MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARRA

The ARRA group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

References

  Other Groups in Arsenic resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1139|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARRA
  ATGAAGAAAGAGAATCAAGTCAACTTGGGACGGCGCCAGCTGCTCAAGTCAACTGCGGCGGGAACGGTATTAACAGGTAT
  TGGTGGAACCTTATCTTTTACACCTATTGTCGAGGGGATTGCCGCTGAATTACCCGCGCCTCTACGTAGAACGGGCGTGG
  GTGAATGGCTAGCCACGACTTGCCAAGGTTGTACCTCATGGTGCGCTAAACAGATTTATGTTATGGATGGCCGCGCATTA
  AAAGTGAGGGGTAATCCAAACTCCGGCGTACACGGTATGTCCAGTTGCCCTCGTCAGCACTTAAGCTTACAGCAGGTTTA
  CGATCCTGATAGATTGCGCACGCCAATGATGCGAACTAATCCTAAAAAAGGCCGCGACCAAGATCCTAAATTTGTCCCTA
  TTAGCTGGGATAAAGCGCTGGATATGTTAGCGGATAAAATCATTGCCTTACGTGTCGCTAACGAACCACATAAATATGCG
  CTTCTTCGTGGAAGATACTCGCATATCAATGATTTACTCTATAAAAAAATGACCAATCTGATTGGGTCTCCTAATAATAT
  CTCCCATAGTTCAGTGTGCGCTGAAGCCCATAAAATGGGGCCTTACTATTTAGATGGTAACTGGGGATATAACCAATACG
  ACGTTAAAAATGCTAAATTTATCCTGTCATTTGGTGCTGATCCCATTGCGAGTAACCGTCAAGTCTCGTTTTATTCTCAA
  ACTTGGGGAGATTCACTCGATCACGCCAAAGTAGTTGTAGTTGACCCAAGACTTTCGGCTTCGGCGGCAAAAGCCCATAA
  ATGGATCCCGATTGAACCTGGCCAAGACAGTGTTCTCGCACTCGCTATTGCCCATGTGGCCTTAGTTGAAGGTGTATGGC
  ATAAGCCCTTTGTTGGAGATTTTATTGAGGGTAAAAACCTGTTTAAAGCAGGTAAAACCGTCAGTGTCGAGAGCTTTAAA
  GAAACCCATACCTACGGTTTAGTCGAATGGTGGAACCAGGCCCTTAAAGATTACACCCCTGAATGGGCAAGCAAAATTAC
  CGGTATTGACCCTAAAACCATTATCGCCATTGCTAAAGATATGGGGGCGGCGGCGCCTGCGGTGCAAGTATGGACATCCC
  GAGGTGCAGTGATGCAGGCCCGTGGTACTTATACTTCAATTTCTTGTCATGCATTAAATGGCCTATTTGGTGGCATTGAT
  AGCAAAGGGGGCTTATTCCCCGGTAATAAAACGCCACTGCTGAAAGAATATCCAGAGGCGAAAGCCTATATGGATGAGAT
  TGCTGCTAAAGGGGTTAAAAAGGAAAAAATTGACCAACGTGGACGTCTTGAATTTCCTGCTCTGGCAAAAGGTAAATCCG
  GTGGCGGCGTGATCACGGCTAACGCAGCTAACGGTATCCGTAATCAAGACCCCTACGAAATTAAAGTGATGCTGGCCTAC
  TTCAATAACTTTAACTTCTCCAACCCCGAAGGGCAGCGTTGGGATGAAGCCTTAAGTAAAGTCGACTTTATGGCGCACAT
  TACCACCAACGTATCTGAATTCAGTTGGTTTGCGGATGTGTTACTTCCTTCTAGTCACCATATGTTTGAAAAATGGGGCG
  TGTTAGATTCTATCGGTAATGGTGTCGCCCAGATTTCAATTCAACAGCCTTCGATCAAGCGCTTGTGGGATACCCGTATT
  GATGAATCTGAAATCCCTTACATGTTAGCTAAAAAGCTGGCCGATAAAGGGTTTGATGCACCTTGGCGTTATATTAACGA
  ACAAATTGTTGATCCAGAAACCGGTAAACCTGCGGCGGATGAAGCTGAATTTGCTAAATTAATGGTCAGATACCTCACCG
  CACCATTATGGAAAGAAGATGCGTCCAAATATGGCGACAAACTGAGCTCTTGGGATGAGTTCGTGCAAAAAGGGGTGTGG
  AATAGCTCTCCCTATAAGCTCGAAGCTCGCTGGGGTAAGTTTAAAACAGAAACCACTAAATTTGAGTTCTACAGCAAAAC
  CTTAGAAAAAGCGCTGCAAAGTCATGCCGATAAGCACAAAGTTAGCATCGATGAGGTAATGAAAGCCTGTGACTACCAAG
  CCCGTGGCCACTTAGCCTTTATTCCCCATTATGAAGAGCCCTATCGTTTTGGTGATGAATCAGAATTCCCCTTGTTATTA
  GTGGATCAAAAGTCACGCCTTAATAAAGAAGGACGTACCGCAAATAGTCCTTGGTACTACGAGTTTAAAGATGTCGATCC
  AGGTGATGTGGCCAATGAAGATGTGGCGAAATTCAACCCGATAGACGGTAAGAAATTTGGCCTTAAAGACGGTGATGAAA
  TTCGTATTACCAGTCCTGTGGGTATGCTGACCTGCAAAGCTAAGTTATGGGAAGGTGTTCGTCCTGGGACTGTGGCTAAG
  TGTTTTGGGCAAGGTCATTGGGCCTATGGCCGATACGCTAGTGCTAAATTTGGTGTCACTCCAAGGGGGGGCTCAAATAA
  TGATTTGATTGCAGACAGATACGATCGCTTAAGTGGTGCGTCGGCATTTTATGGTCATATCCGTGTTCGTGTTGAGAAAG
  TGTGA

  >>MEG_1140|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARRA
  ATGAAGAAAGAGAATCAAGTCAACTTGGGACGGCGCCAGCTGCTCAAGTCAACTGCGGCGGGAACGGTATTAACAGGTAT
  TGGTGGAACCTTATCTTTTACACCTATTGTCGAGGGGATTGCTGCTGAATTACCCGCGCCTCTACGTAGAACGGGCGTGG
  GTGAATGGCTAGCCACGACTTGCCAAGGTTGTACCTCATGGTGCGCTAAACAGATTTATGTTATGGATGGCCGCGCATTA
  AAAGTGAGGGGTAATCCAAACTCCGGCGTACACGGTATGTCCAGTTGCCCTCGTCAGCACTTAAGCTTACAGCAGGTTTA
  CGATCCTGATAGATTGCGCACGCCAATGATGCGAACTAATCCTAAAAAAGGCCGCGACCAAGATCCTAAATTTGTCCCTA
  TTAGCTGGGATAAAGCGCTGGATATGTTAGCGGATAAAATCATTGCCTTACGTGTCGCTAACGAACCACATAAATATGCG
  CTTCTTCGTGGAAGATACTCGCATATCAATGATTTACTCTATAAAAAAATGACCAATCTGATTGGGTCTCCTAATAATAT
  CTCCCATAGTTCAGTGTGCGCTGAAGCCCATAAAATGGGGCCTTACTATTTAGATGGTAACTGGGGATATAACCAATACG
  ACGTTAAAAATGCTAAATTTATCCTGTCATTTGGTGCTGATCCCATTGCGAGTAACCGTCAAGTCTCGTTTTATTCTCAA
  ACTTGGGGAGATTCACTCGATCACGCCAAAGTAGTTGTAGTTGACCCAAGACTTTCGGCTTCGGCGGCAAAAGCCCATAA
  ATGGATCCCGATTGAACCTGGCCAAGACAGTGTTCTCGCACTCGCTATTGCCCATGTGGCCTTAGTTGAAGGTGTATGGC
  ATAAGCCCTTTGTTGGAGATTTTATTGAGGGTAAAAACCTGTTTAAAGCAGGTAAAACCGTCAGTGTCGAGAGCTTTAAA
  GAAACCCATACCTACGGTTTAGTCGAATGGTGGAACCAGGCCCTTAAAGATTACACCCCTGAATGGGCAAGCAAAATTAC
  CGGTATTGACCCTAAAACCATTATCGCCATTGCTAAAGATATGGGGGCGGCGGCGCCTGCGGTGCAAGTATGGACATCCC
  GAGGTGCAGTGATGCAGGCCCGTGGTACTTATACTTCAATTTCTTGTCATGCATTAAATGGCCTATTTGGTGGCATTGAT
  AGCAAAGGGGGCTTATTCCCCGGTAATAAAACGCCACTGCTGAAAGAATATCCAGAGGCGAAAGCCTATATGGATGAGAT
  TGCTGCTAAAGGGGTTAAAAAGGAAAAAATTGACCAACGTGGACGTCTTGAATTTCCTGCTCTGGCAAAAGGTAAATCCG
  GTGGCGGCGTGATCACGGCTAACGCAGCTAACGGTATCCGTAATCAAGACCCCTACGAAATTAAAGTGATGCTGGCCTAC
  TTCAATAACTTTAACTTCTCCAACCCCGAAGGGCAGCGTTGGGATGAAGCCTTAAGTAAAGTCGACTTTATGGCGCACAT
  TACCACCAACGTATCTGAATTCAGTTGGTTTGCGGATGTGTTACTTCCTTCTAGTCACCATATGTTTGAAAAATGGGGCG
  TGTTAGATTCTATCGGTAATGGTGTCGCCCAGATTTCAATTCAACAGCCTTCGATCAAGCGCTTGTGGGATACCCGTATT
  GATGAATCTGAAATCCCTTACATGTTAGCTAAAAAGCTGGCCGATAAAGGGTTTGATGCACCTTGGCGTTATATTAACGA
  ACAAATTGTTGATCCAGAAACCGGTAAACCTGCGGCGGATGAAGCTGAATTTGCTAAATTAATGGTCAGATACCTCACCG
  CACCATTATGGAAAGAAGATGCGTCCAAATATGGCGACAAACTGAGCTCTTGGGATGAGTTCGTGCAAAAAGGGGTGTGG
  AATAGCTCTCCCTATAAGCTCGAAGCTCGCTGGGGTAAGTTTAAAACAGAAACCACTAAATTTGAGTTCTACAGCAAAAC
  CTTAGAAAAAGCGCTGCAAAGTCATGCCGATAAGCACAAAGTTAGCATCGATGAGGTAATGAAAGCCTGTGACTACCAAG
  CCCGTGGCCACTTAGCCTTTATTCCCCATTATGAAGAGCCCTATCGTTTTGGTGATGAATCAGAATTCCCCTTGTTATTA
  GTGGATCAAAAGTCACGCCTTAATAAAGAAGGACGTACCGCAAATAGTCCTTGGTACTACGAGTTTAAAGATGTCGATCC
  AGGTGATGTGGCCAATGAAGATGTGGCGAAATTCAACCCGATAGACGGTAAGAAATTTGGCCTTAAAGACGGTGATGAAA
  TTCGTATTACCAGTCCTGTGGGTATGCTGACCTGCAAAGCTAAGTTATGGGAAGGTGTTCGTCCTGGGACTGTGGCTAAG
  TGTTTTGGGCAAGGTCATTGGGCCTATGGCCGATACGCTAGTGCTAAATTTGGTGTCACTCCAAGGGGGGGCTCAAATAA
  TGATTTGATTGCAGACAGATACGATCGCTTAAGTGGTGCGTCGGCATTTTATGGTCATATCCGTGTTCGTGTTGAGAAAG
  TGTGA