MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARSC

The ARSC group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

References

  Other Groups in Arsenic resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1154|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAAGGAAAT
  ATTGGGTGAAGGTTGGAATGTCTATTCTGCTGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATGATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
  TTATGTAGTGATGCAGACAATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCAGC
  AGGTAAAGAATGGTCAGAATTCCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAAGTTTAAATTGAGATAA

  >>MEG_1155|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGCACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAGGGAAAT
  ATTGGGTGAAGATTGGAATGTCTATTCTGCCGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATCATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
  TTATGTAGTGATGCAGACGATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTAGAGGATCCAGC
  AGGTAAAGAATGGTCAGAATTTCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAATTTTAAATTGAGATAA

  >>MEG_1156|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGGATGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAAATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAGAAAGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAGCCTTGGTCAGAGTTCCAACGTGTAAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCACGATGA

  >>MEG_1157|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGGAAGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAAAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCATGA

  >>MEG_1158|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGAAAGATTGGGATGTATATTCTGCGGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTACTTTACCAACAAATGTTAAGAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAGTCGCAATTGAAAATTTTAAATCACGATGA

  >>MEG_1159|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGAGAATAAAATCATTTACTTTTTATGTACAGGGAACTCTTGCCGGAGCCAAATGGCTGAAGGATGGGCTAAACAATA
  TTTAGGTGATGAGTGGAAAGTGTATAGCGCGGGGATAGAAGCACATGGATTAAATCCGAATGCTGTTAAAGCGATGAAGG
  AAGTTGGTATAGATATCTCTAATCAAACGTCAGATATAATCGATTCTGATATTCTGAACAATGCTGATTTAGTTGTTACG
  CTTTGTGGAGATGCTGCTGATAAATGCCCGATGACGCCTCCACATGTAAAACGTGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCGGC
  AAGAGCACAAGGGACAGAAGAAGAAAAATGGGCGTTTTTCCAAAGAGTTCGTGATGAAATAGGGAATAGGTTGAAGGAAT
  TTGCTGAAACAGGGAAATAA

  >>MEG_1160|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  GTGAAAAAGGTAATGTTCGTTTGCAAACGTAATTCCTGTCGCTCCCAAATGGCAGAGGGCTTTGCCAAAACTTTAGGGGC
  CGGCAAAATTGCTGTTACCAGTTGTGGACTGGAATCTTCCCGGGTCCATCCCACCGCCATTGCCATGATGGAAGAAGTAG
  GCATAGACATCAGCGGCCAGACCTCCGACCCCATCGAAAACTTTAACGCCGACGATTACGACGTGGTAATTTCCCTTTGT
  GGCTGTGGGGTTAATCTGCCGCCGGAATGGGTAACCCAGGAAATTTTTGAAGACTGGCAACTGGAAGATCCCGATGGTCA
  ATCATTGGAAGTTTTTCGCACCGTGCGGGGCCAGGTTAAGGAACGGGTGGAAAACCTGATCGCCAAAATTAGCTGA