MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARSC

The ARSC group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

Other Groups in Arsenic resistance protein

Sequences

Download Sequences

>MEG_1152|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
CTTAGCGAAAGATTGGGATGTATATTCTGCGGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTACTTTACCAACAAATGTTAAGAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAGTCGCAATTGAAAATTTTAAATCACGATGA

>MEG_1153|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
CTTAGCGGAAGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAAAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCATGA

>MEG_1154|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
CTTAGCGGATGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAAATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAGAAAGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
AGGCAAGCCTTGGTCAGAGTTCCAACGTGTAAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCACGATGA

>MEG_1155|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGGAGAATAAAATCATTTACTTTTTATGTACAGGGAACTCTTGCCGGAGCCAAATGGCTGAAGGATGGGCTAAACAATA
TTTAGGTGATGAGTGGAAAGTGTATAGCGCGGGGATAGAAGCACATGGATTAAATCCGAATGCTGTTAAAGCGATGAAGG
AAGTTGGTATAGATATCTCTAATCAAACGTCAGATATAATCGATTCTGATATTCTGAACAATGCTGATTTAGTTGTTACG
CTTTGTGGAGATGCTGCTGATAAATGCCCGATGACGCCTCCACATGTAAAACGTGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCGGC
AAGAGCACAAGGGACAGAAGAAGAAAAATGGGCGTTTTTCCAAAGAGTTCGTGATGAAATAGGGAATAGGTTGAAGGAAT
TTGCTGAAACAGGGAAATAA

>MEG_1156|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGCACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAGGGAAAT
ATTGGGTGAAGATTGGAATGTCTATTCTGCCGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATCATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
TTATGTAGTGATGCAGACGATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTAGAGGATCCAGC
AGGTAAAGAATGGTCAGAATTTCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAATTTTAAATTGAGATAA

>MEG_1157|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAAGGAAAT
ATTGGGTGAAGGTTGGAATGTCTATTCTGCTGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATGATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
TTATGTAGTGATGCAGACAATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCAGC
AGGTAAAGAATGGTCAGAATTCCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAAGTTTAAATTGAGATAA

>MEG_1158|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
GTGAAAAAGGTAATGTTCGTTTGCAAACGTAATTCCTGTCGCTCCCAAATGGCAGAGGGCTTTGCCAAAACTTTAGGGGC
CGGCAAAATTGCTGTTACCAGTTGTGGACTGGAATCTTCCCGGGTCCATCCCACCGCCATTGCCATGATGGAAGAAGTAG
GCATAGACATCAGCGGCCAGACCTCCGACCCCATCGAAAACTTTAACGCCGACGATTACGACGTGGTAATTTCCCTTTGT
GGCTGTGGGGTTAATCTGCCGCCGGAATGGGTAACCCAGGAAATTTTTGAAGACTGGCAACTGGAAGATCCCGATGGTCA
ATCATTGGAAGTTTTTCGCACCGTGCGGGGCCAGGTTAAGGAACGGGTGGAAAACCTGATCGCCAAAATTAGCTGA