MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

QACR

The QACR group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide MFS efflux regulator.

Other Groups in Drug and biocide MFS efflux regulator

Sequences

Download Sequences

>MEG_5868|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_MFS_efflux_regulator|QACR
ATGAACTTGAAAGATAAAATACTAGGTGTCGCAAAGGAATTATTTATAAAAAATGGATATAATGCCACTACTACTGGAGA
AATTGTTAAATTATCAGAAAGTAGTAAAGGGAATCTTTATTATCACTTTAAAACAAAAGAAAATCTATTTTTAGAAATTT
TAAATATAGAAGAATCTAAATGGCAAGAACAGTGGAAAAAGGAACAAATCAAATGTAAAACTAATAGAGAAAAATTTTAT
TTATATAATGAACTATCTTTAACAACCGAATACTATTATCCACTTCAAAACGCAATAATTGAATTTTACACTGAATATTA
TAAAACTAATAGCATTAATGAAAAAATGAATAAATTAGAAAACAAATATATAGATGCTTATCATGTAATTTTTAAGGAGG
GTAATTTAAATGGCGAATGGTGTATTAATGATGTTAATGCTGTTAGTAAAATAGCAGCAAACGCTGTTAATGGAATTGTT
ACCTTTACACATGAACAAAATATTAATGAAAGAATTAAACTTATGAACAAGTTCTCTCAAATTTTTTTAAATGGACTTAG
TAAATAA