCACATTGAGTACCAAACTGACAAACGTCACTACGCTCACGTT
GACTGCCCAGGACACGCTGACTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAAATGGACGGCGGTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAACACATTCTTTTATCACGTAACGTTGGTGTACCAGCATTAGTAGTAT
TCTTAAACAAAGTTGACATGGTTGACGATGAAGAATTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGACTTATTAAGCGAA
TATGACTTCCCAGGTGACGATGTACCTGTAATCGCTGGTTCAGCATTAAAAGCTTTAGAAGGCGATGCTCAATACGAAGA
AAAAATCTTAGAATTAATGGAAGCTGTAGATACTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATTCTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGACGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTACAGGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATCAAAGTTGGT
GAAGAAGTTGAAATCATCGGTTTACATGACACATCTAAAACAACTGTTACAGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTATTAGA
CTACGCTGAAGCTGGTGACAACATTGGTGCATTATTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGACGTACAACGTGGTCAAGTATTAG
CTGCTCCTGGTTCAATTACACCACATACTGAATTTAAAGCAGAAGTATACGTATTATCAAAAGACGAAGGTGGACGTCAC
ACTCCATTCTTCTCAAACTATCGTCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTGTTGTTCACTTACCAGAAGG
TACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACGTTGAAATGACAGTAGAATTAATCGCTCCAATCGCGATTGAAGACGGTACTC
GTTTCTCAATCCGCGAAGGTGGACGTACTGTAGGATCAGGCGTTGTTACTGAAATCATTAAATAA

>Elf|CP004022.1|gene3277|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTTCAAAACCGCACGTTAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAAC
TCTGACTGCTGCAATCACTACAGTTTTAGCTAAAACTTACGGTGGTGCTGCTCGTGCATTCGACCAAATCGATAATGCGC
CAGAAGAAAAAGCGCGTGGTATCACCATCTCTACTTCACACGTAGAATACGATACTCCAACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGTCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGCGCTATTCTGGTAGTAGC
AGCAACTGATGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAGCACATCCTGTTAGGTCGTCAGGTTGGTGTTCCTTACATCATCGTAT
TCCTGAACAAATGTGACATGGTAGATGATGAAGAGCTGTTAGAATTAGTTGAAATGGAAGTTCGTGAACTTCTGTCTCAA
TACGATTTCCCAGGTGATGACACTCCAGTAATCCGTGGTTCAGCGCTGAAAGCACTGGAAGGCGAAGCAGAGTGGGAAGC
AAAAATTGTTGAATTAGCAGAAGCACTGGATTCTTATATCCCAGAGCCAGAGCGTGCAATTGACAAACCATTCCTGTTAC
CAATCGAAGATGTATTCTCAATCTCAGGCCGTGGTACAGTAGTTACTGGTCGTGTAGAGCGTGGTATCATCAAAGTAGGT
GATGAAGTTGAGATTGTTGGTATCAAAGAAACCACCAAAACAACTTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGTAAATTACTTGA
CGAAGGTCGTGCAGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTACAAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGACAAGTACTGG
CGAAACCAGGTTCAATCAACCCACACAACAAATTTGAATCAGAAGTTTATATTCTGAGCAAAGATGAAGGTGGTCGTCAC
ACTCCATTCTTCAAAGGCTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTAACTGGTACTATCGAATTACCAGAAGG
CGTAGAAATGGTAATGCCAGGCGACAACGTGAACATGATCGTTGAACTGATCCACCCAATCGCAATGGACGAAGGTTTAC
GCTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACAGTAGGTGCGGGTGTTGTTGCTAAAGTATTAGGTTAA

>Elf|CP002332.1|gene1202|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAGTTTAATAGAACTAAGCCGCATGTTAATATTGGAACCATTGGGCATGTAGACCATGGTAAAACGAC
TTTGAGTGCAGCGATTTCAGCGGTGCTTTCTTTGAAAGGTCTTGCAGAAATGAAAGACTATGACAATATTGATAACGCCC
CTGAAGAAAAAGAAAGAGGGATCACTATCGCTACTTCTCACATTGAATATGAGACTGAAAACAGACACTATGCGCATGTG
GATTGCCCAGGACACGCTGACTATGTAAAAAACATGATCACCGGTGCGGCGCAAATGGACGGAGCGATTTTGGTTGTTTC
TGCGGCTGATGGCCCCATGCCTCAAACCAGAGAGCATATCTTGTTGTCTCGTCAGGTAGGCGTGCCTCACATTGTTGTTT
TCTTAAACAAACAAGACATGGTAGATGACCAAGAATTGTTAGAGCTTGTAGAAATGGAAGTGCGCGAGTTGTTGAGCGCG
TATGAATTTCCTGGCGATGACACTCCTATCGTAGCGGGTTCAGCTTTAAGAGCTTTAGAAGAAGCAAAGGCTGGCAATGT
GGGTGAATGGGGCGAAAAAGTGCTTAAACTCATGGCTGAAGTGGATTCCTATATCCCTACTCCAGAAAGAGACACTGAAA
AAACTTTCTTGATGCCGGTTGAAGACGTGTTTTCTATCGCAGGTAGAGGAACTGTGGTTACAGGTAGGATTGAAAGAGGC
GTGGTGAAAGTGGGCGATGAAGTGGAAATCGTTGGTATCAGAGCTACACAAAAAACGACCGTAACCGGCGTAGAAATGTT
TAGAAAAGAATTAGAAAAAGGTGAAGCCGGCGATAATGTGGGCGTGCTTTTGAGAGGAACTAAAAAAGAAGAAGTGGAGC
GCGGTATGGTTCTGTGCAAACCAGGTTCTATCACTCCGCACAAGAAATTTGAAGGGGAAATTTATGTTCTTTCTAAAGAA
GAAGGCGGGAGACACACACCATTCTTTACCAACTATCGCCCGCAGTTCTATGTGCGCACGACTGATGTGACTGGCTCTAT
CACCCTTCCTGAAGGCGTAGAAATGGTTATGCCTGGCGATAATGTGAAAATCACCGTGGAGTTGATTAGCCCTGTTGCGT
TAGAGTTAGGAACCAAATTTGCGATTCGTGAAGGCGGGAGAACCGTTGGCGCTGGTGTTGTGAGTAATATTATTGAGTAA

>Elf|CP001918.1|gene4764|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
GTGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTACAAAACCGCACGTCAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACTAC
CCTGACTGCTGCAATCACTACCGTTCTGGCTAAAACCTACGGTGGTTCTGCTCGTGCATTCGACCAGATCGATAACGCAC
CAGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAATATGACACCCCGACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGTCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTAGTAGC
TGCGACTGACGGCCCAATGCCTCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCTTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTAGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCAGGCGACGATACTCCAATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGAAGCAGAGTGGGAAGA
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCTACCTGGATTCTTACATCCCAGAACCAGAGCGTGCGATTGACAAGCCATTCCTGCTGC
CAATCGAGGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTGGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAGACTGCGAAGTCTACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTTGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTTCTGG
CGAAGCCAGGCTACAATCAAGCCACACACCAAGTTCGAATCTGA

>Elf|CP000675.2|gene397|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCGAAGGAAAAATTTGAACGTAAGAAGCCGCACGTAAACGTGGGCACGATTGGTCACGTAGACCATGGCAAGACGAC
ATTGACAGCAGCTATTACAACGATTATGGCGAAGAAATATGGTGGTACAGCGAAGGCGTACGATCAAATTGATGCTGCGC
CAGAAGAAAGAGAGCGTGGGATTACTATTTCTACAGCACACGTTGAGTACGAATCAGCGAGCAGACATTATGCGCACGTA
GACTGCCCGGGGCATGCTGACTATGTTAAGAACATGATTACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGAGCGATACTGGTTGTATC
AGCGGCTGATGGTCCTATGCCACAAACGAGGGAACACATTCTATTGTCTCGCCAGGTAGGTGTTCCATATATTGTTGTGT
TCATGAACAAAGCGGATATGGTTGATGACCCTGAGTTATTAGAGTTAGTGGAAATGGAAGTGCGAGATTTATTAAGCAGT
TACGATTTCCCAGGGGATGACATACCTATTGTTGTTGGTTCAGCTTTGAAAGCATTGGAAGGTGAAGACAGTGATATAGG
CGTTAAGGCTATAGAGAAATTGGTTGAAACAATGGATTCATACATTCCTGAGCCAGTTAGAAACATAGACAAGCCATTTT
TGTTACCGATTGAAGACGTATTTTCAATTTCTGGACGCGGAACAGTGGTAACTGGTCGTGTTGAGAGTGGAATTGTTAAA
GTTGGTGAGGAAGTTGAAATTGTTGGAATAAGAGACACCCAAAAGACGACTTGTACGGGTGTTGAGATGTTCCGTAAATT
ACTTGATGAAGGTCGAGCTGGTGATAACGTTGGTGTGTTATTACGAGGTACGAAGCGAGATGAAGTGGAGCGTGGACAGG
TATTGGCGAAGCCAGGAACTATCAAGCCACACACCAAGTTTGAAGCAGAAGTGTATGTATTATCCAAAGAAGAAGGCGGA
CGTCACACTCCATTCTTTAACGGATACCGTCCACAATTCTATTTCAGAACCACTGACGTGACAGGTACTTGTGACTTGCC
ATCAGGAGTTGAAATGGTAATGCCTGGAGATAATGTGCAATTAGTTGTTAGCTTGCATGCTCCGATTGCGATGGATGAAG
GTTTAAGATTCGCAATTAGAGAGGGTGGCCGAACTGTTGGCGCCGGTGTAGTCGCTAAAATAATCGAGTAA

>CARD|pvgb|CP001918|4816613-4817537|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TCAGATTCGAACTTGGTGTGTGGCTTGATTGTAGCCTGGCTTCGCCAGAACCTGACCACGTTCGATTTCTTCACGTTTGA
TACCACGCAGCAGAACACCAACGTTCTCACCAGCACGGCCTTCGTCCAGCAGTTTGCGGAACATTTCAACGCCAGTACAG
GTAGACTTCGCAGTCTCTTTGATACCAACGATTTCAACTTCTTCACCCACTTTGATGATACCGCGCTCTACACGACCGGT
AACAACGGTACCACGACCGGAGATGGAGAATACGTCCTCGATTGGCAGCAGGAATGGCTTGTCAATCGCACGCTCTGGTT
CTGGGATGTAAGAATCCAGGTAGCCAGCCAGTTCGATGATTTTCTCTTCCCACTCTGCTTCGCCTTCCAGCGCTTTCAGA
GCAGAACCACGAACGATTGGAGTATCGTCGCCTGGGAAATCGTACTGAGACAGCAGTTCACGAACTTCCATCTCTACCAG
TTCCAGCAGCTCTTCGTCATCAACCATGTCGCATTTGTTCAGGAACACGATGATGTAAGGAACGCCTACCTGACGACCCA
GCAGGATGTGCTCACGAGTCTGAGGCATTGGGCCGTCAGTCGCAGCTACTACCAGGATCGCGCCGTCCATCTGCGCAGCA
CCGGTGATCATGTTTTTAACATAGTCGGCGTGACCTGGGCAGTCTACGTGTGCGTAGTGGCGAGTCGGGGTGTCATATTC
AACGTGAGAGGTGTTGATGGTGATACCACGAGCTTTTTCTTCTGGTGCGTTATCGATCTGGTCGAATGCACGAGCAGAAC
CACCGTAGGTTTTAGCCAGAACGGTAGTGATTGCAGCAGTCAGGGTAGTTTTACCATGGTCAACGTGGCCGATAGTACCA
ACGTTGACGTGCGGTTTTGTACGTTCAAATTTTTCTTTAGACACG

>CARD|pvgb|NC_017174|109609-110803|ARO:3003357|Clostridium|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCTAAAGCTAAATACGAAAGAACAAAACCTCATGTTAATATAGGGACAATAGGACACGTAGACCACGGTAAAACTAC
ATTAACAGCAGCAATAACAAAAACATTATATGACAGATATCAATTAGGAGAAGCAGTAGATTTCGCAAACATAGATAAAG
CTCCAGAAGAAAGAGAAAGAGGAATCACAATATCAACAGCACACGTTGAGTATGAAACACCAAATAGACACTATGCACAC
GTTGACTGCCCAGGGCATGCTGACTACGTTAAGAACATGATAACAGGAGCAGCACAAATGGACGGAGCAATATTAGTTTG
TTCAGCAACAGATGGACCAATGCCACAAACAAGAGAGCATATACTATTATCAAGACAAGTTGGAGTACCATATATAGTAG
TATTCTTAAATAAATGTGACATGGTAGATGATGAAGAGTTATTAGAGTTAGTAGAGATGGAAGTAAGAGATTTATTAACA
GAGTATGATTTCCCAGGAGATGACACTCCAATAGTAAGAGGATCAGCGTTAATGGCATTAGAAGATCCAAAGAGTGAGTG
GGGAGATAAGATAGTAGAATTATTCGAGCAAATAGATGAATATATACCAGCACCAGAGAGAGATACAGATAAGCCATTCT
TAATGCCAGTAGAGGACGTATTCTCAATCACAGGAAGAGGAACAGTTGCAACAGGAAGAGTGGAAAGAGGAGTACTAAAA
GTACAAGACGAAGTAGAATTAGTAGGATTAACAGAAGCACCAAGAAAAGTAGTAGTAACAGGAGTAGAGATGTTCAGAAA
ATTATTAGACCAAGCACAAGCAGGGGATAATATAGGAGCATTATTAAGAGGAGTACAAAGAAACGAGATAGAAAGAGGAC
AAGTACTAGCAAAGACTGGATCAGTAAAGGCACACACAAAGTTTACAGCAGAAGTATATGTACTTAAAAAAGAAGAAGGT
GGAAGACATACACCATTCTTTGATGGATATAGACCACAATTTTACTTCAGAACAACAGACGTAACAGGAGCTTGTAAGTT
ACCAGAAGGAATAGAGATGGTAATGCCTGGAGATAACGTAACAATGGAAGTAGACTTAATAAACTCAATAGTTGTAGAAG
AGGGATTAAGATTCTCAATAAGAGAAGGTGGAAGAACAGTAGCTTCAGGAGTTGTTGCTACAATAATAGAGTAA

>Elf|CP001485.1|gene264|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
GTGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTACGAAACCGCACGTAAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAAC
TCTAACTGCAGCTATCTGTACTGTACTTGCAAAAGTATACGGCGGTAAAGCTCGTGACTTCGCGTCAATCGACAACGCAC
CAGAAGAGCGTGAGCGTGGTATTACAATCAATACTTCTCACGTAGAGTACGATACTCCAAACCGTCACTACGCACACGTA
GACTGTCCAGGACACGCGGATTATGTTAAGAACATGATCACCGGTGCAGCACAGATGGACGGCGGTATCCTAGTTGTAGC
GGCAACTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGCCAAGTAGGTATTCCTTACATCATCGTAT
TCATGAACAAGTGTGACATGGTTGACGATGAAGAGCTTCTAGAGCTGGTAGAGATGGAAGTTCGTGAGCTGCTGTCTGAG
TACGATTTCCCAGGTGATGACCTGCCAGTAATCCAAGGTTCAGCACTAGGCGCGCTAAACGGCGAAGCACAGTGGGAAGC
GAAGATTGTTGAGCTAGCAGAAGCACTGGATACATACATTCCAGAGCCAGAGCGTGCAGTAGACATGGCATTCCTGATGC
CAATCGAAGACGTATTCTCAATCCAAGGTCGTGGTACAGTAGTAACTGGCCGTATCGAGCGCGGCATCCTGAAAGTGGGT
GACGAAGTAGCGATCGTTGGTATCAAAGAGACAGTAAAAACGACCTGTACAGGTGTAGAGATGTTCCGTAAGCTGCTTGA
CGAAGGTCGTGCAGGTGAGAACGTAGGTGCACTGCTACGTGGTACTAAGCGTGAAGAAGTAGAGCGTGGTCAAGTACTGG
CGAAGCCAGGTTCAATCACACCACACACTAAGTTCGAATCAGAAGTATACGTACTGTCAAAAGACGAAGGTGGCCGTCAT
ACTCCATTCTTCAAAGGTTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTAACAGGCAGCATTGAGCTACCAGAAGG
CGTAGAAATGGTAATGCCAGGCGACAACGTGAAGATGGTTGTAGACCTGATTGCACCAATCGCGATGGACGAAGGTCTAC
GCTTCGCTATCCGTGAAGGTGGCCGTACTGTAGGTGCTGGTGTTGTAGCTAAGATCATCGCTTAA

>CARD|pvgb|CP004022|3579497-3580682|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTTCAAAACCGCACGTTAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCACGGTAAAACAAC
TCTGACTGCTGCAATCACTACAGTTTTAGCTAAAACTTACGGTGGTGCTGCTCGTGCATTCGACCAAATCGATAATGCGC
CAGAAGAAAAAGCGCGTGGTATCACCATCTCTACTTCACACGTAGAATACGATACTCCAACTCGCCACTACGCACACGTA
GACTGCCCAGGTCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGCGCTATTCTGGTAGTAGC
AGCAACTGATGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAGCACATCCTGTTAGGTCGTCAGGTTGGTGTTCCTTACATCATCGTAT
TCCTGAACAAATGTGACATGGTAGATGATGAAGAGCTGTTAGAATTAGTTGAAATGGAAGTTCGTGAACTTCTGTCTCAA
TACGATTTCCCAGGTGATGACACTCCAGTAATCCGTGGTTCAGCGCTGAAAGCACTGGAAGGCGAAGCAGAGTGGGAAGC
AAAAATTGTTGAATTAGCAGAAGCACTGGATTCTTATATCCCAGAGCCAGAGCGTGCAATTGACAAACCATTCCTGTTAC
CAATCGAAGATGTATTCTCAATCTCAGGCCGTGGTACAGTAGTTACTGGTCGTGTAGAGCGTGGTATCATCAAAGTAGGT
GATGAAGTTGAGATTGTTGGTATCAAAGAAACCACCAAAACAACTTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGTAAATTACTTGA
CGAAGGTCGTGCAGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTACAAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGACAAGTACTGG
CGAAACCAGGTTCAATCAACCCACACAACAAATTTGAATCAGAAGTTTATATTCTGAGCAAAGATGAAGGTGGTCGTCAC
ACTCCATTCTTCAAAGGCTACCGTCCACAGTTCTACTTCCGTACAACTGACGTAACTGGTACTATCGAATTACCAGAAGG
CGTAGAAATGGTAATGCCAGGCGACAACGTGAACATGATCGTTGAACTGATCCACCCAATCGCAATGGACGAAGGTTTAC
GCTTCGCAATCCGTGAAGGTGGCCGTACAGTAGGTGCGGGTGTTGTTGCTAAAGTATTAGGTTAAT

>CARD|pvgb|CP000675|419342-420533|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCGAAGGAAAAATTTGAACGTAAGAAGCCGCACGTAAACGTGGGCACGATTGGTCACGTAGACCATGGCAAGACGAC
ATTGACAGCAGCTATTACAACGATTATGGCGAAGAAATATGGTGGTACAGCGAAGGCGTACGATCAAATTGATGCTGCGC
CAGAAGAAAGAGAGCGTGGGATTACTATTTCTACAGCACACGTTGAGTACGAATCAGCGAGCAGACATTATGCGCACGTA
GACTGCCCGGGGCATGCTGACTATGTTAAGAACATGATTACTGGTGCTGCGCAAATGGACGGAGCGATACTGGTTGTATC
AGCGGCTGATGGTCCTATGCCACAAACGAGGGAACACATTCTATTGTCTCGCCAGGTAGGTGTTCCATATATTGTTGTGT
TCATGAACAAAGCGGATATGGTTGATGACCCTGAGTTATTAGAGTTAGTGGAAATGGAAGTGCGAGATTTATTAAGCAGT
TACGATTTCCCAGGGGATGACATACCCATTGTTGTTGGTTCAGCTTTGAAAGCATTGGAAGGTGAAGACAGTGATATAGG
CGTTAAGGCTATAGAGAAATTGGTTGAAACAATGGATTCATACATTCCTGAGCCAGTTAGAAACATAGACAAGCCATTTT
TGTTACCGATTGAAGACGTATTTTCAATTTCTGGACGCGGAACAGTGGTAACTGGTCGTGTTGAGAGTGGAATTGTTAAA
GTTGGTGAGGAAGTTGAAATTGTTGGAATAAGAGACACCCAAAAGACGACTTGTACGGGTGTTGAGATGTTCCGTAAATT
ACTTGATGAAGGTCGAGCTGGTGATAACGTTGGTGTGTTATTACGAGGTACGAAGCGAGATGAAGTGGAGCGTGGACAGG
TATTGGCAAAGCCAGGAACTATCAAGCCACACACCAAGTTTGAAGCAGAAGTGTATGTATTATCCAAAGAAGAAGGCGGA
CGTCACACTCCATTCTTTAATGGATACCGTCCACAATTCTATTTCAGAACCACTGACGTGACAGGTACTTGTGACTTGCC
ATCAGGAGTTGAAATGGTAATGCCTGGAGATAATGTGCAATTAGTTGTTAGCTTGCACGCTCCGATTGCGATGGATGAAG
GTTTAAGATTCGCAATTAGAGAGGGTGGCCGAACTGTTGGCGCCGGTGTAGTCGCTAAAATAATCGAGTAAA

>Elf|CP000647.1|gene3761|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
GTGTCTAAAGAAAAATTTGAACGTACAAAACCGCACGTCAACGTTGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACTAC
CCTGACTGCTGCCATCACTACCGTTCTGGCTAAAACCTACGGTGGTTCCGCTCGCGCATTCGACCAGATCGATAACGCGC
CGGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAATATGACACCCCGACTCGCCACTACGCGCACGTA
GACTGCCCGGGCCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTTGTTGC
TGCGACTGACGGCCCGATGCCGCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCGTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTTGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCGGGCGACGACACTCCGATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGACGCAGAGTGGGAAGC
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCCACCTGGATACCTATATCCCGGAACCAGAGCGTGCGATTGACAAGCCGTTCCTGCTGC
CGATCGAAGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTAGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAAACCGCGAAAACCACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTACTGG
CTAAGCCGGGCACCATCAACCCGCACACCAAGTTCGAATCTGAAGTGTACATCCTGTCCAAAGATGAAGGCGGCCGTCAC
ACTCCGTTCTTCAAAGGCTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGTACTACTGACGTGACTGGCACCATCGAACTGCCGGAAGG
CGTAGAGATGGTAATGCCGGGCGACAACATCAAAATGGTTGTTACCCTGATCCACCCGATCGCGATGGACGACGGTCTGC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGCGGCCGTACCGTTGGCGCGGGCGTTGTAGCTAAAGTTCTGGGCTAA

>CARD|pvgb|CP000647|4764664-4765849|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGTCTAAAGAAAAGTTTGAACGTACAAAACCGCACGTTAACGTCGGTACTATCGGCCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
GCTGACCGCTGCCATCACTACCGTACTGGCTAAAACCTACGGTGGTTCCGCTCGCGCATTCGACCAGATCGATAACGCGC
CGGAAGAAAAAGCTCGTGGTATCACCATCAACACCTCTCACGTTGAATATGACACCCCGACTCGCCACTACGCGCACGTA
GACTGCCCGGGCCACGCCGACTATGTTAAAAACATGATCACCGGTGCTGCGCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTTGTTGC
TGCGACTGACGGCCCGATGCCGCAGACTCGTGAGCACATCCTGCTGGGTCGTCAGGTAGGCGTTCCGTACATCATCGTGT
TCCTGAACAAATGCGACATGGTTGATGACGAAGAGCTGCTGGAACTGGTTGAGATGGAAGTTCGTGAACTGCTGTCTCAG
TACGATTTCCCGGGCGACGACACTCCGATCGTTCGTGGTTCTGCTCTGAAAGCGCTGGAAGGCGACGCAGAGTGGGAAGC
GAAAATCATCGAACTGGCTGGCCACCTGGATACCTATATCCCGGAACCAGAGCGTGCGATTGACAAGCCGTTCCTGCTGC
CGATCGAAGACGTATTCTCCATCTCCGGTCGTGGTACCGTTGTTACCGGTCGTGTAGAGCGCGGTATCATCAAAGTAGGT
GAAGAAGTTGAAATCGTTGGTATCAAAGAAACCGCGAAAACCACCTGTACTGGCGTTGAAATGTTCCGCAAACTGCTGGA
CGAAGGCCGTGCTGGTGAGAACGTAGGTGTTCTGCTGCGTGGTATCAAACGTGAAGAAATCGAACGTGGTCAGGTACTGG
CTAAGCCGGGCACCATCAACCCGCACACCAAGTTCGAATCTGAAGTGTACATCCTGTCCAAAGACGAAGGCGGCCGTCAT
ACTCCGTTCTTCAAAGGCTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGTACTACTGACGTGACTGGCACCATCGAACTGCCGGAAGG
CGTAGAGATGGTAATGCCGGGCGACAACATCAAAATGGTTGTTACCCTGATCCACCCGATCGCGATGGACGACGGTCTGC
GTTTCGCAATCCGTGAAGGCGGTCGTACCGTTGGCGCGGGCGTGGTTGCTAAAGTTCTCGGCTAAT

>Elf|NC_002952.2860408|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCAAAAGAAAAATTTGATCGTTCTAAAGAACATGCCAATATCGGTACTATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
ATTAACAGCAGCAATCGCTACTGTATTAGCAAAAAATGGTGACTCAGTTGCACAATCATACGACATGATTGACAACGCTC
CAGAAGAAAAAGAACGTGGTATCACAATCAATACTTCACACATTGAGTACCAAACTGACAAACGTCACTACGCTCACGTT
GACTGCCCAGGACACGCTGACTATGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAAATGGACGGTGGTATCTTAGTAGTATC
TGCTGCTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAACACATTCTTTTATCACGTAACGTTGGTGTACCAGCATTAGTAGTAT
TCTTAAACAAAGTTGACATGGTTGACGATGAAGAATTATTAGAATTAGTAGAAATGGAAGTTCGTGACTTATTAAGCGAA
TATGACTTCCCAGGTGACGATGTACCTGTAATCGCTGGTTCAGCATTAAAAGCTTTAGAAGGCGATGCTCAATACGAAGA
AAAAATCTTAGAATTAATGGAAGCTGTAGATACTTACATTCCAACTCCAGAACGTGATTCTGACAAACCATTCATGATGC
CAGTTGAGGACGTATTCTCAATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTACAGGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATCAAAGTTGGT
GAAGAAGTTGAAATCATCGGTTTACATGACACATCTAAAACAACTGTTACAGGTGTTGAAATGTTCCGTAAATTATTAGA
CTACGCTGAAGCTGGTGACAACATTGGTGCATTATTACGTGGTGTTGCTCGTGAAGACGTACAACGTGGTCAAGTATTAG
CTGCTCCTGGTTCAATTACACCACATACTGAATTCAAAGCAGAAGTATACGTATTATCAAAAGACGAAGGTGGACGTCAC
ACTCCATTCTTCTCAAACTATCGTCCACAATTCTATTTCCGTACTACTGACGTAACTGGTGTTGTTCACTTACCAGAAGG
TACTGAAATGGTAATGCCTGGTGATAACGTTGAAATGACAGTAGAATTAATCGCTCCAATCGCGATTGAAGACGGTACTC
GTTTCTCAATCCGTGAAGGTGGACGTACTGTAGGATCAGGCGTTGTTACTGAAATCATTAAATAA

>CARD|pvgb|CP002332|1271761-1272961|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTACTCAATAATATTACTCACAACACCAGCGCCAACGGTTCTCCCGCCTTCACGAATCGCAAATTTGGTTCCTAACTCTA
ACGCAACAGGGCTAATCAACTCCACGGTGATTTTCACATTATCGCCAGGCATAACCATTTCTACGCCTTCAGGAAGGGTG
ATAGAGCCAGTCACATCAGTCGTGCGCACATAGAACTGCGGGCGATAGTTGGTAAAGAATGGTGTGTGTCTCCCGCCTTC
TTCTTTAGAAAGAACATAAATTTCCCCTTCAAATTTCTTGTGCGGAGTGATAGAACCTGGTTTGCACAGAACCATACCGC
GCTCCACTTCTTCTTTTTTAGTTCCTCTCAAAAGCACGCCCACATTATCGCCGGCTTCACCTTTTTCTAATTCTTTTCTA
AACATTTCTACGCCGGTTACGGTCGTTTTTTGTGTAGCTCTGATACCAACGATTTCCACTTCATCGCCCACTTTCACCAC
GCCTCTTTCAATCCTACCTGTAACCACAGTTCCTCTACCTGCGATAGAAAACACGTCTTCAACCGGCATCAAGAAAGTTT
TTTCAGTGTCTCTTTCTGGAGTAGGGATATAGGAATCCACTTCAGCCATGAGTTTAAGCACTTTTTCGCCCCATTCACCC
ACATTGCCAGCCTTTGCTTCTTCTAAAGCTCTTAAAGCTGAACCCGCTACGATAGGAGTGTCATCGCCAGGAAATTCATA
CGCGCTCAACAACTCGCGCACTTCCATTTCTACAAGCTCTAACAATTCTTGGTCATCTACCATGTCTTGTTTGTTTAAGA
AAACAACAATGTGAGGCACGCCTACCTGACGAGACAACAAGATATGCTCTCTGGTTTGAGGCATGGGGCCATCAGCCGCA
GAAACAACCAAAATCGCTCCGTCCATTTGCGCCGCACCGGTGATCATGTTTTTTACATAGTCAGCGTGTCCTGGGCAATC
CACATGCGCATAGTGTCTGTTTTCAGTCTCATATTCAATGTGAGAAGTAGCGATAGTGATCCCTCTTTCTTTTTCTTCAG
GGGCGTTATCAATATTGTCATAGTCTTTCATTTCTGCAAGACCTTTCAAAGAAAGCACCGCTGAAATCGCTGCACTCAAA
GTCGTTTTACCATGGTCTACATGCCCAATGGTTCCAATATTAACATGCGGCTTAGTTCTATTAAACTTTTCTTTTGCCAT
T

>CARD|pvgb|CP001485|303730-304966|ARO:3001312|elfamycin|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
TTAAGCGATGATCTTAGCTACAACACCAGCACCTACAGTACGGCCACCTTCACGGATAGCGAAGCGTAGACCTTCGTCCA
TCGCGATTGGTGCAATCAGGTCTACAACCATCTTCACGTTGTCGCCTGGCATTACCATTTCTACGCCCTCTGGTAGCTCG
ATGCTGCCTGTTACGTCAGTTGTACGGAAGTAGAACTGTGGACGGTAACCTTTGAAGAATGGAGTATGACGGCCACCTTC
ATCTTTTGACAGTACGTATACTTCTGATTCGAACTTAGTGTGTGGTGTGATTGAACCTGGCTTCGCCAGTACTTGACCAC
GCTCTACTTCTTCACGCTTAGTACCACGTAGTAGTGCACCTACGTTCTCACCTGCACGACCTTCGTCAAGCAGCTTACGG
AACATCTCTACACCTGTACAGGTCGTTTTTACTGTCTCTTTGATACCAACGATCGCTACTTCGTCACCCACTTTCAGGAT
GCCGCGCTCGATACGGCCAGTTACTACTGTACCACGACCTTGGATTGAGAATACGTCTTCGATTGGCATCAGGAATGCCA
TGTCTACTGCACGCTCTGGCTCTGGAATATAAGTATCCAGTGCTTCTGCTAGCTCAACAATCTTCGCTTCCCACTGTGCT
TCGCCGTTTAGCGCGCCTAGTGCTGAACCTTGGATTACTGGCAGGTCATCACCTGGGAAATCGTACTCAGACAGCAGCTC
ACGAACTTCCATCTCTACCAGCTCTAGAAGCTCTTCATCGTCAACCATGTCACACTTGTTCATGAATACGATGATGTAAG
GAATACCTACTTGGCGACCCAGCAGGATGTGCTCACGAGTTTGTGGCATTGGACCGTCAGTTGCCGCTACAACTAGGATA
CCGCCGTCCATCTGTGCTGCACCGGTGATCATGTTCTTAACATAATCCGCGTGTCCTGGACAGTCTACGTGTGCGTAGTG
ACGGTTTGGAGTATCGTACTCTACGTGAGAAGTATTGATTGTAATACCACGCTCACGCTCTTCTGGTGCGTTGTCGATTG
ACGCGAAGTCACGAGCTTTACCGCCGTATACTTTTGCAAGTACAGTACAGATAGCTGCAGTTAGAGTTGTTTTACCGTGG
TCAACGTGGCCGATAGTACCAACGTTTACGTGCGGTTTCGTACGTTCAAATTTCTCTTTAGACATGAGTTGTCCCTCTAG
GTACGGATTTAGGTGGCTTTTGAGATGACCACGCAAC

>Elf|NC_011595.7072242|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
ATGGCTAAAGCCAAGTTTGAACGTAATAAACCACACGTAAACGTGGGTACAATCGGTCACGTTGACCATGGTAAAACAAC
TTTAACTGCTGCGATTGCAACAATTTGTGCAAAAACTTACGGCGGTGAAGCGAAAGATTACTCACAAATCGACTCAGCAC
CTGAAGAAAAAGCACGTGGTATTACAATTAATACATCACACGTAGAATACGATTCTCCAACTCGTCACTACGCACACGTT
GACTGCCCAGGCCACGCCGACTACGTTAAAAACATGATCACTGGTGCTGCTCAGATGGACGGCGCGATCCTTGTATGTGC
TGCAACTGACGGTCCAATGCCACAAACTCGTGAGCACATCCTTCTTTCTCGTCAGGTAGGTGTACCTTACATCATCGTAT
TCTTAAACAAATGCGACCTTGTTGATGACGAAGAATTACTTGAATTAGTAGAAATGGAAGTACGTGAACTTCTTTCTACT
TATGACTTCCCAGGTGATGACACTCCAGTAATCCGTGGTTCAGCTCTTGCAGCGCTTAACGGTGAAGCTGGTCCTTACGG
TGAAGAATCAGTTCTTGCTCTTGTAGCAGCACTTGACTCTTACATCCCAGAAGCCAGAGCGTGCAATCGACAAAGCATTC
TTGATGCCAATCGAAGACGTATTCTCAATTTCTGGTCGTGGTACAGTAGTAACAGGCCGTGTTGA

>Elf|NC_002516.2.881718|Elfamycins|EF-Tu_inhibition|TUFAB|RequiresSNPConfirmation
GTGGCTAAGGAAAAATTCGAACGTAACAAACCGCACGTCAACGTCGGCACCATCGGTCACGTTGACCATGGCAAGACCAC
TCTGACCGCTGCACTGACCAAGGTCTGCTCCGATACCTGGGGTGGTTCCGCTCGTGCTTTCGATCAGATCGACAACGCGC
CGGAAGAAAAGGCCCGCGGTATCACCATCAACACCTCGCACGTTGAATACGATTCCGCTGTTCGTCACTACGCCCACGTT
GACTGCCCCGGTCACGCCGACTACGTGAAGAACATGATCACCGGTGCTGCCCAGATGGACGGCGCGATCCTGGTTTGCTC
GGCTGCCGACGGCCCCATGCCGCAGACCCGCGAGCACATCCTGCTGTCCCGCCAGGTAGGCGTTCCCTACATCGTCGTGT
TCCTGAACAAGGCCGACATGGTCGACGACGCCGAGCTGCTGGAACTGGTCGAGATGGAAGTTCGCGATCTGCTGAACACC
TACGACTTCCCGGGCGACGACACTCCGATCATCATCGGTTCCGCGCTGATGGCGCTGGAAGGCAAGGATGACAACGGCAT
CGGCGTAAGCGCCGTGCAGAAGCTGGTAGAGACCCTGGACTCCTACATTCCGGAGCCGGTTCGTGCCATCGACCAGCCGT
TCCTGATGCCGATCGAAGACGTGTTCTCGATCTCCGGCCGCGGTACCGTGGTAACCGGTCGTGTAGAGCGCGGCATCATC
AAGGTCCAGGAAGAAGTGGAAATCGTCGGCATCAAGGCGACCACCAAGACTACCTGCACCGGCGTTGAAATGTTCCGCAA
GCTGCTCGACGAAGGTCGTGCTGGTGAGAACGTTGGTATCCTGCTGCGTGGCACCAAGCGTGAAGACGTAGAGCGTGGCC
AGGTACTGGCCAAGCCGGGCACCATCAAGCCGCACACCAAGTTCGAGTGCGAAGTGTACGTGCTGTCCAAGGAAGAAGGT
GGTCGTCACACCCCGTTCTTCAAGGGCTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGTACCACCGATGTGACCGGTAACTGCGAACT
GCCGGAAGGCGTAGAGATGGTAATGCCGGGCGACAACATCAAGATGGTTGTCACCCTGATCGCTCCGATCGCCATGGAAG
ATGGCCTGCGCTTCGCGATCCGCGAAGGCGGCCGTACCGTTGGCGCCGGCGTGGTTGCCAAGATCATCGAGTAA