MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

AIOA

The AIOA group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenite oxidase.

References

  Other Groups in Arsenite oxidase

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_711|Metals|Arsenic_resistance|Arsenite_oxidase|AIOA
  ATGAGTAAAAATAGAGACCGTGTTGCCTTGCCTCCTGTGAATGCGCAGAAGACAAATATGACTTGTCATTTTTGTATAGT
  CGGCTGTGGATACCATGTTTACAAGTGGGATGAAAACAAAGAAGGCGGACGTGCGGCCAACCAAAATGCACTTGGTTTAG
  ATTTCACAAAACAGTTACCGCCTTTTGCGACTACGCTGACACCAGCAATGACCAATGTCATTACAGCAAAGAATGGCAAG
  CGCTCCAATATCATGATCATTCCTGATAAAGAGTGCGTAGTGAATCAAGGGTTAAGTTCCACTCGAGGTGGCAAGATGGC
  TGGATATATGTATGCAGCCGATGGCATGACCGCTGACAGGTTGAAGTACCCACGTTTTTATGCTGGCGATCAATGGCTGG
  ACACGTCGTGGGACCATGCAATGGCAATCTATGCGGGGCTTACCAAGAAGATACTCGATCAAGGAAATGTACGTGACATC
  ATGTTCGCCACGTTCGATCATGGTGGTGCAGGCGGTGGATTTGAAAACACCTGGGGTTCGGGCAAGTTGATGTTCAGCGC
  AATTCAAACCCCTACTGTGCGCATCCATAATCGACCAGCCTACAATTCTGAGTGCCATGCGACGCGCGAAATGGGTATCG
  GCGAACTGAATAATAGCTATGAAGACGCACAGGTAGCCGACGTTATCTGGTCAATCGGAAACAATCCTTACGAGACGCAA
  ACCAACTACTTTTTAAATCATTGGTTGCCGAACCTGAACGGCTCTACTGAAGAGAAAAAGAAACAATGGTTTGCGGGCGA
  GCCGGTTGGCCCTGGCCTCATGATCTTTGTGGATCCTCGTCGTACTACTTCGATCGCGATTGCCGAGCAAACTGCAAAAG
  ATCGAGTGCTACATCTCGACATTAATCCGGGTACCGACGTCGCACTGTTCAATGGCTTGCTGACCTATGTCCTTCAACAG
  GGTTGGATCGCTAAAGAATTTATTGCGCAACATACCGTTGGCTTTGAAGATGCAGTCAAGACTAATCAAATGAGCTTAGC
  TGATTGCAGCCGCATTACTGGCGTATCTGAAGACAAATTGCGACAAGCCGCCGAGTGGTCATACAAGCCGAAAGCTGCAG
  GGAAAATGCCCCGCACCATGCACGCATATGAAAAAGGCATTATCTGGGGCAATGACAATTACAACATCCAATCGTCACTA
  TTGGATTTGGTGATTGCGACGCAGAATGTTGGTCGTCGTGGTACTGGCTGTGTGCGCATGGGCGGACATCAAGAAGGATA
  CGTACGGCCTCCACATCCGACTGGAGAAAAAATATATGTGGATCAAGAAATCATTCAAGGTAAAGGACGAATGATGACTT
  GGTGGGGCTGCAACAACTTCCAAACTAGTAACAATGCCCAAGCGTTGCGAGAAGTGAGTTTGCGTCGAAGCCAGATCGTC
  AAGGACGCAATGAGCAAAGCTCGCGGTGCATCTGCAGCGGAGATGGTTGATATTATTTACGACGCGACTAGCAAGGGTGG
  TCTGTTTGTCACCAGTATCAATCTTTATCCTACCAAGTTATCCGAAGCTGCTCACCTTATGTTGCCAGCTGCGCATCCAG
  GCGAAATGAATCTCACATCGATGAATGGCGAACGACGCATGCGTCTGTCGGAAAAATTCATGGATGCTCCGGGAGATGCC
  TTACCGGATTGTCTGATTGCTGCAAAGGCCGCGAACACGCTCAAGGCGATGTACGAAGCAGAAGGCAAGCCTGAGATGGT
  TAAGCGTTTTTCTGGCTTCGATTGGAAAACTGAAGAAGATGCTTTTAATGATGGTTTCCGTAGTGCCGGCCAGCCCGGAG
  CCGAGCCGATTGACAGTCAAGGTGGTAGCACCGGCGTACTCGCAACATATACATTGCTGCGTGCCGCAGGTACCAACGGC
  GTCCAACTGCCAATTAAGCGAGTTGAAAATGGCAAGATGATCGGCACTGCAATTCACTACGACGACAATAAATTTGATAC
  CAAGGATGGCAAAGCCCATTTCAAACCAGCTCCATGGAATGGCTTACCCAAGCCGGTCGAGGAGCAAAAGGCTAAGCACA
  AATTCTGGCTTAACAATGGGCGCGCCAATGAAGTTTGGCAATCTGCCTACCATGATCAATACAACGACTTCGTTAAAAGT
  CGATACCCACTTGCCTACATCGAACTGAATCCGGGTGATGCGCAATCGCTCGGGGTAGCCGCAGGTGACGTGGTGGAAGT
  GTTTAATGATTATGGCTCTACTTTCGCAATGGCCTATCCGGTTAAGGACATGAAGCCATCGCATACGTTCATGCTCTTTG
  GTTACGTCAATGGCATACAGGGTGACGTAACCACCGATTGGGTTGATCGAAACATCATCCCTTACTACAAAGGTACGTGG
  GGTAGCGTACGGCGCATAGGATCTATCGAGCAGTACAAGAAAACCGTGTCCACCAAACGACGTGCGTTTGATAACGTGTA
  G

  >>MEG_712|Metals|Arsenic_resistance|Arsenite_oxidase|AIOA
  ATGAGTAAAAATAGAGACCGTGTTGCCTTGCCTCCTGTGAATGCGCAGAAGACAAATATGACTTGTCATTTTTGTATAGT
  CGGCTGTGGATACCATGTTTACAAGTGGGATGAAAACAAAGAAGGCGGACGTGCGGCCAACCAAAATGCACTTGGTTTAG
  ATTTCACAAAACAGTTACCGCCTTTTGCGACTACGCTGACACCAGCAATGACCAATGTCATTACAGCAAAGAATGGCAAG
  CGCTCCAATATCATGATCATTCCTGATAAAGAGTGCGTAGTGAATCAAGGGTTAAGTTCCACTCGAGGTGGCAAGATGGC
  TGGATATATGTATGCAGCCGATGGCATGACCGCTGACAGGTTGAAGTACCCACGTTTTTATGCTGGCGATCAATGGCTGG
  ACACGTCGTGGGACCATGCAATGGCAATCTATGCGGGGCTTACCAAGAAGATACTCGATCAAGGAAATGTACGTGACATC
  ATGTTCGCCACGTTCGATCATGGTGGTGCAGGCGGTGGATTTGAAAACACCTGGGGTTCGGGCAAGTTGATGTTCAGCGC
  AATTCAAACCCCTACTGTGCGCATCCATAATCGACCAGCCTACAATTCTGAGTGCCATGCGACGCGCGAAATGGGTATCG
  GCGAACTGAATAATAGCTATGAAGACGCACAGGTAGCCGACGTTATCTGGTCAATCGGAAACAATCCTTACGAGACGCAA
  ACCAACTACTTTTTAAATCATTGGTTGCCGAACCTGAACGGCTCTACTGAAGAGAAAAAGAAACAATGGTTTGCGGGCGA
  GCCGGTTGGCCCTGGCCTCATGATCTTTGTGGATCCTCGTCGTACTACTTCGATCGCGATTGCCGAGCAAACTGCAAAAG
  ATCGAGTGCTACATCTCGACATTAATCCGGGTACCGACGTCGCACTGTTCAATGGCTTGCTGACCTATGTCGTTCAACAG
  GGTTGGATCGCTAAAGAATTTATTGCGCAACATACCGTTGGCTTTGAAGATGCAGTCAAGACTAATCAAATGAGCTTAGC
  TGATTGCAGCCGCATTACTGGCGTATCTGAAGACAAATTGCGACAAGCCGCCGAGTGGTCATACAAGCCGAAAGCTGCAG
  GGAAAATGCCCCGCACCATGCACGCATATGAAAAAGGCATTATCTGGGGCAATGACAATTACAACATCCAATCGTCACTA
  TTGGATTTGGTGATTGCGACGCAGAATGTTGGTCGTCGTGGTACTGGCTGTGTGCGCATGGGCGGACATCAAGAAGGATA
  CGTACGGCCTCCACATCCGACTGGAGAAAAAATATATGTGGATCAAGAAATCATTCAAGGTAAAGGACGAATGATGACTT
  GGTGGGGCTGCAACAACTTCCAAACTAGTAACAATGCCCAAGCGTTGCGAGAAGTGAGTTTGCGTCGAAGCCAGATCGTC
  AAGGACGCAATGAGCAAAGCTCGCGGTGCATCTGCAGCGGAGATGGTTGATATTATTTACGACGCGACTAGCAAGGGTGG
  TCTGTTTGTCACCAGTATCAATCTTTATCCTACCAAGTTATCCGAAGCTGCTCACCTTATGTTGCCAGCTGCGCATCCAG
  GCGAAATGAATCTCACATCGATGAATGGCGAACGACGCATGCGTCTGTCGGAAAAATTCATGGATGCTCCGGGAGATGCC
  TTACCGGATTGTCTGATTGCTGCAAAGGCCGCGAACACGCTCAAGGCGATGTACGAAGCAGAAGGCAAGCCTGAGATGGT
  TAAGCGTTTTTCTGGCTTCGATTGGAAAACTGAAGAAGATGCTTTTAATGATGGTTTCCGTAGTGCCGGCCAGCCCGGAG
  CCGAGCCGATTGACAGTCAAGGTGGTAGCACCGGCGTACTCGCAACATATACATTGCTGCGTGCCGCAGGTACCAACGGC
  GTCCAACTGCCAATTAAGCGAGTTGAAAATGGCAAGATGATCGGCACTGCAATTCACTACGACGACAATAAATTTGATAC
  CAAGGATGGCAAAGCCCATTTCAAACCAGCTCCATGGAATGGCTTACCCAAGCCGGTCGAGGAGCAAAAGGCTAAGCACA
  AATTCTGGCTTAACAATGGGCGCGCCAATGAAGTTTGGCAATCTGCCTACCATGATCAATACAACGACTTCGTTAAAAGT
  CGATACCCACTTGCCTACATCGAACTGAATCCGGGTGATGCGCAATCGCTCGGGGTAGCCGCAGGTGACGTGGTGGAAGT
  GTTTAATGATTATGGCTCTACTTTCGCAATGGCCTATCCGGTTAAGGACATGAAGCCATCGCATACGTTCATGCTCTTTG
  GTTACGTCAATGGCATACAGGGTGACGTAACCACCGATTGGGTTGATCGAAACATCATCCCTTACTACAAAGGTACGTGG
  GGTAGCGTACGGCGCATAGGATCTATCGAGCAGTACAAGAAAACCGTGTCCACCAAACGACGTGCGTTTGATAACGTGTA
  G