MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

GADW

The GADW group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide RND efflux regulator.

References

  Other Groups in Drug and biocide RND efflux regulator

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3081|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_regulator|GADW
  ATGACTCATGTCTGCTCGGTGATCCTCATTCGTCGTTCATTCGATATTTATCATGAACAGCAAAAAATATCGCTGCATAA
  CGAGAGTATTCTGCTGCTGGAGAAAAATTTGGCAGACGATTTTGCGTTTTGTTCACCGGATACGCGACGACTGGATATCG
  ATGAGCTGACAGTTTGCCATTACTTACAAAATATTCGTCAGCTACCACGCAATTTAGGGTTACACAGCAAAGACCGTTTG
  TTAATTAACCAGTCACCCCCCATGCCGCTGGTGACGGCGATTTTTGATAGCTTCAATGAATCCGGGGTAAATTCACCGAT
  ACTGAGCAATATGCTCTACCTTTCCTGTTTATCGATGTTTTCTCATAAGAAAGAACTGATCCCCTTACTTTTCAATAGCA
  TCAGCACTGTTTCAGGAAAAGTTGAACGCCTTATTAGCTTTGATATCGCCAAACGTTGGTATCTGCGCGATATCGCGGAA
  AGAATGTATACCAGCGAGAGTCTAATCAAAAAAAAGTTGCAGGATGAAAATACCTGTTTCAGTAAAATATTACTCGCCTC
  CAGGATGTCGATGGCCAGACGATTACTCGAGTTACGTCAAATTCCTCTGCATACTATTGCGGAAAAATGTGGCTATAGCA
  GTACATCGTACTTTATAAACACATTTCGACAATATTATGGTGTAACGCCACATCAGTTTGCGCAACATTCGCCAGGTACC
  TTTTCCTGA

  >>MEG_3082|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_regulator|GADW
  ATGGCTCATGTCTGCTCGGTGATCCTCGTTCGTCGTTCATTCGATATTCATCATGAACAGCAAAAAATATCGTTGCATAA
  CGAGAGTATCCTGCTGCTGGATAAAAATTTGGCAGACGATTTTGCGTTTTGTTCACTGGATACGCGACGGCTGGATATCG
  AAGAGCTGACAGTTTGCCATTACTTACAAAATATTCGTCAGTTGCCACGCAATTTAGGATTGCATAGCAAAGACCGTTTG
  TTAATTAACCAGTCACCCCCCATACAGCTGGTGACGGCGATTTTTGATAGTTTCAATGACCCCCGGGTCAATTCGCCGAT
  ACTGAGCAAAATGCTCTATCTTTCCTGTTTATCAATGTTTTCTCATAAGAAAGAACTGATCCCCTTACTTTTCAATAGTA
  TCAGTACTGTTTCAGGAAAAGTTGAACGCCTTATTAGCTTTGATATCGCTAAACGTTGGTATCTACGCGATATCGCAGAA
  AGAATGTACACCAGCGAGAGTCTCATCAAAAAAAAGTTGCAGGATGAAAATACCTGTTTCAGTAAAATATTACTCGCCTC
  CAGGATGTCGATGGCCAGACGATTACTCGAGTTACGTCAAATACCTCTGCATACTATTGCGGAAAAATGTGGCTATAGCA
  GTACGTCATACTTTATAAATACATTTAGACAATATTATGGTGTAACGCCACATCAGTTTTCGCAACATTCGCCGGGTACC
  TTTTCCTGA