MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

EMRA

The emrAB genes encode a multi-drug efflux system under the regulation of EmrR.

References

  • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14009711

Other Groups in Drug and biocide MFS efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_2721|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_MFS_efflux_pumps|EMRA
ATGAGCGCAAATGCGGAGACTCAAACCCCGCAGCAACCGGTAAAGAAGAGCGGCAAACGTAAGCGTCTGCTCCTCCTTCT
CACCTTGCTCTTTATAATTATTGCCGTAGCGATAGGGATTTATTGGTTTTTGGTACTGCGTCACTTCGAAGAAACCGATG
ACGCATACGTGGCAGGGAATCAAATGCAAATTATGTCTCAGGTGTCTGGCAGCGTGACGAAAGTCTGGGCCGATAACACC
GATTTTGTAAAAGAAGGCGACGTGCTGGTCACTCTCGACCCGACAGATGCTCGCCAGGCGTTTGAAAAAGCCAAAACTGC
ACTGGCTTCCAGCGTTCGCCAAACCCACCAGCTGATGATTAACAGCAAGCAGTTGCAGGCGAATATTGAGGTGCAGAAAA
TCGCCCTCGCGCAAGCACAAAGCGACTACAACCGCCGTGTGCCGCTGGGCAATGCCAACCTGATTGGTCGCGAAGAGCTG
CAACACGCCCGCGACGCCGTCACCAGTGCCCAGGCGCAACTGGACGTCGCGATTCAACAATACAATGCCAATCAGGCGAT
GATTCTGGGGACTAAACTGGAAGATCAGCCAGCCGTGCAACAGGCTGCCACCGAAGTACGTAACGCCTGGCTGGCGCTGG
AGCGTACTCGTATTATCAGTCCGATGACCGGTTATGTCTCCCGCCGCGCGGTACAGCCTGGGGCGCAAATTAGCCCAACG
ACGCCGCTGATGGCGGTCGTTCCAGCCACCAATATGTGGGTGGATGCCAACTTTAAAGAGACGCAGATTGCCAATATGCG
TATCGGTCAGCCGGTCACTATCACCACGGATATTTACGGCGATGATGTGAAATACACCGGTAAAGTGGTTGGTCTGGATA
TGGGCACAGGTAGCGCGTTCTCACTGCTTCCAGCGCAAAATGCGACCGGTAACTGGATCAAAGTCGTTCAGCGTCTGCCT
GTGCGTATCGAACTGGACCAGAAACAGCTGGAGCAATATCCGCTGCGTATCGGTTTGTCCACGCTGGTGAGCGTCAATAC
CACTAACCGTGACGGTCAGGTACTGGCAAATAAAGTACGTTCCACTCCGGTAGCGGTAAGCACCGCGCGTGAAATCAGCC
TGGCACCTGTCAATAAACTGATCGACGATATCGTAAAAGCTAACGCTGGCTAA

>>MEG_2722|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_MFS_efflux_pumps|EMRA
ATGAGCGCAAATGCGGAGACTCAAACCCCGCAGCAACCGGTAAAGAAGAGCGGCAAACGTAAGCGTCTGCTCCTCCTTCT
CACCTTGCTCTTTATAATTATTGCCGTAGCGATAGGGATTTATTGGTTTTTGGTACTGCGTCACTTCGAAGAAACCGATG
ACGCATACGTGGCAGGGAATCAAATTCAAATTATGTCTCAGGTGTCTGGCAGCGTGACGAAAGTCTGGGCCGATAACACC
GATTTTGTAAAAGAAGGCGACGTGCTGGTCACTCTCGACCCGACAGATGCTCGCCAGGCGTTTGAAAAAGCCAAAACTGC
ACTGGCTTCCAGCGTTCGCCAAACCCACCAGCTGATGATTAACAGCAAGCAGTTGCAGGCGAATATTGAGGTGCAGAAAA
TCGCCCTCGCGAAAGCACAAAGCGACTACAACCGCCGTGTGCCGCTGGGCAATGCCAACCTGATTGGTCGCGAAGAGCTG
CAACACGCCCGCGACGCCGTCACCAGTGCCCAGGCGCAACTGGACGTCGCGATTCAACAATACAATGCCAATCAGGCGAT
GATTCTGGGGACTAAACTGGAAGATCAGCCAGCCGTGCAACAGGCTGCCACCGAAGTACGTAACGCCTGGCTGGCGCTGG
AGCGTACTCGTATTATCAGTCCGATGACCGGTTATGTCTCCCGCCGCGCGGTACAGCCTGGGGCGCAAATTAGCCCAACG
ACGCCGCTGATGGCGGTCGTTCCAGCCACCAATATGTGGGTGGATGCCAACTTTAAAGAGACGCAGATTGCCAATATGCG
TATCGGTCAGCCGGTCACTATCACCACGGATATTTACGGCGATGATGTGAAATACACCGGTAAAGTGGTTGGTCTGGATA
TGGGCACAGGTAGCGCGTTCTCACTGCTTCCAGCGCAAAATGCGACCGGTAACTGGATCAAAGTCGTTCAGCGTCTGCCT
GTGCGTATCGAACTGGACCAGAAACAGCTGGAGCAATATCCGCTGCGTATCGGTTTGTCCACGCTGGTGAGCGTCAATAC
CACTAACCGTGACGGTCAGGTACTGGCAAATAAAGTACGTTCCACTCCGGTAGCGGTAAGCACCGCGCGTGAAATCAGCC
TGGCACCTGTCAATAAACTGATCGACGATATCGTAAAAGCTAACGCTGGCTAA