MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

EFRB

The EFRB group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Drug and biocide ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2707|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_ABC_efflux_pumps|EFRB
  TTAGATACGTGTCGCATATTCAGGAGGAATGCTAAATCACCAGTAAATATTGCAAAGCATGCAAAATTCATTAGGAGACT
  TAAATGGTTATGTTCAGAAAATATGACTGGGTTCAGTGTCTTAAAACTATATGTTCGGAAAAAGAAACCCTTGAAAGGCT
  TTAAACAAGTCAATCATCGTTTTAAATGGTTTGGCTTCAAAGCATCCTTTATCTCAGGATTAATGTTGCCATTGGTTCAA
  ATGACCGCTTATGGGACCTATATCGGGGTAGCTGTCCTTGGTAGTTACTATGTGGTTGCTGGTGTGATCGTAGTGGGGCA
  GTTACAAGCGTTTATTCAATATATTTGGCAAATTAGCCAACCAATGGGGAATATTACGCAGTTGTCTGCAGCTTTACAAA
  GCGCTTCAGCTTCGACCATGCGGATTTTTGAAATCCTAGATGAACCAGAAGAAGAACTTAACGAACAAGATGTTCCTTTG
  CCAGAACCTATTTTAGGCTCTGTTGAATTTGAAAATGTCAGCTTTAGTTATGACCCAGAAAAACCGTTAATTCGTAATTT
  GAACTTTAAAGTTGATGCGGGCCAAATGGTTGCGATTGTGGGACCAACTGGCGCTGGGAAAACAACCTTAATCAACTTAC
  TGATGCGTTTTTATGATGTAACAGAAGGCGCCATTAAAATTGATGGTATTGACACAAAAAAAATGAACCGTAGTGATGTC
  CGATCTGTATTTGGAATGGTATTGCAAGATGCTTGGTTGTATAAAGGTACCATTGCAGATAACATTCGTTTTGGGAAGTT
  GGATGCCACGGATTATGAAGTTGTCGATGCAGCGAAAACGGCCAATGTGGATCACTTCATTCGGACAATGCCAGATGGGT
  ATGAAATGGAAATCAATTCTGAGGGAGATAACGTTTCCCTTGGTCAAAAACAATTGTTGACCATTGCCCGAGCGGTAATT
  TCTGATCCGAAAATTTTGATTTTAGATGAGGCGACTAGTTCAGTCGATACACGCTTGGAAGCCTTAATTCAAAAAGCAAT
  GGATCGTGTTATGGAAGGACGAACGAGTTTCGTTATTGCCCACCGT