MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

RMTE

The rmt genes encode Rmt methyltransferases that confer resistance to aminoglycoside antibiotics. They are related to armA with 25 to 46 percent amino acid identity.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398977

Other Groups in 16S rRNA methyltransferases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_6069|Drugs|Aminoglycosides|16S_rRNA_methyltransferases|RMTE
ATGAATATTGATGAAATGGCTGCAGAGGTTCTGTCGAGCAAAAAATATACAAGCGTTGACCCTGCTGTTGTTAGGCGTGT
TTGTATGGAAACAGCACCTAAATATCCGAAGAAAAAAGAAGCAATAAAAGCGGTAAAAAATGAACTGCATATCATCCATG
AGGTTTTTTTGCAAAACGAATGTTACAAAAATGCGCTTTCATTTTTATCACAGCTATCCTTAGATTTTAATAATGCGCAA
TTGATCGATATTACTATGCAAATCATGCAATCACATACATCAACCAAAGAGAGATTAGGCGACATTGAAGCGGTTTGTTC
ATTCTTAAGCACCCATATATCCAAAGAGGGTTCCGTGATGGACATCGGTTGTGGCTTCAATCCATTTGCGTTGCCATTAC
TGCACGAGTTCCCGGCAACGTATTATGCTTATGATATATGTTCAGAAGGAATTAACATCCTAAACAAATATTTCTCCATC
CTAAAAAAAGGAGAATATAGAGCGGAGCTACTTGATGCCGTGTCTGTTACGCCGAAAGAAAAGGTGGATGTTGCCCTCCT
ATTCAAGCTATTACCTTTGTTGCAGCAACAGAAAAAAGGTCGAGGTTTCAGCATTTTAGAAGAACTGGACTTTGACAAAG
CAATTGTATCTTTTCCAATAAAAAGCTTGGGAGGAAAGCAAAAAGGAATGGAAACCTTTTATTCGAATTTGTTTGAAGAA
AACCTGCCTTCCTCATTGGAAATCATTGAGAAGCAGACTTTTTCAAATGAGATGTTCTATGTGATACAAAACAAAACCAA
AAACGGAGGAAATCAATCATGA

>>MEG_6070|Drugs|Aminoglycosides|16S_rRNA_methyltransferases|RMTE
ATGAATATTGATGAAATGGTTGCAGAGGTTCTGTCGAGCAAAAAATATACAAGCGTTGACCCTGCTGTTGTTAGGCGTGT
TTGTATGGAAACAGCACCTAAATATCCGAAGAAAAAAGAAGCAATAAAAGCGGTAAAAAATGAACTGCATATCATCCATG
AGGTTTTTTTGCAAAACGAATGTTACAAAAATGCGCTTTCATTTTTATCACAGCTATCCTTAGATTTTAATAATGCGCAA
TTGATCGATATTACTATGCAAATCATGCAATCACATACATCAACCAAAGAGAGATTAGGCGACATTGAAGCGGTTTGTTC
ATTCTTAAGCACCCATATATCCAAAGAGGGTTCCGTGATGGACATCGGTTGTGGCTTCAATCCATTTGCGTTGCCATTAC
TGCACGAGTTCCCGGCAACGTATTATGCTTATGATATATGTTCAGAAGGAATTAACATCCTAAACAAATATTTCTCCATC
CTAAAAAAAGGAGAATATAGAGCGGAGCTACTTGATGCCGTGTCTGTTACGCCGAAAGAAAAGGTGGATGTTGCCCTCCT
ATTCAAGCTATTACCTTTGTTGCAGCAACAGAAAAAAGGTCGAGGTTTCAGCATTTTAGAAGAACTGGACTTTGACAAAG
CAATTGTATCTTTTCCAATAAAAAGCTTGGGAGGAAAGCAAAAAGGAATGGAAACCTTTTATTCGAATTTGTTTGAAGAA
AACCTGCCTTCCTCATTGGAAATCATTGAGAAGCAGACTTTTTCAAATGAGATGTTCTATGTGATACAAAACAAAACCAA
AAACGGAGGAAATCAATCATGA