MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

YCNJ

The YCNJ group of genes confer resistance to Copper resistance through the mechanism, Copper resistance protein.

References

  Other Groups in Copper resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7814|Metals|Copper_resistance|Copper_resistance_protein|YCNJ
  ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
  TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
  AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTTTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
  AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
  GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
  ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
  TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
  ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
  CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
  GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
  CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
  TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
  GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
  CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
  GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
  CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
  TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
  AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
  ACCGTTTATAAAACGGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
  AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
  ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA

  >>MEG_7815|Metals|Copper_resistance|Copper_resistance_protein|YCNJ
  ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
  TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
  AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTGTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
  AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
  GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
  ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
  TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
  ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
  CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
  GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
  CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
  TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
  GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
  CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
  GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
  CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
  TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
  AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
  ACCGTTTATAAAACAGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
  AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
  ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA