MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

MTRR

The mtrAR genes encode an AraC and TetR family transcriptional regulator, respectively. They both affect the expression of the MtrCDE mutli-drug efflux system.

References

  • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14009711

Other Groups in Drug and biocide MFS efflux regulator

Sequences

Download Sequences

>>MEG_4087|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_MFS_efflux_regulator|MTRR|RequiresSNPConfirmation
ATGAGAAAAACCAAAACCGAAGCCTTGAAAACCAAAGAACACCTGATGCTTGCCGCCTTGGAAACCTTTTACCGCAAAGG
GATTGCCCGCACCTCGCTCAACGAAATCGCCCAAGCCGCCGGCGTAACGCGCGGCGCGCTCTATTGGCATTTCAAAAATA
AGGAAGACTTGTTTGACGCGTTGTTCCAACGTATCTGCGACGACATCGAAAACTGCATCGCGCAAGATGCCGCAGATGCC
GAAGGAGGTTCTTGGACGGTATTCCGCCACACGCTGCTGCACTTTTTCGAGCGGCTGCAAAGCAACGACATCCACTACAA
ATTCCACAACATCCTGTTTTTAAAGTGCGAACATACGGAACAAAACGCCGCCGTTATCGCCATTGCCCGCAAGCATCAGG
CAATCTGGCGCGAGAAAATTACCGCCGTTTTGACCGAAGCGGTGGAAAATCAGGATTTGGCTGACGATTTGGACAAGGAA
ACGGCGGTCATCTTCATCAAATCGACGTTGGACGGGCTGATTTGGCGTTGGTTCTCTTCCGGCGAAAGTTTCGATTTGGG
CAAAACCGCCCCGCGCATCATCGGGATAATGATGGACAACTTGGAAAACCATCCCTGCCTGCGCCGGAAATAA

>>MEG_4088|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_MFS_efflux_regulator|MTRR|RequiresSNPConfirmation
ATGAGAAAAACCAAAACCGAAGCCTTGAAAACCAAAGAACACCTGATGCTTGCCGCCTTGGAAACCTTTTACCGCAAAGG
GATTGCCCGCACCTCGCTCAACGAAATCGCCCAAGCCGCCGGCGTAACGCGCGGCGCGCTCTATTGGCATTTCAAAAATA
AGGAAGACTTGTTTGACGCGTTGTTCCAACGTATCTGCGACGACATCGAAAACTGCATCGCGCAAGATGCCGCAGATGCC
GAAGGAGGTTCTTGGACGGTATTCCGCCACACGCTGCTGCACTTTTTCGAGCGGCTGCAAAGCAACGACATCTACTACAA
ATTCCACAACATCCTGTTTTTAAAATGCGAACACACGGAGCAAAACGCCGCCGTTATCGCCATTGCCCGCAAGCATCAGG
CAATCTGGCGCGAGAAAATTACCGCCGTTTTGACCGAAGCGGTGGAAAATCAGGATTTGGCTGACGATTTGGACAAGGAA
ACGGCGGTCATCTTCATCAAATCGACGTTGGACGGGCTGATTTGGCGTTGGTTCTCTTCCGGCGAAAGTTTCGATTTGGG
CAAAACCGCCCCGCGCATCATCGGGATAATGATGGACAACTTGGAAAACCATCCCTGCCTGCGCCGGAAATAA