MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEA

The adeABC multi-drug efflux system is under the regulation of AdeRS.

References

  • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14009711

Other Groups in Drug and biocide RND efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_677|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_pumps|ADEA
ATGCAAAAGCATCTTTTACTTCCTTTATTTTTATCTATTGGGCTGATATTACAGGGGTGTGATTCAAAAGAAGTCGCTCA
AGCTGAGCCACCACCGGCTAAAGTCAGTGTATTAAGCATTCAACCGCAATCGGTAAATTTTAGTGAAAATCTTCCTGCAC
GTGTACATGCATTCCGTACGGCGGAAATCCGTCCGCAAGTCGGAGGTATCATTGAAAAGGTTCTATTTAAACAAGGTAGT
GAAGTTAGAGCAGGGCAAGCCTTATATAAAATTAATTCCGAGACTTTTGAGGCCGATGTAAATAGCAATAGAGCTTCTCT
CAATAAAGCTGAAGCTGAGGTGGCAAGACTCAAAGTTCAGTTAGAACGTTATGAGCAGTTATTACCAAGTAATGCAATTA
GTAAGCAAGAAGTAAGTAATGCTCAAGCTCAGTATCGTCAGGCTCTAGCCGATGTCGCTCAAATGAAAGCATTGCTGGCC
AGACAAAACTTGAATCTGCAATATGCAACAGTTCGAGCGCCTATTTCTGGGCGTATTGGGCAATCTTTTGTCACTGAAGG
TGCATTGGTCGGTCAGGGCGATACCAATACGATGGCAACCATTCAACAGATTGATAAAGTCTATGTTGATGTAAAGCAAT
CGGTTAGTGAGTATGAACGCCTACAGGCTGCGCTACAAAGCGGCGAATTATCAGCAAATAGTGACAAAACCGTTCGTATT
ACCAATAGCCACGGACAGCCCTATAACGTCACAGCAAAAATGTTGTTTGAAGATATTAATGTTGACCCGGAAACAGGCGA
TGTCACATTCCGTATTGAAGTTAATAACACTGAACGAAAATTACTTCCGGGCATGTATGTGCGTGTCAATATTGATCGTG
CTTCTATTCCTCAAGCGCTATTGGTTCCGGCGCAAGCGATCCAACGTAATATCAGTGGCGAGCCTCAGGTATATGTCATT
AACGCCCAAGGGACAGCGGAAATTCGTCCTATCGAAATTGGACAGCAATATGAGCAGTTCTATATCGCTAACAAAGGCTT
GAAAGTCGGTGACAGAGTCGTTGTTGAAGGTATTGAACGTATTAAGCCAAATCAAAAATTGGCATTGGCAGCATGGAAAG
CACCAGCCGTCGCGAATCATGCTTCAAGTGTAGAAACCAAAACTTCTATAGCTGAAGGGGCACAACCATGA