MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

CMEE

The CMEE group of genes confer resistance to Drug and biocide and metal resistance through the mechanism, Drug and biocide and metal RND efflux pump.

Other Groups in Drug and biocide and metal RND efflux pump

Sequences

Download Sequences

>MEG_1743|Multi-compound|Drug_and_biocide_and_metal_resistance|Drug_and_biocide_and_metal_RND_efflux_pump|CMEE
ATGAAAAAAATTCTATTTTTACTTCTTGTTTTTAATTGCGCCTTTGGCGAAGAAATTTACGCAAGTTTCAATGTAGAAGC
ATCAAAACAAAGCAAACTTGCCCTTGAAAGCATAGGTTTGGTTCAAAAAATTCCTGTAGAAATTGGACAAAAAGTCAGCA
AAGGAGAACTTTTACTTGCTCTTGATCAAGAAAGTGAAAAAATAGCTCTTCAAAATGCTCAAAATTCTTATCAACTTGCC
CTTGTAGAATACGAAAATACCAAAAGTAGGATGCAAAAAATCAAAGCTGTAGAAAATGTTATAGACAAACAAAGCTATGA
AGATATGAAAGCTAAGTTTGATGCTGCTAATTTAAATTTAAACAAAGCAAAAATCAATATAGCTTATTATAAAAATATCA
TGGCAAAAAAAGAATTACGCGCACCTTATGATGCTATTATCGCAAACAAATTTATACAAGTGGGCGAAGGAGTAGGAGGA
GTAGCTCAACCTTTAATAGAAATTTTTTCCTATCCACAAAGCAAACTGATTTTAAGTTTTGATGAAAAATATAAAGATAA
AGTTAGATTAGGCGATGATTTCTTTTATAAAATCGATCAAAATGGTACAGAATTGAAAGGAAAAATCAACCTTATTTATC
CAAGTATAGAAGTAAAAACAAGAAAAATTTATGCTGAAGTGCAAACCACAAATCTAACACCAGGGCTTTTTGGTGAAGGT
AGAATCATCACTAAAGATTAA